asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
Вступ
Програма розвитку освіти м. Горлівка на період 2012-2016 років (далі - Програма) визначає перспективи та стратегічні напрямки розвитку дошкільної, загальносередньої та позашкільної освіти міста.

В Програмі максимально враховано суспільні потреби мешканців міста щодо отримання дошкільної освіти, підвищення рівня якісної конкурентоспроможної загальносередньої освіти, підвищення рівня роботи позашкільних закладів.

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, варіативності і відкритості школи, модернізацію змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, прийняття управлінських рішень.

Програма розвитку освіти м. Горлівки на 2012-2016 роки покликана суттєво змінити освітній простір.

Протягом 2011 року мережу освіти міста представляли 147 закладів, в тому числі 54 денні загальноосвітні школи, чотири вечірні (змінні) загальноосвітні школи, 57 дошкільних закладів, дев’ять позашкільних закладів, три оздоровчих дитячих табори, два навчально-виробничих комбінати, одна міжшкільна майстерня, 14 логопедичних пунктів, Будинок учителя, міський методичний центр, міський навчально-методичний центр психологічної служби.

Програмний підхід в реалізації державної політики в сфері освіти дасть можливість комплексно скоординовано вирішувати їх проблеми.
^ Розділ 1. Мета і основні завдання Програми
Метою Програми є створення умови для розвитку доступної та якісної системи освіти міста відповідно до вимог громади, забезпечення ефективного управління освітньою системою.

Досягнення мети Програми передбачає виконання таких завдань:

- забезпечення якості та доступності послуг з дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для різних категорій вихованців та учнів;

- оновлення змісту і структури освіти на основі Державних стандартів освіти;

- розвиток моральних основ соціалізації особистості на основі традиційних цінностей українського суспільства;

- розвиток пробільності навчання;

- запровадження освітніх інновацій;

- використання ресурсів позашкільної освіти для розширення можливостей вибору індивідуальних освітніх траєкторій та розвитку творчого потенціалу особистості;

- створення механізмів координації та інтеграції мережевої взаємодії в роботі з обдарованими дітьми та талановитою молоддю;

- створення ефективних механізмів фінансування та ресурсного забезпечення освітньої сфери;

- розвиток механізму громадсько-державного управління освітою як чинника забезпечення якості освіти, її відкритості та інвестиційної привабливості;

- розвиток системи психологічного супроводу освітнього процесу на всіх рівнях освіти і в різних типах навчальних закладів;

- формування здоров'язберегаючого освітнього середовища, що враховує адаптаційні резерви школярів і забезпечує збереження їх психосоматичного здоров'я і духовно-моральний розвиток;

- створення міської системи контролю та нагляду у сфері освіти;

- удосконалення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

- комплексна інтеграція навчальних закладів м. Горлівка в інформаційну систему шляхом розвитку у м. Горлівка єдиного освітнього інформаційного середовища;

- формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

- подальша оптимізація освітнього менеджменту на основі використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі.
^ Розділ 2. Дошкільна освіта
Дошкільна освіта – перша ланка в системі неперервної освіти, становлення та розвитку особистості.

У місті функціонує 57 дошкільних навчальних закладів (далі - ДНЗ) на 6070 місць, в яких виховується 7451 дитина віком від 1.5 до 6 (7) років; в тому числі 2 спеціалізованих заклади: «Навчально-виховний комплекс (далі - НВК) для дітей з вадами зору «Дитячий садок № 1 - загальноосвітня школа І ступеню № 31» та дошкільний заклад для дітей з вадами інтелекту «Дитячий садок № 11 «Дзвіночок»,

Кількість ДНЗ за період з 2007 по 2011 роки збільшилася на 2 одиниці за рахунок двох нових дошкільних відділень на базі Горлівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 4 - дитячий садок № 16 «Промінь» та Горлівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 40 - дитячий садок № 10 «Джерельце».

Кількість місць збільшилася на 661 одиницю. Кількість груп на 35 одиниць. Кількість вихованців які відвідують ДНЗ збільшилась на 1120 осіб.

Незважаючи на позитивну динаміку розвитку освіти міста, охоплення дітей віком від 1 до 6 років дошкільними навчальними закладами, залишається не достатнім, становить 56%.

З 2007 року додатково відкриті дев’ять ясельних груп. На сьогоднішній день у групах раннього віку виховується 1426 малят. Кількість дітей в цих групах перебільшує нормативну наповнюваність (на 100 місцях виховується 119 осіб). Охоплені ясла-садками лише 45% дітей даного віку від загальної кількості.

У місті в цілому задовольняються потреби населення в створенні умов для навчання і виховання дітей державною мовою:

У 54 дошкільних закладах навчально-виховний процес проводиться на українській мові. В них працює – 31 група, на державній мові виховується 6941 дитина, 93% від загальної кількості вихованців. На 01.09.2011 до школи пішли 1480 вихованців - випускників дошкільних навчальних закладів, з них (93%) навчалися українською мовою і тільки 63,9% від загальної кількості випускників, які навчалися державною мовою в дошкільних навчальних закладах, продовжили навчання в україномовних класах.

У 45 дошкільних навчальних закладах працює 89 профільних груп. Профільною освітою охоплено 2128 дітей дошкільного віку, що становить 29% від загальної кількості дітей.

Особливе місце в роботі закладів освіти відводиться підготовці 5-ти річних дітей до навчання в школі, зокрема тих, хто не відвідує дошкільні навчальні заклади. Показник охоплення цієї категорії дошкільними закладами на сьогодні становить 89% від загальної кількості.

Дітей шостого року життя, що відвідують дошкільні заклади - 2061 особа (86%), центри розвитку - 180 дошкільнят (7%); групи короткотривалого перебування на базі шкіл – 64 дитини (4 групи, 3%), у школах майбутнього першокласника – 105 осіб (4%).

Навчально-виховний процес дошкільників організовано за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», яка забезпечує умови для організації продуктивного діалогу з дитиною, створення навколо неї розвивального середовища та інших умов, які оптимізують розвиток його особистісних якостей.

Всього в дошкільних навчальних закладах міста працює 769 педагогів дошкільної освіти (вихователів – 543 особи, психологів - 38, вихователів-методистів - 26, дефектологів – 37, інструкторів із фізичного виховання - 5; вищу освіту мають 45,6% від загальної кількості педагогів

Педагогічними колективами розробляються і втілюються нові форми роботи зі старшими дошкільнятами, у тому числі і з дітьми з обмеженими можливостями.

На сьогоднішній день у місті мешкає 324 дитини - інваліда і значна кількість дітей, що потребують спеціальних умов виховання і розвитку. Велика увага приділяється створенню необхідних медико - педагогічних умов для дітей з особливими потребами. Кількість спеціалізованих груп з 2007 року збільшилась на 5 одиниць, на сьогоднішній день в місті функціонує 51 група. Спеціалізованими і санаторними групами охоплено 1272 дитини дошкільного віку, що складає 17% від загальної кількості дітей в дошкільних закладах і 12% від загальної кількості дітей дошкільного віку у місті. Відкриття додаткових груп унеможливлюються відсутністю вільних приміщень в дошкільних закладах .

Система дошкільної освіти мобільна і гнучка, постійне вивчення особливостей освітніх потреб мікрорайонів міста дозволяє своєчасно на них реагувати. У 2010, 2011 роках в місті поступово відкрилося 4 групи короткотривалого перебування для дітей 6 (7) років на базі ДНЗ, наступним часом цей досвід стане корисним і інших районах, особливо там, де виявлено дефіцит місць в ясла - садках. Групи дошкільних закладів з короткотривалим перебуванням передислокуються в приміщення шкіл.

Широко використовуються інші форми взаємодії з сім'єю. Консультативну допомогу діти з особливими потребами отримують через психолого - педагогічні консультації дошкільних закладів (35 пунктів), лекотеки (5 одиниць). Поступово розвивається в дошкільних закладах інклюзивна освіта.

З метою попередження в родинах безнаглядності дітей дошкільного віку вирішується завдання раннього виявлення дітей, що знаходяться в складній соціальній ситуації.

У місті розроблена система заходів, спрямованих на задоволення соціально-педагогічних потреб сімей, діти яких не охоплені суспільною дошкільною освітою. Соціально-педагогічний патронат сімей проводиться за всіма напрямками: робота з дітьми, взаємодія з батьками, робота з підготовки спеціалістів. В дошкільних закладах проводяться індивідуальні консультації для батьків, дні відкритих дверей, працюють клуби молодих батьків. Діти запрошуються до участі в святах, конкурсах, розвагах, які проводяться в дошкільних закладах.
^ 2.1. Стратегічні завдання розвитку дошкільної освіти на 2012-2016 роки:
- підвищити якість дошкільної освіти;

- забезпечити доступність до якісної освіти, наступність дошкільної та початкової освіти;

- визначення стратегії розвитку дошкільної освіти в місті, підвищення ефективності взаємодії всіх суб'єктів соціальної політики з розвитку дошкільної освіти;

- створення необхідних умов для здобуття доступної та якісної дошкільної освіти;

- забезпечення економічних і соціальних гарантій щодо професійної самореалізації педагогічних працівників;

- охоплення дошкільною освітою дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади;

- сприяння особистісному зростанню кожної дитини, розвитку її компетентності;

- залучення до активної співпраці у вихованні та навчанні дітей всіх сімей на різних етапах їхнього становлення, розвитку та функціонування, з різними типами родинного середовища, різними виховними можливостями;

- сприяння духовному зростанню батьків, формуванню в них позитивного ставлення до себе та інших, накопиченню досвіду гуманних взаємовідносин;

- оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій;

- широке запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у дошкільних навчальних закладах.

^ 2.2. Заходи щодо виконання завдань розвитку дошкільної освіти на 2012-2016 роки
з/п

Заходи

Термін виконання (роки)

Примітки

1

2

3

4

^ 1. Забезпечення гарантованого права на отримання дітьми

дошкільної освіти

1.1.

Забезпечення доступності та безоплатності дошкільної освіти в комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти.

2012-2016
1.2.

Вжиття заходів щодо залучення дітей до здобуття дошкільної освіти:

- продовжувати забезпечення 100-відсоткового охоплення дітей 5-річного віку, 75-відсоткового охоплення дітей від 1 року до 6 (7) років. Проведення серед батьків та громадськості відповідної роз'яснювальної роботи щодо необхідності своєчасного здобуття дошкільної освіти дітьми, які не відвідують дитячі садки.

Реалізація проекту «Віртуальний дитячий садок»

2012-2016
1.3.

Забезпечення створення та організації роботи груп для дітей раннього віку (від 2 місяців до 3 років) з урахуванням потреб населення.

ДНЗ № 133 (1 група)

ДНЗ № 105

ДНЗ № 121, 129


2012

2012

2013
1.4.

Підтримка та сприяння розвитку приватних дошкільних навчальних закладів, альтернативних форм навчання та виховання дітей дошкільного віку.

2012-2016
1.5.

Прогнозування та організація відповідно до освітніх запитів населення на базі дошкільних навчальних закладів міста роботи груп різного функціонального призначення (короткотривалого перебування; прогулянкових; чергових (в ранкові, вечірні години, вихідні та святкові дні).

На базі ЗОШ № 48 (ДНЗ № 51) – 1 група

На базі ЗОШ № 3 (ДНЗ № 38) – 1 група

На базі ЗОШ № 30 (ДНЗ № 40) – 1 група

На базі ЗОШ № 49 (ДНЗ № 142) – 1 група

На базі ЗОШ № 18 (ДНЗ № 129) – 1 група

На базі ЗОШ № 8 (ДНЗ № 30) – 1 група

2012-2016

2012

2013

2014

2012

2015-2016

2016
1.6.

Розширення сфери додаткових послуг, що забезпечують особистісно-орієнтований підхід до дитини.

Спортивна гімнастика ДНЗ № 118

Карате ДНЗ № 118

Художня гімнастика ДНЗ № 116,4,134

Гуртки іноземної мови ДНЗ № 116,94,133,147

2012-2015

2012

2012

2013

2013-2014
1.7.

Відкриття груп компенсуючого типу:

спеціального призначення в:

ДНЗ № 121 затримка психічного розвитку (далі - ЗПР)

ДНЗ № 14 (логопедичну з важкими порушенням и мови (далі - ВПМ)

ДНЗ № 74 (логопедичну з фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення (далі - ФФНМ)

ДНЗ № 129 (логопедичну з ВПМ)

ДНЗ № 38 (логопедичну з ВПМ)

ДНЗ № 84 на м-ні «Східний» (ЗПР)2012
2013

2013
2014

2015

2016
^ 2. Забезпечення ефективності функціонування систем и дошкільної освіти.

Програмно-методичне і наукове забезпечення.

2.1.

Модернізація умов для організації навчально-виховного процесу з урахуванням вікових та фізіологічних особливостей дітей.

2012-2016
2.2.

Здійснення переходу на роботу за програмами і технологіями нового покоління. Впровадження у роботу дошкільних навчальних закладів програм і технологій, розроблених на місцевому рівні.

«Впевнений старт»

«Англійська мова для дітей» ДНЗ № 5,148,118,94

«Перші сходинки» ДНЗ № 5,87,118

«Талановиті та виховані» ДНЗ № 38

«Мій рідний край» ДНЗ № 32,94,14

«Економічна освіта - дошкільникам» № 2, 90,147

2012

2012

2012

2013

2014

2015-2016
2.3.

Вдосконалення роботи базових дошкільних навчальних закладів за напрямками:

- художньо-естетичний(ДНЗ № 98,134,90 );

- гуманітарний (ДНЗ № 5,88,148);

- фізкультурно-оздоровчий (ДНЗ № 75,118);

- безпека життєдіяльності (ДНЗ № 11,38 );

- комп’ютерна грамотність (ДНЗ № 133,38);

- логіко-математичний (ДНЗ № 2,4,147)

2012-2016
2.4.

Розширення мережі експериментальних майданчиків зі створення інноваційних програм дошкільної освіти:

- Впровадження експериментально-дослідницької роботи в дошкільних навчальних закладах за темою: «Проблема «Екоосвіта для збалансованого розвитку» «Кольогоінформаційні технології»

2012-2016
2.5.

Залучення студентів, магістрантів до науково-дослідницької діяльності на базі дошкільних навчальних закладів № 11 (з корекційної роботи), № 12 (з еколого - виховної роботи).

2012-2016
2.6.

Створення банку даних дітей дошкільного віку із зазначенням місця здобуття ними дошкільної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»). Постійно поновлювати дані шляхом використання інформаційних технологій, підключення до локальної мережі.

2012-2016
2.7.

Придбання сучасної комп'ютерної техніки для дошкільних навчальних закладів № 133, 116, 38, 91, які мають профільні групи ознайомлення з комп'ютером (з підключенням до Інтернету).

2012-2016
^ 3. Матеріально-технічне забезпечення дошкільних навчальних закладів

3.1.

Модернізація обладнання ігрових та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм, тіньових навісів.

НВК «ЗОШ № 40 - ДНЗ № 10»

НВК «ЗОШ – інтернат № 4 –ДНЗ № 16»

ДНЗ № 14,102,19,140

ДНЗ № 147,146,13

ДНЗ № 90, 64,15,109


2012

2012

2013

2014

2015
3.2.

Оновлення технологічного обладнання.

2012-2016
3.3.

Забезпечення відповідності дитячих меблів у дошкільних навчальних закладах санітарно-гігієнічним вимогам.

ДНЗ № 14,129,105,140

ДНЗ № 19,102,38,4,21,105

ДНЗ «Комсомолець», «Будівельник», «Східний» (3)

ДНЗ «Коксохім», «Металобаза» (2)


2012

2013

2014

2015-2016
3.4.

Ремонт огорож територій дошкільних навчальних закладів.

ДНЗ № 9

ДНЗ № 13,147

ДНЗ № 32, 140

ДНЗ № 102,1422012

2013

2014

2015
3.5.

Ремонт асфальтового покриття дошкільних навчальних закладів.

2012-2016
3.6.

Проведення ремонту та дообладнання спортивних, ігрових майданчиків дошкільних навчальних закладів.

2012-2016
3.7.

(Відновлення роботи груп діючих ДНЗ)

НВК «ЗОШ – інтернат № 4 –ДНЗ № 16» (4 групи 80 місць)

крила будівлі № 129 (6 груп 115 місць)

груп ДНЗ № 4,121 (2 групи 20 місць)

груп ДНЗ № 4,121,87 (3 групи 60 місць)

груп ДНЗ № 74,135 (2 групи 30 місць)

Реконструкції

ДНЗ № 14 (4 групи 80 місць) крила будівлі

ДНЗ № 105 (8 груп 150 місць)

ДНЗ «Майський» (6 груп 115 місць)

ДНЗ № 19 (10 груп 150 місць)

ДНЗ № 140 (3 групи 60 місць) другого корпусу дошкільного навчального закладу

Будівництво

ДНЗ № 84 (12 груп 230 місць)
Створення

- навчально-виховні комплекси з дошкільними групами:

НВК «ЗОШ № 58 – ДНЗ» (2 групи 40 місць)

НВК «ЗОШ № 5 - ДНЗ» (2 групи 40 місць)

- шкіл раннього розвитку на базі кімнати школяра «Жемчужна» на 88 кварталі

- на базі НВК «ЗОШ І ступеня № 65 – багатопрофільна гімназія «Тріумф» відкрити філії школи раннього розвитку Палацу дитячої та юнацької творчості.


2011-2012
2012

2012

2013

2014
2012-2013

2012-2013

2013-2014

2013-2014

2014


2012-2014
2014

2016

2012
2013
3.8.

Відновлення роботи плавальних басейнів

ДНЗ № 75,133

ДНЗ № 87,121,134


2012

2013
^ 4. Забезпечення якісних умов щодо охорони життя

4.1.

Вдосконалення механізму медичного обслуговування вихованців дошкільних навчальних закладів.

2012-2016
4.2.

Забезпечення організації харчування дітей відповідно до встановлених нормативних вимог. Вдосконалення роботи з організації дієтичного харчування дітей в дошкільних навчальних закладах.

2012-2016
4.3.

Забезпечення в літній оздоровчий період (90 днів) організації дитячого харчування із збільшенням витрат на 10% для придбання свіжих овочів та фруктів.

2012-2016
4.4.

Ввести в штатні розписи дошкільних навчальних закладів посади сестри медичної з дієтичного харчування.

З 01.01.2012
^ 5. Робота з сім’єю та громадськістю

5.1.

Розробка заходів (робочі плани) щодо охоплення дітей дошкільною освітою відповідно до соціально-педагогічних потреб сімей та заходи, які передбачають активне залучення сімей до навчально-виховного процесу, проведення з ними просвітницької роботи. Надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини.постійно
5.2.

Сприяння вдосконаленню роботи створених на загальних засадах консультаційних пунктів при дошкільних навчальних закладах з питань підготовки дітей до школи.

Відкриття «Віртуального дитячого садку»

2012-2016


2011
5.3.

Вдосконалення роботи щодо здійснення соціально-педагогічного патронату сімей з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільні навчальні заклади, та надання консультаційної допомоги сім'ї.


2012-2016
5.4.

Забезпечення соціального захисту, підтримки дітей дошкільного віку, особливо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.

2012-2016
^ 6. Психологічний супровід навчально-виховного процесу

6.1.

Забезпечення якісної психологічної служби в кожному дошкільному навчальному закладі.

2012-2016
6.2.

Залучення психологічних служб дошкільних навчальних закладів до виявлення обдарованих дітей.

2012-2016
6.3.

Розширення можливості інклюзивної освіти дітей дошкільного віку.

2012-2016
6.4

Підвищення ефективності роботи з впровадження сучасних психолого-педагогічних технологій в практику освітньої діяльності.

2012-2016
^ 7. Організаційно-методичне забезпечення програми

7.1.

Вжиття заходів щодо узагальнення та впровадження кращого педагогічного досвіду, педагогічних проектів в «Методичному віснику» для педагогів дошкільних навчальних закладів.

2012-2016
7.2.

Проведення науково-практичних семінарів, конференцій, творчих звітів для спеціалістів дошкільної освіти, міських педагогічних читань з актуальних проблем.

2012-2016
7.3.

Підтримування та оперативне впровадження інноваційних технології, сучасної методики виховання та розвитку дітей, авторських програм.

2012-2016
8. Інформаційне забезпечення

8.1.

Розвиток інформаційного забезпечення дошкільних навчальних закладів.

2012-2016
8.2.

Впровадження в управлінський процес дошкільних навчальних закладів комп’ютерної техніки, сучасних інформаційних технологій і програм.

2012-2016
^ 9. Державна атестація дошкільних закладів

9.1.

ДНЗ № 8, 9, 12, 26, 43, 45

ДНЗ № 3, 38, 88, 94, 110, 140

ДНЗ № 51,57, 64, 135, 148

ДНЗ № 2, 118, 134, 100, 74

ДНЗ № 4, 30, 98, 121

2012

2013

2014

2015

2016


следующая страница >>