asyan.org
добавить свой файл
1
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 липня 1999 р. N 1305

Київ
Про розвиток сільської

загальноосвітньої школи

Кабінет Міністрів України відзначає, що відповідно до вимог

Законів України "Про освіту" [1060-12], "Про пріоритетність

соціального розвитку села та агропромислового комплексу в

народному господарстві" [400-12], Указу Президента України від

2 червня 1998 р. N 580 [580/98] "Про заходи щодо поліпшення

функціонування та розвитку загальної середньої освіти"

Міністерством освіти, іншими центральними органами виконавчої

влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,

Севастопольською міською державними адміністраціями проводиться

певна робота щодо забезпечення конституційного права громадян на

отримання повної загальної середньої освіти і розвитку

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості. Нині

тут функціонує 14,9 тис. загальноосвітніх навчальних закладів

(понад 70 відсотків їх загальної кількості), в яких навчається

більше третини всіх учнів країни. За останні п'ять років на селі

введено в дію загальноосвітніх навчальних закладів на 75,9 тис.

учнівських місць, що дало змогу в основному зберегти мережу цих

закладів.
Водночас структура мережі не повною мірою враховує освітні,

виховні, оздоровчі та культурні потреби населення, що створює

нерівноцінні умови для навчання і розвитку сільських та міських

дітей. Так, фактично половина сільських населених пунктів не має

загальноосвітніх навчальних закладів.
Рік у рік скорочуються обсяги будівництва приміщень сільських

загальноосвітніх шкіл, частина їх перебуває в аварійному стані.

Слабо вирішуються питання, пов'язані з підвезенням учнів до шкіл

та забезпеченням їх підручниками.
Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого

самоврядування незадовільно розв'язуються питання забезпечення

шкіл та інших сільських навчальних закладів меблями, обладнанням,

комп'ютерною технікою, навчально-наочними посібниками.
Через фінансові труднощі у ряді шкіл скорочується варіативний

компонент типових навчальних планів, що звужує можливості учнів в

одержанні повноцінної загальної середньої освіти. Повільно

розгортається робота щодо створення у сільській місцевості шкіл

нового типу та навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих

предметів.
Міністерство освіти, місцеві органи виконавчої влади

недостатньо дбають про удосконалення трудового навчання та системи

виховної роботи з учнівською молоддю на селі, організацію її

культурного дозвілля. Ослаблено увагу до роботи груп продовженого

дня, кількість яких невпинно скорочується. Неефективно

розв'язується ключова проблема сільської школи - поліпшення

підготовки і підвищення кваліфікації вчителів, забезпечення шкіл

педагогічними кадрами. Гострою залишається проблема їх соціального

захисту, створення належних житлово-побутових умов.
Зазначені проблеми та невирішені питання сільської

загальноосвітньої школи свідчать про недостатню організаторську

роботу Міністерства освіти, інших центральних та місцевих органів

виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо

реалізації державної політики в галузі освіти на селі у нових

економічних умовах.
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Комплексний план заходів щодо розвитку

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості в

1999 - 2005 роках (додається).
2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки за поданням

Міністерства агропромислового комплексу, Міністерства освіти, Ради

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Севастопольської

міської державних адміністрацій передбачати у проектах державного

бюджету кошти на реалізацію зазначеного Комплексного плану

виходячи із економічних можливостей держави.
Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,

обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям

передбачати кошти на цю мету у місцевих бюджетах.
3. Міністерству освіти:
вжити у місячний термін невідкладних заходів до забезпечення

підручниками учнів сільських загальноосвітніх навчальних закладів;
разом з іншими заінтересованими центральними і місцевими

органами виконавчої влади активізувати роботу, пов'язану з

підготовкою сільської молоді у вищих навчальних закладах та

подальшим її працевлаштуванням відповідно до вимог Указу

Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 [262/99] "Про

державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості".
4. Місцевим органам виконавчої влади разом з органами місцевого

самоврядування забезпечити підвезення учнів, які проживають у

сільській місцевості на відстані понад 3 кілометри від школи, до

місця навчання і додому безоплатно.
5. Зобов'язати Міністерство освіти, Міністерство

агропромислового комплексу, Міністерство фінансів, Міністерство

економіки, Академію педагогічних наук, Раду міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Севастопольську міську державні

адміністрації забезпечити повне і своєчасне виконання Комплексного

плану заходів щодо розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у

сільській місцевості в 1999 - 2005 роках і щороку до 1 січня

інформувати Кабінет Міністрів України про його виконання.

Перший

віце-прем'єр-міністр України В.КУРАТЧЕНКО

^ КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

заходів щодо розвитку загальноосвітніх навчальних закладів

у сільській місцевості в 1999-2005 роках
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів
1. Привести мережу дошкільних та загальноосвітніх навчальних

закладів у сільській місцевості у відповідність з потребами

населення.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Севастопольська міська

держадміністрації.

1999 - 2005 роки.
2. Широко практикувати відкриття у сільських населених

пунктах навчально-виховних комплексів "школа - дошкільний заклад".
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Севастопольська міська

держадміністрації.

1999 - 2005 роки.
3. Удосконалювати практику організації та відкриття

дошкільних навчальних закладів (груп) з різним режимом перебування

дітей.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Севастопольська міська

держадміністрації.

Постійно.
4. Здійснити заходи щодо створення сприятливих умов для

отримання учнями повної загальної середньої освіти у сільській

місцевості і гірських районах.
Міносвіти, Мінагропром, Мінекономіки,

Мінфін, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Севастопольська міська

держадміністрації.

1999 - 2002 роки.
5. Створити спеціалізовані різнопрофільні школи в обласних і

районних центрах, а також профільні класи у сільських

загальноосвітніх школах у межах наявної чисельності працюючих.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Севастопольська міська

держадміністрації.

1999-2005 роки.
6. Розробити методику формування мережі і структури сільських

загальноосвітніх навчальних закладів залежно від демографічних і

соціальних факторів.
Міносвіти, Мінфін, Мінекономіки,

Мінагропром, Академія педагогічних

наук.

2000 рік.
7. Розробити моделі функціонування загальноосвітньої школи як

освітньо-культурного центру села.
Академія педагогічних наук,

Міносвіти, Мінагропром, Мінкультури

разом з місцевими

держадміністраціями.

2000 рік.
8. Розробити положення про навчально-виховний комплекс

"школа - дошкільний заклад".
Міносвіти.

1999 рік.
9. Створити експериментальні майданчики на базі

загальноосвітніх навчальних закладів для відпрацювання новітніх

технологій роботи вчителя, який викладає у сільській школі два і

більше предметів.
Міносвіти, Академія педагогічних

наук, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Севастопольська міська

держадміністрації.

1999 - 2000 роки.
10. Створювати агротехнічні ліцеї для забезпечення умов

отримання учнями повної загальної середньої освіти та

сільськогосподарської професії з використанням бази міжшкільних

навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих

навчальних закладів, науково-дослідних установ

сільськогосподарського профілю.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Севастопольська міська

держадміністрації.

1999 - 2005 роки.
Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

діяльності сільських навчально-виховних закладів

11. Розробити нові проекти будівель навчально-виховних

закладів різних типів з урахуванням демографічних, регіональних та

природно-кліматичних умов.
Держбуд.

2000 рік.
12. Передбачати у проектах державних програм економічного і

соціального розвитку України, державного і місцевих бюджетів кошти

на завершення будівництва, реконструкцію та капітальний ремонт

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості

виходячи з економічних та фінансових можливостей.
Мінекономіки, Мінагропром, Держбуд,

Мінфін, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Севастопольська міська

держадміністрації.

2000 - 2005 роки.
13. Розробити нормативи матеріально-технічного і фінансового

забезпечення діяльності сільських загальноосвітніх навчальних

закладів.
Міносвіти, Мінфін, Мінекономіки,

Академія педагогічних наук.

2000 рік.
14. Розробити нормативну базу організації господарської

діяльності сільських загальноосвітніх навчальних закладів.
Міносвіти, Мінагропром, Мінфін.

1999 - 2001 роки.
15. Організувати виробництво та постачання сільським

загальноосвітнім навчальним закладам і міжшкільним

навчально-виробничим комбінатам обладнання, малогабаритної та

електронно-обчислювальної техніки, засобів і матеріалів для

трудового навчання.
Міносвіти, Мінпромполітики, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Севастопольська міська

держадміністрації.

2000 - 2005 роки.
16. Забезпечити закріплення за сільськими загальноосвітніми

навчальними закладами земельних ділянок для організації

сільськогосподарських робіт та створення учнівських фермерських

господарств.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Севастопольська міська

держадміністрації.

1999 - 2001 роки.
17. Здійснити заходи щодо виділення земельних ділянок

сільським учителям для ведення особистого підсобного господарства

та закріплення шефських підприємств за сільськими

загальноосвітніми навчальними закладами.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Севастопольська міська

держадміністрації.

1999 - 2005 роки.
Організаційне та навчально-методичне забезпечення

діяльності сільських загальноосвітніх навчальних закладів

18. Розробити Положення про організацію індивідуальної форми

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Міносвіти, Академія педагогічних

наук.

2000 рік.
19. Розробити варіанти структур навчального року в сільських

загальноосвітніх навчальних закладах залежно від регіональних

умов.
Академія педагогічних наук,

Міносвіти.

2000 рік.
20. Розробити Положення про проведення підготовчих занять для

дітей дошкільного віку, які не охоплені суспільним дошкільним

вихованням.
Міносвіти, Мінфін, Мінпраці, Академія

педагогічних наук.

2000 рік.
21. Підготувати навчально-методичні матеріали для

варіативного компоненту Базового навчального плану з урахуванням

специфіки шкіл, соціально-економічних та демографічних умов.
Міносвіти, Академія педагогічних

наук, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Севастопольська міська

держадміністрації.

1999 - 2001 роки.
22. Розробити зміст і підготувати методичні матеріали

диференційованого навчання учнів малокомплектних шкіл.
Академія педагогічних наук,

Міносвіти.

2000-2002 роки.
23. Підготувати навчально-методичні матеріали з різних

предметів для вчителів сільських шкіл, які працюють у класах з

малою наповнюваністю.
Міносвіти, Академія педагогічних

наук.

2000-2002 роки.
24. Розробити концепцію трудової і технологічної підготовки

учнів сільських загальноосвітніх навчальних закладів.
Міносвіти, Мінагропром, Академія

педагогічних наук.

2000 рік.
25. Заснувати науково-методичний журнал "Сільська школа".
Міносвіти, Держкомінформ,

Мінкультури, Академія педагогічних

наук.

2000 рік.
26. Сприяти забезпеченню вчителів сільської місцевості

передплатними виданнями художньої, педагогічної,

довідково-інформаційної літератури.
Міносвіти, Мінкультури, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Севастопольська міська

держадміністрації.

1999 - 2005 роки.
27. Розробити програми і підготувати методичні матеріали для

проведення факультативних занять у сільських загальноосвітніх

навчальних закладах II і III ступенів.
Міносвіти, Академія педагогічних

наук.

2000 - 2002 роки.
28. Розробити програми та підготувати методичні посібники з

питань виховання сільської учнівської молоді.
Міносвіти, Держкомсім'ямолодь,

Академія педагогічних наук.

2000 - 2002 роки.
29. Запровадити систему стимулювання діяльності міжшкільних

навчально-виробничих комбінатів, спеціалізованих шкіл

сільськогосподарського профілю, учнівських виробничих бригад,

трудових об'єднань.
Міносвіти, Мінагропром, Академія

педагогічних наук,

Держкомсім'ямолодь.

2000 рік.
30. Організувати підготовку та проведення олімпіад,

конкурсів, турнірів для сільської учнівської молоді.
Міносвіти, Держкомсім'ямолодь,

Мінкультури.

2000 - 2001 роки.
31. Забезпечити медичне обслуговування учнів і вчителів у

сільській місцевості згідно з чинним законодавством України.
МОЗ, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Севастопольська міська

держадміністрації.

1999 - 2005 роки.
32. Розробити навчальні програми і посібники для підготовки

та перепідготовки вчителів до роботи в сільських малокомплектних

школах.
Міносвіти, Академія педагогічних

наук.

1999 - 2002 роки.
Кадрове забезпечення роботи загальноосвітніх навчальних

закладів у сільській місцевості

33. Розширити підготовку вчителів для сільських

загальноосвітніх навчальних закладів за державним замовленням з

двох - трьох спеціальностей.
Міносвіти, Мінекономіки, Мінфін.

2000 - 2001 роки.
34. Розробити типові нормативи штатів загальноосвітніх

навчальних закладів з урахуванням особливостей роботи сільських

малокомплектних шкіл.
Міносвіти, Мінфін, Мінекономіки,

Мінпраці.

2000 рік.
35. Розробити програми перепідготовки вчителів сільських

загальноосвітніх навчальних закладів для здобуття ними другої,

третьої спеціальності за скороченим терміном навчання.
Міносвіти, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні,

Севастопольська міська

держадміністрації.

2000 рік.
36. Забезпечити підготовку педагогічних кадрів для сільських

загальноосвітніх шкіл згідно з додатком.
Міносвіти, Мінфін, Мінекономіки, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Севастопольська міська

держадміністрації.

2000-2005 роки.
Додаток
^ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

підготовки педагогічних кадрів для сільських

загальноосвітніх шкіл у 2000-2005 роках
--------------------------------------------------------------------------------------------

| | |З них за

Область (регіон) |Щорічна| З них за спеціальностями * |освітньоква-

|підго- | |ліфікаційни-

|товка | |ми рівнями **

|осіб |---------------------------------------------------+--------------

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 | 1 | 2 | 3

--------------------------------------------------------------------------------------------

Автономна 354 81 60 53 20 10 5 18 15 9 6 30 20 25 60 6 288

Республіка Крим
Вінницька 465 130 70 63 28 14 8 22 19 11 8 32 29 31 111 - 354
Волинська 310 89 40 40 18 9 9 15 13 8 6 22 18 23 77 - 233
Дніпропетровська 307 90 50 45 17 9 5 15 12 8 5 20 16 15 60 - 247
Донецька 253 59 40 45 14 8 4 11 10 6 4 16 16 20 29 30 194
Житомирська 354 98 50 50 20 10 10 18 15 9 6 23 19 26 87 - 267
Закарпатська 339 124 30 45 20 10 7 18 14 9 6 22 18 16 90 - 249
Запорізька 256 72 40 38 15 9 4 11 10 6 5 17 12 17 58 - 198
Івано-Франківська 358 120 30 50 20 12 10 18 15 10 6 22 19 26 93 - 265
Київська 343 92 40 50 22 12 9 18 16 10 6 22 19 27 35 50 258
Кіровоградська 270 58 40 40 15 9 8 12 11 5 5 18 19 20 63 - 207
Луганська 190 48 35 28 10 6 3 8 7 5 4 13 9 14 6 35 149
Львівська 387 113 20 60 28 15 11 25 21 12 8 25 22 27 94 - 293
Миколаївська 257 71 40 38 15 9 5 11 10 6 5 18 17 12 58 - 199
Одеська 451 130 65 60 25 14 6 20 18 11 7 30 27 28 105 - 346
Полтавська 358 103 55 45 20 10 4 18 15 9 6 25 24 24 88 - 270
Рівненська 326 102 30 45 19 20 9 17 14 9 6 23 21 21 45 45 236
Сумська 267 25 40 40 16 9 5 12 11 6 5 19 19 20 58 - 209
Тернопільська 310 104 25 40 18 9 8 15 13 8 5 22 20 23 42 53 215
Харківська 351 93 55 50 19 10 4 17 14 8 6 24 25 26 - 83 263
Херсонська 254 71 40 37 14 9 4 11 10 7 5 18 16 12 57 - 197
Хмельницька 361 107 40 49 20 12 8 18 15 9 6 26 23 28 89 10 262
Черкаська 335 94 50 45 19 10 9 17 14 8 5 23 20 21 78 - 257
Чернівецька 241 68 25 35 15 9 4 11 10 7 5 17 16 19 61 - 180
Чернігівська 294 74 45 40 18 9 8 15 13 8 5 22 15 22 69 - 225
м. Севастополь 31 7 5 7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 - 26

--------------------------------------------------------------------------------------------

8022 2273 1060 1140 477 255 168 392 336 205 142 550 480 544 1618 312 6092

-------------------

* 1 - початкове навчання; 2 - українська мова і література;

3 - іноземна мова; 4 - історія; 5 - музика; 6 - образотворче

мистецтво; 7 - фізика; 8- біологія; 9 - географія; 10 - хімія;

11 - математика; 12 - фізична культура; 13 - трудове навчання.
* * 1 - молодші спеціалісти; 2 - бакалаври; 3 - спеціалісти.
Примітки. Підготовка молодших спеціалістів і бакалаврів

проводиться лише за спеціальностями 1, 6, 12, 13.
Підготовка магістрів для загальноосвітніх шкіл не

проводиться.