asyan.org
добавить свой файл
1
Тематична робота «Операційна система»


   1. Зайняти робоче місце. Підготувати комп'ютер до роботи. Очистити папку «Корзина».

   2. В папці D:\учні\ створити папку, назвати її власним прізвищем. Відправити ярлик власної папки на робочий стіл. Закрити всі вікна. На робочому столі видалити з назви ярлика власної папки текст «Ярлик для».

   3. Відкрити програму «Блокнот». Записати основні характе­ристики комп'ютера, зберегти створений документ з ім'ям Перший у власну папку. Закрити програму «Блокнот».

   4. 3 робочого столу відкрити власну папку за допомогою яр­лика. Відкрити файл Перший. Вставити перший рядок, у який записати власне прізвище, ім'я та клас. Зберегти від­редагований документ з новим ім 'ям Другий у власну папку. Закрити програму «Блокнот».

   5. У власній папці відкрити файл Другий. Встановити шрифт Агіаі, курсив, розмір 14. В останньому рядку увести з тай­мера комп'ютера поточну дату і час. Зберегти відреда­гований документ з новим ім'ям Третій у власну папку. Закрити програму «Блокнот».

   6. Максимально спростити вигляд вікна власної папки (забра­ти з вікна кнопки, адресний рядок, рядок стану тощо). Максимально деталізувати вигляд вікна. Повернути попе­редній вигляд вікна власної папки. Зменшити вікно власної папки. Перетягти вікно в інше місце екрана. Розгорнути вікно власної папки на весь екран. Згорнути вікно на панель задач. Розгорнути вікно папки на весь екран.

   7. Змінювати вигляд піктограм об'єктів власної папки: «Плитка», «Список», «Таблица», «Значки». Визначити тип, дату створення і розмір кожного файлу в ній. Визначити тип, розміщення, розмір і дату створення власної папки.

   8. Видалити у власній папці довільний файл. Відмінити вида­лення файлу за допомогою панелі інструментів. Видалити файл ще раз. Відновити його за допомогою швидких клавіш.

   9. Видалити у власній папці одночасно всі файли. Згорнути вікно власної папки на панель задач. Відновити видалені файли за допомогою папки «Корзина». Розгорнути вікно власної папки, перевірити, чи повернулися у власну папку видалені файли. Закрити всі вікна.

   10. Налагодити панель інструментів у власній папці: прибрати декілька кнопок, повернути прибрані кнопки. Добавити, якщо відсутні, кнопки «Папки», «Поиск». Натиснути на панелі інструментів кнопку «Папки», «Поиск», спостеріга­ти за змінами. Повернути область задач у вікно власної папки за допомогою кнопки «Папки».

   11. Відкрити вікно діалогу «Свойства папки» у меню «Сервис». На вкладці «Общие» змінити положення перемикача «Задачи», натиснути кнопку «ОК», спостерігати за резуль­татом. Повернути попереднє положення перемикача. На вкладці «Вид» зняти/встановити прапорець «Выводить полный путь в панели адреса», знайти зміни у вікні власної папки. Встановити/зняти прапорець «Скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов». Знайти зміни у вікні власної папки. Повернути попередній вигляд вікна папки. Закрити всі вікна. Випорожнити папку «Корзина».

   12. Скласти звіт про хід виконання власного проекту згідно з індивідуальним календарним планом. Після захисту прак­тичної роботи завершити роботу на комп 'ютері