asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАПОРІЗЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ім. П.І.МАЙБОРОДИ

Циклова комісія «Теорії музики»

Критерії оцінювання абітурієнтів
Розглянуті та затверджені на

засіданні викладачів ЦК

«Теорія музики»

Протокол №6 від 5.02.2013р.

Голова ЦК Горський В.М.

12- бальна

200- бальнаКритерії навчальних досягнень абітурієнтів

Творчий конкурс з сольфеджіо та музичної грамоти

Спеціалізація «Теорія музики»


1

2

3

4«відмінно»12

194-200


Абітурієнт має свідомі знання у межах програми, здатний виконувати завдання творчо; вільно та свідомо використовує спеціальну музичну термінологію у висновках та узагальненнях. Відповідь блискуча, у хорошому темпі, свідчить про активне та ініціативне мислення, високий художній та слуховий рівень. Письмова робота свідчить про нестандартне мислення абітурієнта високий рівень знань та умінь.


11

185-193Абітурієнт володіє музично- теоретичним матеріалом у межах програми, вміє використовувати набуті знання, уміння та здібності у нових практичних завданнях; демонструє знання спеціальної музичної термінології , її усвідомлення, уміння

систематизувати, узагальнювати, аналізувати музичні явища, застосовувати здобуті знання в практичній діяльності. Відповідь без помилок, але не має миттєвого темпу. Письмова робота виконана на високому рівні, без помилок, але з однією неточністю.

10

176-184

Абітурієнт має міцні знання, але припускається неточностей у формулюваннях та спеціальній музичній термінології. Відповідь свідчить про цілісне засвоєння матеріалу, про високий рівень знань та навичок, але у відповіді зустрічаються неточності, які абітурієнт долає самостійно. Письмова робота свідчить про високий музичний рівень абітурієнта, але в роботі є незначна помилка.


«добре»9

168-175


Абітурієнт виявляє глибоке засвоєння матеріалу, але припускається несуттєвих неточностей у відповідях та письмових роботах, які потребують зауважень чи корегування. Абітурієнт виконує всі форми роботи на досить високому рівні, але у відповіді зустрічаються помилки. Письмова робота виконана добре, логічно, але в ній є одна змістовна помилка.

8

159-167

Абітурієнт відтворює музично- теоретичний матеріал у повному обсязі, але має стандартне мислення, може лише репродукувати отримані знання. Недостатньо володіє спеціальною музичною термінологією. Відповідь абітурієнта свідчить про достатнє засвоєння матеріалу, але при виконанні завдань були помилки, які абітурієнт не помічав. У письмовій роботі є 2-3 змістовні помилки.


7

150-158

Абітурієнт здатний відтворювати музично - теоретичний матеріал у повному обсязі, але демонструвати отримані знання та вміння на достатньому рівні може не кожного разу . Абітурієнт робить інтонаційні та ритмічні помилки, допускає термінологічні помилки ,що свідчить про недостатнє засвоєння матеріалу. Письмова робота виконана досить грамотно , але зі значними змістовними помилками.
«задовільно»


6

142-149

Абітурієнт здатний відтворювати значну частину музично-теоретичного матеріалу, але має слабо сформовані практичні навички та музичне мислення; його виклад матеріалу потребує уточнень та додаткових запитань. Абітурієнт може виконувати всі запропоновані форми роботи з посереднім рівнем якості. Окремі форми роботи може продемонструвати на доброму рівні, але явище- не постійне. Письмова робота

свідчить про вміння логічно мислити, але слабо розвинутий ладовий, гармонічний слух та почуття метроритму зумовлюють посередній рівень роботи.


5

133-141

Абітурієнт володіє певними навичками та вмінням. Не завжди здатний виконати завдання, які потребують самостійного мислення; виявляє недостатнє знання спеціальної музичної термінології, словниковий запас небагатий. Виконує всі запропоновані завдання на посередньому рівні. Письмова робота виконана з помилками, але є вдалі фрагменти, які свідчать про потенційні можливості абітурієнта: разом з тим міцні знання і навички відсутні.


4

124-132

Абітурієнт виконує основні форми роботи з посереднім рівнем якості, але при цьому, певне коло форм роботи опрацьовується задовільно, а інші- нижче задовільного рівня. Застосування знань та спеціальної музичної термінології на практиці задовільне. Письмова робота виконана повністю, але зі значною кількістю помилок.«незадовільно»


3


100-123

Абітурієнт знає частину теоретичного матеріалу, застосовує обмежений термінологічний та словниковий запас, виконує завдання частково, демонструючи певну обізнаність, але необхідний об’єм матеріалу не засвоєний. Письмова робота виконана повністю, але з великою кількістю помилок ;разом з тим в ній присутні логічні фрагменти .


2

Абітурієнт володіє незначною частиною музично-теоретичного матеріалу, виявляє невелику кількість вмінь та навичок; володіє частиною спеціальної музичної термінології. Завдання виконуються частково і на низькому рівні, що свідчить про відсутність знань більшої частини об’єму матеріалу та певних навичок. Письмова робота- з великою кількістю помилок, які свідчать про слабо розвинений ладовий та гармонічний слух, почуття метроритму і про незадовільне засвоєння матеріалу в обсязі програми ПСМНЗ.


1

Навички та вміння абітурієнта на елементарному рівні. Усна відповідь абітурієнта демонструє слабко сформоване музичне мислення, відсутність розвиненого ладового та гармонічного слуху, почуття метроритму. Письмова робота виконана на частковому рівні, з великою кількістю помилок, що свідчить про відсутність обов’язкових елементарних навичок.^ ЗАПОРІЗЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ім. П.І.МАЙБОРОДИ

Циклова комісія «Теорії музики»

12- бальна

200- бальнаКритерії навчальних досягнень абітурієнтів

з сольфеджіо та музичної грамоти

Спеціалізація «Спів»


1

2

3

4«відмінно»12

194-200


Абітурієнт має свідомі знання у межах програми, здатний виконувати завдання творчо; вільно та свідомо використовує спеціальну музичну термінологію у висновках та узагальненнях. Відповідь блискуча, у хорошому темпі, свідчить про активне та ініціативне мислення, високий художній та слуховий рівень.


11

185-193Абітурієнт володіє музично- теоретичним матеріалом у межах програми, вміє використовувати набуті знання, уміння та здібності у нових практичних завданнях; демонструє знання спеціальної музичної термінології , її усвідомлення, уміння

систематизувати, узагальнювати, аналізувати музичні явища, застосовувати здобуті знання в практичній діяльності. Відповідь без помилок, але не має миттєвого темпу.

10

176-184

Абітурієнт має міцні знання, але припускається неточностей у формулюваннях та спеціальній музичній термінології. Відповідь свідчить про цілісне засвоєння матеріалу, про високий рівень знань та навичок, але у відповіді зустрічаються неточності, які абітурієнт долає самостійно.


«добре»9

168-175


Абітурієнт виявляє глибоке засвоєння матеріалу, але припускається несуттєвих неточностей у відповідях, які потребують зауважень чи корегування. Абітурієнт виконує всі форми роботи на досить високому рівні, але у відповіді зустрічаються помилки.

8

159-167

Абітурієнт відтворює музично- теоретичний матеріал у повному обсязі, але має стандартне мислення, може лише репродукувати отримані знання. Недостатньо володіє спеціальною музичною термінологією. Відповідь абітурієнта свідчить про достатнє засвоєння матеріалу, але при виконанні завдань були помилки, які абітурієнт не помічав.


7

150-158

Абітурієнт здатний відтворювати музично - теоретичний матеріал у повному обсязі, але демонструвати отримані знання та вміння на достатньому рівні може не кожного разу . Абітурієнт робить інтонаційні та ритмічні помилки, допускає термінологічні помилки, що свідчить про недостатнє засвоєння матеріалу.


«задовільно»


6

142-149

Абітурієнт здатний відтворювати значну частину музично-теоретичного матеріалу, але має слабо сформовані практичні навички та музичне мислення; його виклад матеріалу потребує уточнень та додаткових запитань. Абітурієнт може виконувати всі запропоновані форми роботи з посереднім рівнем якості. Окремі форми роботи може продемонструвати на доброму рівні, але явище- не постійне.


5

133-141

Абітурієнт володіє певними навичками та вмінням. Не завжди здатний виконати завдання, які потребують самостійного мислення; виявляє недостатнє знання спеціальної музичної термінології, словниковий запас небагатий. Виконує всі запропоновані завдання на посередньому рівні.


4

124-132

Абітурієнт виконує основні форми роботи з посереднім рівнем якості, але при цьому, певне коло форм роботи опрацьовується задовільно, а інші- нижче задовільного рівня. Застосування знань та спеціальної музичної термінології на практиці задовільне.«незадовільно»


3

100-123

Абітурієнт знає частину теоретичного матеріалу, застосовує обмежений термінологічний та словниковий запас, виконує завдання частково, демонструючи певну обізнаність, але необхідний об’єм матеріалу не засвоєний.


2

Абітурієнт володіє незначною частиною музично-теоретичного матеріалу, виявляє невелику кількість вмінь та навичок; володіє частиною спеціальної музичної термінології. Завдання виконуються частково і на низькому рівні, що свідчить про відсутність знань більшої частини об’єму матеріалу та певних навичок.


1

Навички та вміння абітурієнта на елементарному рівні. Усна відповідь абітурієнта демонструє слабко сформоване музичне мислення, відсутність розвиненого ладового та гармонічного слуху, почуття метроритму.