asyan.org
добавить свой файл
1


Шевченківська сільська рада

Броварського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження технічної документації

з нормативно грошової оцінки земель

сільського населеного пункту Шевченкове
Розглянувши розроблену ТОВ «Д.Ю.Консалтинг» технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель сільського населеного пункту Шевченкове Шевченківської сільської ради Броварського району Київської області, керуючись п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 року №1378-1У, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 29.07.2009 року за № 6-770 НО Головного управління Держкомзему у Київській області, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель сільського населеного пункту села Шевченкове Броварського району Київської області , якою визначено вартість одного квадратного метра 38,06 грн. ( тридцять вісім гривень 06 копійок).

2.Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель сільського населеного пункту Шевченкове з 16.09.2009 року.

Сільський голова В.М.Дяченко
с.Шевченкове

09.09.2011 року

№ 102 –УІІ - УІ


^ ДЕРЖКОМЗЕМ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛЯННЯ

ДЕРЖКОМЗЕМУ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник Головного

управління Дерзкомзему у

Київській області

_________А.А Іванюк

Висновок

державної експертизи землевпорядної документації
1.^ Замовник державної експертизи: ТОВ «Консалтинг» вул.Паньківська,20 оф.1 м.Київ. Р\р 260023004601 в ТОВ „Комерційний банк „Даніель” МФО 380980, код 32766458.

2.Вид землевпорядної документації, що підлягає державній експертизі:Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель сільського населеного пункту Шевченкове Броварського району Київської області.

3^ .Розробник землевпорядної документації: ТОВ «Консалтинг» вул.Паньківська,20 оф.1 м.Київ. Р\р 260023004601 в ТОВ „Комерційний банк „Даніель” МФО 380980, код 32766458.

4.Дата виготовлення землевпорядної документації: лютий-вересень 2009 р.

5. Державна експертиза проведена:експертами управління державної землевпорядної експертизи.

^ 6.Форма проведення державної експертизи:обов'язкова.

7.Вид державної експертизи: первинна.

8.Процедура проведення державної експертизи: Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель сільського населеного пункту Шевченкове Броварського району Київської області розроблена ТОВ « Консалдинг» на підставі договору № 20/09 від 01.04.2009 року.

Загальна площа населених пунктів, щодо яких була виконана нормативна оцінка становить 735,6 га.

Село електрифіковане, газифіковане.

Рельєф території населеного пункту рівний з незначними западинами.

Розрахунок площі населеного пункту здійснювався на основі довідки державної статистичної звітності по формі 6-зем на 01.01.2009 р з врахуванням рекомендацій викладених в науковому видані «Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів».

В результаті проведення економіко-планувального зонування села Шевченкове було виділено 3 зони та 7 оціночних районів.

Базова вартість одного квадратного метра земель села Шевченкове обчислена відповідно до даного Порядку нормативної грошової оцінки земель населеного пункту становить – 38,06 грн.

^ 9. .Зауваження та пропозиції до землевпорядної документації: Зауваження виправлені при проведенні державної експертизи.

11.Підсумкова оцінка результатів державної експертизи:Подана на державну експертизу Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель сільського населеного пункту Шевченкове Броварського району Київської області видповідає вимогам чинного законодавства України, встановленим нормам і правилам, оцінюється позитивно.

^ 12.Строк проведення державної експертизи:20 робочих днів (ст. 34 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

13. Строк дії висновку:Дійсний протягом строку дії об»єкта державної експертизи, але не більше 3-х років від дня його видачі ( ст.36 Закону України « Про державну експкртизу землевпорядної документації»).
Експерти:

Начальник управління державної

Землевпорядної експертизи О.С Бульбанюк
В.о начальника відділу контролю за

дотриманням ліцензійних умов

та державної експкртизи документації

землеоціночних робіт М.Ю Гавриляк

Провідний спеціаліст відділу контролю

дотриманням ліцензійних умов

та державної експкртизи документації

землеоціночних робіт Т.А Черняховська