asyan.org
добавить свой файл
1
Задача 1. Пошук екстремума функції класичними методами.
Завдання: Використовуючи класичні методи математики знайдіть екстремум наступних функцій:

мінімум функції
Задача 2. Унімодальні функції.
Завдання: Знайдіть оптимум функції наближеними методами. Складіть програму та блок схему програми.

Мінімум та максимум функції y=3sin2 x + 2cos3x – x2 +3x; x [2;4];

Задача 3. Математичне моделювання.

Завдання А). Складіть математичну модель задачі.
Знайдіть оптимальне співвідношення посівів озимої пшениці і цукрового буряка.


Показники

Пшениця

Цукровий буряк

Врожайність , ц

30

300

Витрати праці, людино-дні

2

40

Витрати мінеральних добрів

2

8

^ Прибуток від реалізації 1 ц, гривня

6

2

Таблиця 1.

Виробничі ресурси : пашня , що зрошується – 400 га, витрати праці – 6000 людино-днів, мінеральні добрива – 1400 ц. Цукрового буряка треба отримати не менш 45 000 ц. Критерій оптимальності – максимум прибутку.
Завдання Б). Розв’яжіть задачу за допомогою засобів EXCEL “Пошук рішення”.
^ Задача 4. Задачі лінійного програмування


А). розв’яжіть графічно

Б). розв’яжіть симплекс-методом

В). розв’яжіть методом штучних змінних

Г). розв’яжіть методом цілочисельного програмування