asyan.org
добавить свой файл
1


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник повна назва ОВС чи служби

спеціальне звання міліції

І.Б. Прізвище

___.___.200__

ЗВІТ

про проходження стажування

курсантом 5 курсу групи ІПТ-04-3

навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ

спеціальне звання міліції Прізвище Ім’я По батькові

Я, Прізвище Ім’я По батькові у період з __.__.200__ до __.__.200__ проходив стажування на посаді повна назва посади.

За період стажування:

 1. Ознайомився з:

  1. Режимом роботи та особовим складом назва підрозділу органу внутрішніх справ.

  2. Нормативними документами, що регламентують діяльність назва органу внутрішніх справ.

  3. Структурою та положенням назва органу внутрішніх справ.

  4. Структурою та положенням назва підрозділу органу внутрішніх справ.

  5. Планом роботи назва органу внутрішніх справ та назва підрозділу органу внутрішніх справ.

  6. Функціональними обов’язками назва посади.

  7. Нормативними документами, методичними вказівками та рекомендаціями, що регламентують діяльність назва підрозділу органу внутрішніх справ.

  8. Специфікою та перспективами розвиту підвідомчих і підконтрольних органів та підрозділів.

  9. Правилами ведення службової документації в назва підрозділу органу внутрішніх справ.

  10. Порядком організації таємного та нетаємного діловодства в назва органу внутрішніх справ.

  11. Наступними задачами, що ведуться за допомогою комп’ютерної техніки в підрозділах назва органу внутрішніх справ:

  1. Наступним порядком обміну даними з підпорядкованими підрозділами та контролюючими органами:

  1. Наступними заходами, що здійснюються за допомогою комп’ютерів підрозділів, з метою:

 1. недопущення поширення та ураження комп’ютерними вірусами:

– 

– 

 1. втрати інформації:

– 

– 

 1. несанкціонованого доступу до інформації:

– 

– 

  1. Наступними інформаційними системами, що використовуються у роботі назва підрозділу органу внутрішніх справ:

  1. Умовами функціонування інформаційних систем назва підрозділу органу внутрішніх справ.

  2. Оснащенням системи охорони в назва підрозділу органу внутрішніх справ.

  3. Документами, що регламентують організацію та технічний захист інформації в назва підрозділу органу внутрішніх справ.

  4. Наступними засобами технічного захисту інформації:

  1. Порядком забезпечення заходів з режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею.

  2. Порядком забезпечення заходів з режиму секретності під час візиту іноземних делегацій, груп та окремих громадян.

 1. Закріпив на практиці знання:

  1. Щодо нормативної бази, яка регламентує діяльність МВС України.

  2. Щодо нормативної бази, яка регламентує організацію технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

  3. З організації охорони інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності ОВС України

  4. З організації контролю за дотриманням вимог режиму секретності в ОВС України.

  5. З технічного захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності ОВС України.

  6. З підготовки документів у відповідності до вимог МВС за допомогою комп’ютерної техніки та прикладного програмного забезпечення.

 2. Придбав навички:

  1. Виконання функціональних обов’язків назва посади.

  2. Складання наступних документів:

  1. Складання наступних документів з питань технічного захисту інформації:

  1. Складання наступних документів з питань режиму секретності:

  1. Роботи з наступною пошуковою технікою:

  1. Роботи з наступною вимірювальною технікою:

 1. Брав участь у проведені:

  1. Занять зі службової та спеціальної підготовки.

  2. Перевірок стану технічного захисту інформації в:  1. Категоріюванні ____ ОІД, з них ВП ___, АС ___, КРТ ____.

  2. Обстеженні ОІД ____ ОІД, з них ВП ___, АС ___, КРТ ____.

  3. Виявленні, локалізації та блокуванні каналів можливого витоку ІзОД у процесі діяльності:  1. Встановлення наступних засобів технічного захисту інформації на ОІД:

  1. Наступних видів спеціальних досліджень на ОІД

  1. Нарад з питань:

 1. За період проходження стажування здобув необхідний досвід роботи з вид діяльності та підвищив свій професійний рівень.Курсант 5 курсу групи ІПТ-04-3

навчально-наукового інституту психології,

менеджменту та інформаційних технологій

Харківського національного університету

внутрішніх справ

спеціальне звання міліції І.Б. Прізвище

___.___.200__

ЗГОДЕН

посада керівника практики Н-ського РВ УМВС України в Н-ській області

звання міліції

І.Б. Прізвище

___.___.200__