asyan.org
добавить свой файл
1
Затверджено

Рішенням виконкому Літківської

сільської ради №54 від 26.06.2013р.

Інформаційна картка адміністративної послуги ( у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб’єктом надання адміністративної послуги)

Видача ордера на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій ( назва адміністративної послуги)

Виконком Літківської сільської ради Броварського району Київської області (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта на-

дання адміністративної послуги

Літківська сільська рада 07411

Київська область Броварський район

с.Літки вул.Шевченка,63

2

Інформація щодо режиму роботи

об’єкта надання адміністративної

послуги

Середа, п’ятниця з 8.00 до 13.00 години

3

Телефон/факс (довідки), адреса

Електронної пошти та веб-сайт суб’-

єкта надання адміністративної по-

слуги

Тел. 0459424084 електронна пошта

nadjaletki@meta.ua

Веб-сайт: http//litkivska.ucoz. ru/

^ Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

5

Акти Кабінету Міністрів України
6

Акти центральних органів виконавчої влади
7

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самовряду-

вання
^ Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адміністра-

тивної послуги

Звернення громадян

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміні-

стративної послуги,а також вимоги

до них

1.Паспорт заявника

2.Клопотання, розпорядження власника

житла

3.Довідка з місця роботи

4.Довідка з місця проживання. склад

сім’ї і реєстрація (Ф №3)

10

Порядок та спосіб подання докумен-

тів, необхідних для отримання ад-

міністративної послуги

Заява громадян про надання адмін.-

послуг в письмовій формі

11

Платність ( безоплатність надання

адміністративної послуги)

Безоплатно


^ У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі

яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати

(адміністративного збору) за платну

адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок за внесення

плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

1 місяць

13.

Перелік підстав для відмови у надан-

ні адміністративної послуги

-

14

Результат надання адміністративної

послуги

Надається рішення виконкому та ордер

15

Способи отримання відповіді ( ре-

зультату)

Видається особисто в руки


16

Примітка
Секретар ради Н.В.Шульга