asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 7 8
                                    
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З24.02.2007 N 159

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2007 р.
за N 806/14073
Про затвердження Правил пожежної безпеки
на морських суднах України
Відповідно до Положення про Міністерство транспорту та
зв'язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06.06.2006 N 789 ( 789-2006-п ), та з метою
встановлення основних вимог пожежної безпеки на морських суднах
України на всіх стадіях їх експлуатації Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки на морських суднах
України, що додаються.

2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Кушніренка А.В.):

2.1. У встановленому порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома зацікавлених підприємств,
установ і організацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Касапчука В.А.

Міністр М.Рудьковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
24.02.2007 N 159

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2007 р.
за N 806/14073
ПРАВИЛА
пожежної безпеки на морських суднах України
1. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють основні вимоги пожежної безпеки,
дія яких поширюється на всі типи морських суден України (далі -
судна), у тому числі плавкрани, плавдоки та інші плавучі споруди,
а також на судна змішаного плавання (ріка-море), які здійснюють
плавання морськими шляхами, на всіх стадіях їх експлуатації
незалежно від форм власності, та є обов'язковими для
судновласників, членів екіпажів суден, а також усіх інших осіб, що
перебувають на суднах.

Дія Правил не поширюється на:

військові кораблі та військові допоміжні судна;

кораблі та допоміжні судна Державної прикордонної служби
України;

риболовні судна.

1.2. При розробці проекту нормативно-правового акта були
використані такі нормативно-правові акти та документи:

Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 );

Кодекс торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР );

Міжнародний Кодекс морського перевезення небезпечних вантажів
(далі - IMDG Code);

Кодекс безпечної практики перевезення навалювальних вантажів
(далі - BC Code);

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі
( 995_251 ) (далі - СОЛАС-74);

Резолюція MSC.98(73) від 05.12.2000 Міжнародної морської
організації "Международный кодекс по системам пожарной
безопасности";

Міжнародна Конвенція про підготовку та дипломування моряків
та несення вахти ( 995_053 ) 1978/95 (далі - ПДМНВ-78/95);

Резолюція А.654(16) Міжнародної морської організації
"Графические символы, относящиеся к схемам противопожарной
защиты";

Резолюція А.760(18) Міжнародної морської організації
"Символы, относящиеся к спасательным средствам и устройствам";

Резолюція А.952(23) Міжнародної морської організації
"Графические символы судовых схем противопожарной защиты";

НАОП 5.1.21-1.01-76 "Правила техники безопасности на судах
морского флота", затверджені наказом Міністерства морського флоту"
СРСР від 13.03.75 N 50 (далі - РД 31.81.10-75);

НАОП 5.1.21-1.10-89 "Правила морской перевозки опасных
грузов", затверджені наказом Міністерства морського флоту СРСР від
03.05.89 N 56 (далі - РД 31.15.01-89);

НАПБ 07.002-87 "Руководство по проведению
пожарно-профилактической работы на судах Министерства морского
флота, находящихся в эксплуатации", затверджені наказом
Міністерства морського флоту СРСР від 25.02.76 N 16 (далі -
РД 31.21.44-86);

НАПБ 01.018-87 "Правила пожарной безопасности при проведении
огневых работ на судах ММФ СССР", затверджені наказом Міністерства
морського флоту СРСР від 06.05.87 N 61 (далі - РД 31.52.18-87);

Положення про відомчу пожежну охорону об'єктів морського і
річкового транспорту України, затверджене наказом Міністерства
транспорту України від 01.07.98 N 257 ( z0651-98 ) та
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за
N 651/3091 (далі - НАПБ В.02.007-98/510);

Правила пожежної безпеки для суден, які будуються та
ремонтуються, затверджені наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 23.03.2004 N 136 ( z0490-04 ) та
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за
N 490/9089 (далі - НАПБ В.01.028-2004);

"Правила морской перевозки нефти и нефтепродуктов наливом на
танкерах ММФ", затверджені наказом Міністерства морського флоту
СРСР від 10.04.81 N 42 (далі - РД 31.11.81.36-81);

ДСТУ 2272-93 Система стандартів безпеки праці. Пожежна
безпека. Терміни та визначення;

ГОСТ 12.2.047-86 (СТ СЭВ 5236-85) "Система стандартов
безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения".

1.3. Забезпечення пожежної безпеки на суднах у період
експлуатації покладається на судновласника, а виконання вимог цих
Правил на кожному окремому судні - на його капітана.

У разі тимчасової передачі судна для його експлуатації
фрахтувальнику питання відповідальності за оснащення засобами
протипожежного захисту, спорядження та інші питання пожежної
безпеки вирішуються відповідним договором згідно з Кодексом
торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) та
міжнародно-правовими актами, стороною яких є Україна.

1.4. Забезпечення пожежної безпеки суден, що перебувають у
відстої, покладається на осіб, які відповідають за відстій суден.

1.5. Судновласник зобов'язаний:

забезпечувати дотримання встановлених міжнародними та
національними нормативними актами протипожежних вимог, що
стосуються суден, а також виконання розпоряджень і приписів
уповноважених організацій, що інспектують судна;

відповідно до нормативно-правових актів з пожежної безпеки
розробляти та затверджувати інструкції та інші власні розпорядчі
документи, що діють у межах флоту або судна, які він експлуатує,
здійснювати постійний контроль за їх дотриманням. Ці документи
узгоджуються з пожежною охороною підприємства.

організувати розроблення та своєчасне здійснення заходів,
спрямованих на забезпечення безпеки людей на випадок виникнення
пожежі;

надавати на вимогу представників уповноважених організацій,
які інспектують судна, відомості та документи про стан пожежної
безпеки суден і вантажів, що перевозяться;

утримувати у справному стані системи та засоби протипожежного
захисту та зв'язку на суднах, протипожежне забезпечення, не
допускати їх використання не за призначенням;

своєчасно інформувати представника відомчої пожежної охорони,
що обслуговує судно, про несправності систем і засобів
протипожежного захисту судна та вжиті заходи щодо їх усунення;

організувати підготовку екіпажів суден, а також перевірку їх
підготовки щодо питань пожежної безпеки під час чергового
дипломування згідно з вимогами ПДМНВ-78/95 ( 995_053 );

організувати навчання екіпажів суден правилам пожежної
безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

не допускати до роботи на суднах осіб, які не пройшли
протипожежного інструктажу;

повідомляти про пожежі, що сталися, загибель людей та
матеріальні збитки в установленому порядку, проводити службове
розслідування випадків пожеж.

1.6. У разі, коли особливості експлуатації суден потребують
вимог пожежної безпеки, не передбачених цими Правилами та іншими
нормативно-правовими актами, судновласником розробляються заходи
щодо забезпечення пожежної безпеки таких суден та погоджуються
відомчою пожежною охороною.

2. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

2.1. Пожежна безпека забезпечується шляхом проведення
організаційних і технічних заходів, спрямованих на попередження
пожеж, травмування або загибелі пасажирів, екіпажу та інших осіб,
що перебувають на судні, а також зниження можливих майнових втрат,
створення умов для успішного гасіння пожеж.

2.2. Капітан судна відповідальний за забезпечення пожежної
безпеки окремих приміщень, суднового обладнання, а також за
утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

2.3. Капітаном судна або особою, яка виконує його обов'язки,
вживаються такі протипожежні заходи:

організація вивчення та виконання екіпажем судна цих Правил;

розроблення та здійснення у разі потреби додаткових заходів
щодо посилення пожежної безпеки судна;

контроль за наявністю та справністю засобів гасіння пожеж,
пожежної сигналізації та зв'язку;

складання розкладу з пожежної тривоги та оформлення каютних
карток для кожного члена екіпажу з вказівкою обов'язків пожежної
тривоги;

проведення навчальних тривог відпрацюванням умовних і
фактичних дій екіпажу судна (додаток 1);

проведення з особами, які приймаються на роботу в складі
екіпажу або які не є членами екіпажу судна (підмінні та ремонтні
бригади, практиканти тощо), до початку виконання ними на судні
своїх обов'язків, первинного протипожежного інструктажу в
підрозділі відомчої пожежної охорони, а після прибуття на судно -
протипожежного інструктажу безпосередньо на робочому місці та під
час змін обов'язків за судновим розкладом;

проведення щорічного повторного інструктажу (особи, що
залучаються до роботи з фумігації судна, повинні пройти
протипожежний інструктаж у підрозділах відомчої пожежної охорони
судновласника та знати основні вимоги щодо забезпечення
протипожежного режиму на судні);

організацію нагляду за дотриманням протипожежного режиму на
судні.

2.4. Екіпаж та інші особи, що перебувають на судні,
зобов'язані виконувати вимоги цих Правил, не допускати дій, що
можуть призвести до виникнення пожежі та створення загрози життю і
здоров'ю людей.

2.5. На кожному судні з урахуванням його пожежної небезпеки
наказом капітана встановлюється відповідний протипожежний режим та
визначаються вимоги щодо:

можливості та місць куріння, застосування відкритого вогню,
використання побутових нагрівальних приладів;

безпечного зберігання речовин та матеріалів;

відключення від мережі електрообладнання;

проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;

зберігання промасленого спецодягу та ганчір'я;

порядку огляду та закриття приміщень і прибирання робочих
місць після закінчення роботи;

організації експлуатації та обслуговування наявних технічних
засобів протипожежного захисту;

порядку нагляду за цілісністю протипожежних перебірок і
палуб, а також закриттів прорізів у цих перебірках і палубах.

2.6. Екіпаж судна в процесі технічного навчання повинен
вивчити та знати інструкції щодо поводження з піротехнічними
засобами. Результати перевірки знань оформляються протоколом
відповідної комісії судна.

2.7. Пожежно-профілактичну роботу на суднах треба проводити
командним складом та іншими членами екіпажу, відповідальними за
протипожежний стан суднових приміщень, відсіків, агрегатів і
пристроїв, у відповідності до вимог РД 31.21.44-86.

У випадках, визначених нормативно-правовими актами, до складу
екіпажу судна включають помічника капітана з пожежної частини та
матросів пожежної частини.

У разі підвищеної пожежної небезпеки рейсу (наприклад, під
час перевезення пожежонебезпечних або вибухонебезпечних вантажів)
на розсуд судновласника в рейс можуть направляти спеціаліста
відомчої пожежної охорони.

2.8. На кожному судні повинен зберігатися комплект документів
згідно з Переліком суднової технічної документації, що надається
судну заводом-будівельником і судновласником (додаток 2).

Схеми протипожежного захисту та інструкції з технічного
обслуговування та приведення до дії систем пожежогасіння судна
готують українською (або мовою екіпажу) та англійською мовами для
суден, що здійснюють міжнародні рейси, або українською та мовою
екіпажу (якщо вона відрізняється від державної мови України) для
суден внутрішнього (каботажного) плавання. Для суден, які не
здійснюють міжнародні рейси, переклад на англійську мову не є
обов'язковим.

Зазначена документація комплектується в папку
"Пожежно-технічна документація", ведеться першим помічником
капітана, який забезпечує пожежну безпеку, та зберігається у
нього. Копії комплекту оперативних планів боротьби з пожежею
зберігаються в аварійній папці та в командирів аварійних партій
(груп).

2.9. На кожному судні повинна знаходитись загальносуднова
інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції про заходи
пожежної безпеки для всіх вибухопожежонебезпечних та
пожежонебезпечних приміщень (акумуляторні, камбузи, лабораторії,
вантажні, машинні приміщення тощо). Ці інструкції вивчаються під
час проведення протипожежних інструктажів і вивішуються на видних
місцях.

2.10. На судні розробляється схема керування підрозділами
суднового екіпажу в аварійних ситуаціях (уключаючи боротьбу з
пожежею) з формуванням командних пунктів, постів, аварійних партій
(груп) і призначенням їх командирів згідно із судновим розкладом
за завідуванням.

Типова схема керування з розподіленням обов'язків та
відповідальності наводиться в окремій інструкції про організацію
та дії екіпажу з боротьби за живучість судна та охорону людського
життя на морі.следующая страница >>