asyan.org
добавить свой файл
1
ХІМІЯ 10 КЛАС

ВСТУП

1

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва у світлі уявлень про будову атома. Хімічний зв’язок.


Д.1. Періодична система хімічних елементів.

2. Моделі будови атомів елементів 1-го та 2-го періодів, набори трафаретів моделей атомів.
2

Основні класи неорганічних сполук та генетичний зв’язок між ними.

ЛД.1 Визначення йонів H+, OH-.^ Неметалічні елементи та їхні сполуки(14)

3

Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів

ЛД2

Ознайомлення зі зразками простих речовин неметалів.4

Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену і Карбону. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.. Поняття про адсорбцію.
5

Основні фізичні та хімічні властивості неметалів.
Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.


ЛД

Ознайомлення зі зразками природних сполук Сульфуру.

6

Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії аміаку і хлороводню. Взаємодія амоніаку та хлороводню з водою.


7

Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-іони.ЛД

Виявлення хлорид-іонів та йонів амонію в розчині.8

Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів.

Д Гідратація фосфор(V) оксиду та карбон(ІV) оксиду, випробування розчинів індикатором.
9

Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів.


10

Сульфатна кислота і якісна реакція на сульфат-іон.

ЛД5

Виявлення сульфат-іонів у розчині.11

Сульфати. Найважливіші природні сульфати,


12

Застосування сульфатної кислоти і сульфатів.


13

Розв'язування задач. 1.Обчислення виходу продукту реакції від теоретичного.


14

Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин.


15

ТО


16

Нітратна кислота


17

Нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах.


ЛД

Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію.18

Загальні відомості про мiнеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи.

ЛД6,7

Ознайомлення зі зразками азотних, фосфорних, калійних добрив.

19

Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми.

^ Розрахункові задачі: 2.Обчислення маси (об’єму, кількості) продукту реакції за масами (об’ємом, кількістю речовини) реагентів, один із яких узято в надлишку.
20

Карбонатна кислота.


21

Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон.ЛД

Дослідження властивостей карбонатів.

22

Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання.


23

Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі.


24

Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів.

ПР25

ТО


^ Металічні елементи та їхні сполуки

26

Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів. Метали як прості речовини. Металічний зв’язок, металічні кристалічні ґратки. Загальні фізичні властивості металів.
Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі.


Д

Моделі кристалічних ґраток металів.
ЛД9

Ознайомлення зі зразками металів.

27

Загальні хімічні властивості металів.Корозія металів. Захист від корозії

Д

Взаємодія натрію і кальцію з водою. Наслідки корозії металів та засобами захисту металів від корозії.28

Лужні, лужноземельні елементи та Магній. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів.


ЛД10.11 Ознайомлення зі зразками сполук Натрію і Калію.

11. Ознайомлення зі зразками сполук Кальцію, Магнію.29

Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення).


Д

Усунення твердості води.
ЛД12. Усунення накипу з поверхні побутових приладів.

30

Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні властивості алюмінію. Амфотерні властивості алюміній оксиду і алюміній гідроксиду.ЛД13. Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності.

31

Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хiмічні властивості заліза, сполуки Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ).
Металічні руди. Загальні методи добування металів.

Д

Зразки сполук Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ). ЛД14. Добування ферум(II) гідроксиду та ферум(III) гідроксиду реакцією обміну.32

Розв’язування експериментальних задач.

ПР

33

ТО

34

Метали і сплави в сучасній техніці. Застосування алюмінію, заліза та їх сплавів. Розвиток металургійних виробництв в Україні.35

Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів.


36