asyan.org
добавить свой файл
1
 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 06.11.2002 р. N 4-431-911/5939

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва щодо необхідності отримання підприємству ліцензії на надання туристичних послуг, яке має на балансі бази відпочинку, повідомляє наступне.

Статтею 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначено, що діяльність з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійна діяльність підлягає ліцензуванню.

Статтею ^ 14 Закону України "Про туризм" визначено суб'єкти ліцензування, якими є туристичні агентства, бюро подорожей, бюро екскурсій, екскурсійні бюро, бюро по прийому туристів, туристичні оператори, готелі, мотелі, кемпінги, туристичні комплекси і бази, інші юридичні особи незалежно від форм власності та фізичні особи, що здійснюють туристичну діяльність, передбачену їх статутами або положеннями.

Відповідно до пункту другого "Прикінцевих положень" [Закону "Про ліцензування..."] до приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Таким чином, згідно з діючим законодавством ліцензуванню підлягає не вся господарська діяльність, що підпадає під ознаки туристичної діяльності, визначеної Законом України "Про туризм", а лише діяльність, пов'язана з провадженням господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності.

Кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги на здійснення даного виду діяльності встановлені ^ Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності, затвердженими спільним наказом Держпідприємництва України та Держкомтуризму України від 17.01.2001 N 7/62 та зареєстрованими Міністерством юстиції України від 05.02.2001 за N 103/5294.

Виходячи з вищевказаного, суб'єкти господарювання, які мають на балансі чи в складі підприємства бази відпочинку, пансіонати, інші оздоровчі заклади для оздоровлення своїх співпрацівників та членів їх сімей, не повинні отримувати ліцензію на провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього туризму.

Разом з тим повідомляємо, якщо підприємства провадять господарську діяльність, пов'язану з реалізацією путівок фізичним та юридичним особам, тобто виступають як туроператори, їх діяльність підпадає під ознаки, визначені для господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього туризму, і підприємства мають право здійснювати цей вид діяльності після отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього туризму в установленому законодавством порядку.

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".

Заступник Голови 

С. Третьяков