asyan.org
добавить свой файл
1
Фізика 11 клас

рівень стандарту

70 годин, 2 год на тиждень)

№ п/пп/п

Зміст навчального матеріалу

Дом.завдан.

Дата


Розділ 1. Електричне поле та струм ( 10+2 год)


1

1

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми.

§ 1-§5,15

Впр.1(1-4 )

2

2

Закон Кулона.

§6, Впр.2(1,6,73

3

Робота в електричному полі. Потенціал.Різниця потенціалу.

§7,8,9 Впр.3(3),

Впр4 (3,5 )4

4

Електроємність. Конденсатори та їхнє використання в техніці. Енергія електричного поля.

§ 10-14

Впр.5(1)

Впр.6(1,2)

Впр 9.(2,3)5

5

Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму.

§ 166

6

Робота і потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями.

§ 17,207

7

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.

§ 18,19

Впр.10(1-3 )8

8

^ Лабораторна робота № 1. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму. Інструктаж з БЖД.


9

9

^ Самостійна робота (Тест).

Електричний струм в різних середовищах.

§ 2110

10

Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів.

§ 22,2311

11


^ Лабораторна робота №2 Дослідження електричного кола з полу провідниковим діодом. Інструктаж з БЖД.


12

12

К.Р.№ 1.

Повт.Розділ 1^ Розділ 2. Електромагнітне поле (10+2 год)

13

1

Магнитне поле.Електрична та магнітна взаємодії. Індукція магнітного поля.

§ 24,25

Впр.11(1-3)14

2

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Взаємодія провідників з током

§ 26,27

Впр.12(1)15

3

Сила Лоренца.

§ 29 Впр.1316

4

Магнітні властивості речовини.Розвязування задач

§ 30,31,3217

5

Електромагнітна індукція. Правило Ленця.

§ 33,34

Впр.14(2).

Впр.15 (2-4)18

6

Магнітний поток. Закон електромагнітної індукції.

§35,36 Впр.1719

7

^ Лабораторна робота № 3. Дослідження явища електромагнітної індукції. Інструктаж з БЖД.

§35,3620

8

Самоіндукція. Індуктивність.

§3821

9

Енергія магнітного поля катушки зі струмом.

§39 Впор.1922

10

Змінний струм. Генератор змінного струму.

§4023

11

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

§ 41

Реферати24

12

К.Р.№ 2.


^ Розділ 3. Коливання і хвилі (15 год)


25

1

Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань.

§42

Впр.2026

2

Вимушені коливання. Резонанс.

§4327

3

Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.

§44 Впр.2128

4

^ Лабораторна робота № 4. Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань. Інструктаж з БЖД.


29

5

Енергія коливального руху.

§4530

6

Розвязування задач


31

7

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.

§46 Впр.2232

8

Звукові хвилі.

§4733

9

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі.

§ 48 впр.2334

10

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина й частота електромагнітної хвилі.

§49 Впр.2435

11

^ Розвязування задач.

Впр.24 (8-10)36

12

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот.

§5037

13

Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Радіохвилі.

§5138

14

Узагальнення і систематизація знань. Самостійна робота.


39

15

К.Р.№ 3.
^ Розділ 4. Хвильова і квантова оптика (12 год)

40

1

Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла. Поширення світла в різних середовищах.

§52,5341

2

Поглинання й розсіювання світла..Дзеркала

§5442

3

Відбивання й заломлення світла. Закони заломлення світла.

§55 Впр.2643

4

Лінзи.

§56 Впр.2744

5

Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція світлових хвиль.

§5745

6

Лабораторна робота № 5. Спостереження інтерференції світла. Інструктаж з БЖД.

§5746

7

^ Дифракція світла. Лабораторна робота №6 Спостереження дифракції світла. Інструктаж з БЖД.

§58 Впр 2847

8

^ Поляризація й дисперсія світла. Неперервний спектр світла. Спектроскоп.

§5948

9

Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка.

§5949

10

Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція.

§6150

11

Розвязування задач

§ 62 впр.3151

12

К.Р.№ 4.
^ Розділ 5. Атомна і ядерна фізика (12год)


52

1

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н.Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами.

§ 64,6553

2

Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування.

§ 66,6754

4

Рентгенівське випромінювання. Квантові генератори.

§ 68,6955

5

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ядерні сили та їхні особливості. Стійкість ядер.

§ 70,7156

6

Розвязування задач.Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв’язку атомного ядра. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ланцюгова реакція поділу ядер урану.

§ 7157

7

Семінар. Ядерна енергетика та екологія.

Презентація58

8

Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період піврозпаду. Отримання й застосування радіонуклідів.

§7259

9

Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.

§7360
Ядерні реакції.Ядерний реактор.

§74,75.

Презентація61

10

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання.

§ 76 Впр.3162

11

^ Розвязування задач

Впр.31

до кінця63

12

К.Р.№ 5.
^ Фізичний практикум (5 год)


64

1

«Визначення енергії зарядженого конденсатора».


65

2

Дослідження електричних ланцюгів».


66

3

Визначення довжини хвилі світла».


67

4

Визначення прискорення вільного падіння з допомогою маятника».


68

5

Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотогр.


Узагальнююче заняття (2 год)


69

1

Систематизація знань. Семінар

Реферати70

2

Річне оцінювання

Реферати