asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток № 3

до наказу Міністерства праці

та соціальної політики України

від 3 жовтня 1997 р. № 4

Складається наростаючим підсумком з початку року і подається органам Державної служби зайнятості України щоквартально не пізніше 15 числа наступного за звітним кварталом місяця (15.04, 15.07, 15.10, 15.01)

код ЄДРПОУ ________________________________ № реєстрації платника збору ___________________

№ р/рахунку _________________________________№ телефону ___________________________________

_______________________________________________________________________________

найменування платника збору (підприємств, установ, організацій)

^ РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПРО НАРАХУВАННЯ І ПЕРЕРАХУВАННЯ ЗБОРУ НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ЗА _____________________ ______ РОКУ

  1. ^ Загальна сума виплат, на які нараховується збір (грн.)

І квартал

(по місяцях)

ІІ квартал

(по місяцях)

ІІІ квартал

(по місяцях)

ІV квартал

(по місяцях)

Всього з початку року

в розмірі

1,5 %

в розмірі

0,5 %

в розмірі

1,5 %

в розмірі

0,5 %

в розмірі

1,5 %

в розмірі

0,5 %

в розмірі

1,5 %

в розмірі

0,5 %

в розмірі

1,5 %

в розмірі

0,5 %Разом

Сума заборгованості по виплаті заробітної плати станом на кінець звітного періоду
  1. Сума не сплаченого збору _________________________________________ грн.

  2. Розрахунок збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття
№ рядка

Сума всього№ рядка

Сума всього

1
Заборгованість на початку року за платником збору

Заборгованість на початок року за службою зайнятості

9


Нараховано

Перераховано
1,5 %

0,5 %
1,5 %

0,5 %

На поча­ток періо­дуНа початок періо­дуЗа звітний період (по місяцях)За звітний період (по місяцях)2
РАЗОМРАЗОМ10
3
Донараховано при прийнятті звітності

Перераховано пені по актах

11
4
Нараховано по актах

Перераховано по актах

12
5
Нараховано пені по актах

Всього перераховано

(сума ряд.9-12)

13
6
Всього належить до платежу

(сума ряд. 1 - 5)
Залишок заборгованості на кінець звітного періоду7
за платником збору, в тому числі


за службою зайнятості8
Сума зборів, строк сплати яких не настав
14


Керівник _______________ _________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

М.П.
Гол. бухгалтер ______________ _________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

“ ____” ____________________ ______ р.