asyan.org
добавить свой файл
1
Домашня контрольна робота №7 10 клас

з теми: Основи МКТ-1

 1. Яку масу мають 2∙1023 молекул азоту (N2)?

 2. Визначте середню квадратичну швидкість молекул газу, який перебуває під тиском 6∙105 Па, якщо концентрація молекул 1025м-3, а маса кожної молекули 2∙10-26 кг.

 3. Визначте температуру газу, якщо середня кінетична енергія хаотичного руху його дорівнює 5,6∙10-21Дж.

 4. Визначте тиск повітря у посудині об’ємом 2∙10-3м3 якщо його маса 1,2∙10-2кг, температура 27˚С, а молярна маса 0,029 кг/моль.

 5. Газ стиснутий ізотермічно від об’єму 8∙10-3 до об’єму 6∙10-3 м3. Який був початковий тиск газу, якщо після стискання він став дорівнювати 1,6∙104Па?

 6. У скільки разів збільшиться об’єм повітряної кулі , якщо її внести з вулиці в тепле приміщення. Температура на вулиці -3˚С, у приміщенні 27˚С.

 7. Побудуйте графіки процесів, які відбуваються з ідеальним газом у координатах р, Т і р, V. Маса газу постійна.

 8. За 5 діб повністю випарувалось 5∙10-2 кг води. Скільки в середньому молекул води вилітало з її поверхні за 1 с.?

 9. Яка середня квадратична швидкість руху молекул газу, який займає об’єм 5 м3 при тиску 2∙105 Па і має масу 6 кг?

 10. Молекули якого газу при 20˚С мають середню квадратичну швидкість 510 м/с?

 11. Посудина, що містить газ під тиском 1,4∙105 Па була з’єднана з порожньою посудиною об’ємом 6л. Після цього в обох посудинах встановився тиск 1∙105 Па. Знайти об’єм першої посудини, якщо процес ізотермічний.

 12. Два балони місткістю 3 л і 7 л наповнені відповідно киснем під тиском 200 кПа та азотом під тиском 300 кПа при однаковій температурі. У балонах після їх з’єднання утворюється суміш газів з цією ж температурою. Визначте тиск суміші в балонах.

 13. У вертикально поставлений циліндр із площею основи 40 см2 під яким знаходиться стовп повітря висотою 60 см. Наскільки опуститься поршень, якщо на нього поставити гирю, масою 10 кг?Маса поршня 2 кг, атмосферний тиск 100 кПа.


Задачі 1 – 6 по 1 балу,

задачі 7 – 12 по 2 бали,

задача 13 – 3 бали.

Всього: 21 бал


Бали

1

2

3

4

5

6

7-8

9-10

11-12

13-15

16-18

19-21

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Домашня контрольна робота №7 10 клас

з теми: Основи МКТ-1

 1. Яку масу мають 2∙1023 молекул азоту (N2)?

 2. Визначте середню квадратичну швидкість молекул газу, який перебуває під тиском 6∙105 Па, якщо концентрація молекул 1025м-3, а маса кожної молекули 2∙10-26 кг.

 3. Визначте температуру газу, якщо середня кінетична енергія хаотичного руху його дорівнює 5,6∙10-21Дж.

 4. Визначте тиск повітря у посудині об’ємом 2∙10-3м3 якщо його маса 1,2∙10-2кг, температура 27˚С, а молярна маса 0,029 кг/моль.

 5. Газ стиснутий ізотермічно від об’єму 8∙10-3 до об’єму 6∙10-3 м3. Який був початковий тиск газу, якщо після стискання він став дорівнювати 1,6∙104Па?

 6. У скільки разів збільшиться об’єм повітряної кулі , якщо її внести з вулиці в тепле приміщення. Температура на вулиці -3˚С, у приміщенні 27˚С.

 7. Побудуйте графіки процесів, які відбуваються з ідеальним газом у координатах р, Т і р, V. Маса газу постійна.

 8. За 5 діб повністю випарувалось 5∙10-2 кг води. Скільки в середньому молекул води вилітало з її поверхні за 1 с.?

 9. Яка середня квадратична швидкість руху молекул газу, який займає об’єм 5 м3 при тиску 2∙105 Па і має масу 6 кг?

 10. Молекули якого газу при 20˚С мають середню квадратичну швидкість 510 м/с?

 11. Посудина, що містить газ під тиском 1,4∙105 Па була з’єднана з порожньою посудиною об’ємом 6л. Після цього в обох посудинах встановився тиск 1∙105 Па. Знайти об’єм першої посудини, якщо процес ізотермічний.

 12. Два балони місткістю 3 л і 7 л наповнені відповідно киснем під тиском 200 кПа та азотом під тиском 300 кПа при однаковій температурі. У балонах після їх з’єднання утворюється суміш газів з цією ж температурою. Визначте тиск суміші в балонах.

 13. У вертикально поставлений циліндр із площею основи 40 см2 під яким знаходиться стовп повітря висотою 60 см. Наскільки опуститься поршень, якщо на нього поставити гирю, масою 10 кг?Маса поршня 2 кг, атмосферний тиск 100 кПа.


Задачі 1 – 6 по 1 балу,

задачі 7 – 12 по 2 бали,

задача 13 – 3 бали.

Всього: 21 бал


Бали

1

2

3

4

5

6

7-8

9-10

11-12

13-15

16-18

19-21

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12