asyan.org
добавить свой файл
1
Завдання для повторення з української мови влітку.

1. Прочитай. Випиши парами антоніми.

Доброта, юність, багатство, тепло, здоров’я, злість, холод, хвороба, старість, бідність.

2. Випиши слова до кожної схеми.Білка, сірий, фарба, прибігла, покриває, перечитав, народна, загородив, розтане, рибний, згадка, срібний, перелісок, підходить, заморозила.

3. Знайди і познач слова, у яких є префікс.

Підводний, дім, об’їхати, підземний, сніговий, відбиток, найкращий, стіна, місто, приміський, лісовик, перебудувати, зліт.

4. До слів, що означають назви предметів, добери споріднені слова, що означають назви дій та назви ознак предметів. Запиши ці слова. Познач у них корені.

Тепло — теплішати — теплий

Зелень — … — …

Краса — … — …

Крик — … — …

Чорнота — … — …

5. Випиши групами споріднені слова, познач у них корені.

Ліс, школа, береза, взимку, шкільний, водяний, школяр, березовий, лісовик, зима, надводний, берізка, лісник, водичка, перезимувати.

6. Від іменників — назв неістот утвори іменники — назви істот.

Журнал — журналіст

Дружба — …

Читання — ...

Праця — …

Лікування — ...

7. До названої професії добери слова, що позначають предмети, необхідні для роботи.

Лікар — халат, ліки, термометр…

Учитель — …

Будівельник — …

Кухар — …

Льотчик — …

^ Літак, каструля, книга, журнал, цегла, інструменти, сковорідка, зошити, ручка, мастило, топливо, цемент, пісок, гвинт, продукти, ложка, лінійка.

8. Запиши, хто виконує зазначені дії.

Навчає — учитель

Лікує —

Співає —

Малює —

Пише —

Продає —

Варить —

Підмітає —

Друкує —

Майструє —

Пиляє —

Грає —

9. Добери слова на позначення ознак тварин.

Їжак — колючий, маленький, спритний…

Заєць — Лисиця — Вовк —

^ Хитрий, швидкий, злий, маленький, рудий, сірий, спритний, боязкий, хижий, великий, зубастий, пухнастий, білий...

10. Випиши з вірша всі іменники. Визнач їх рід. Запиши вірш у зошит каліграфічно!

Осінь

Небеса прозорі,

Мов глибінь ріки.

Падають, як зорі,

З явора листки.

А над полем нитка

Дзвонить, як струна,

Зажурилась квітка —

Чує сніг вона.

11. До поданих іменників добери і запиши споріднені прикметники і дієслова.

Синька, письмо, риба, білизна, лікар, дощ, праця.

Іменник Прикметник Дієслово

синька синій, синенький синіти

письмо

риба

лікар

дощ

праця

12. Прочитай. У кожному реченні знайди словосполучення. Випиши їх, ставлячи питання від головного слова до залежного.

Дівчинка плете вінок.

Товста крига вкрила річку.

Руки трударів пахнуть житнім хлібом.

Нагадую! Дівчинка плете вінок.

( Хто? ) дівчинка (що робить? ) плете — це підмет і присудок. Вони не є словосполученням. ^ Плете (що? ) вінок — це словосполучення. Головне слово — плете, залежне від нього — вінок.

13. Прочитай. Зміни подані в дужках слова так, щоб утворилися словосполучення. Визнач головне і залежне слово в утворених словосполученнях.

Працювати з (любов), летіти над (круча), прочитати (книга), за синіми (море), малювати (олівець), розтанув на (поля), посадив біля (школа), золотистої (бджілка).

Нагадую! Працювати з (любов)

Працювати (як?, з чим? ) з любов’ю. Головне слово працювати, залежне — з любов’ю.

14. Прочитай текст. Визнач його тему і мету. Добери заголовок. Спиши у зошит.

Все говорило про весну: і голосний передзвін синичок, і веселе крапання бурульок, і розтавання снігів.

Зима мерщій кинулася шукати притулку. Майнула вона під кущі та дерева і залягла білими клаптями з північного боку.

На чорну землю лягли довгасті білі тіні. Сюди не діставало сонце. Від його теплого погляду тут і заховалася зима.

Та не зупинять білі тіні зими владного руху гомінливої веселої весни.

Нагадую!

— Про що йдеться в тексті?

— Про весну. Точніше, про прихід весни.

— Отже, яка тема цього тексту?

— Прихід весни.

— Про що іще ми дізналися з цього тексту?

— Про те, що зима намагається якомога довше затриматися на землі, не бажаючи залишати свої володіння і віддавати весні права повновладної господарки, зима вирішила сховатися від теплого весняного сонця під кущами і деревами. Але це їй не вдасться, адже ніщо не може зупинити прихід весни.

— Тож яка головна думка (мета) цього тексту?

— Мета цього тексту — переконати читача в тому, що зимі ніколи не вдасться зупинити прихід весни.

— У яких рядках тексту втілено його провідну думку? Подумай.

— Та не зупинять білі тіні зими владного руху гомінливої веселої весни.

— Який заголовок можна дібрати до цього тексту?

— «Прихід весни».

— Що розкриває цей заголовок: тему чи мету тексту?

— Він розкриває тему тексту.

— А який заголовок допоможе розкрити мету тексту?

— «Переможні кроки весни» або «Ой, минула вже зима».

— Чи відповідають цьому текстові такі заголовки: «Останній притулок зими»

або «Білі тіні зими»? Що вони розкривають: тему чи мету тексту?

— «Останній притулок зими» та «Білі тіні зими» — це теж вдалі заголовки до тексту. Вони розкривають його мету.

— Який же заголовок серед дібраних («Прихід весни», «Переможні кроки весни», «Останній притулок зими», «Білі тіні зими») є найбільш вдалим?

Відповідь на це запитання не може бути одностайною, адже усі дібрані заголовки відповідають змістові тексту. Тому кожен має право зробити власний вибір, спираючись на свої уподобання, своє світосприйняття.

Прочитай подані нижче плани до тексту. Визнач, який серед них є найбільш вдалим. Запиши його після списаного тексту.

План № 1

1. Все говорить про весну.

2. Зима шукає притулок.

3. Білі тіні зими.

4. Переможний рух весни.

План № 2

1. Як прийшла весна?

2. Де знайти зимі притулок?

3. Що залишила зима на землі?

4. Хто переможець?

План № 3

1. Весна іде!

2. Знайти притулок!

3. Остання тінь!

4. Перемога!

По м і р к у й м о р а з о м !

— Визначимо кількість абзаців у тексті.

— У тексті чотири абзаци.

— Про що розповідається в кожному абзаці?

— У першому абзаці розповідається про те, що все в природі свідчить про прихід весни. У другому — про те, як зима почала шукати собі притулок. У третьому згадується, що на землю лягли білі тіні зими. У четвертому абзаці дізнаємося про те, що білі тіні зими не зможуть зупинити переможний рух весни.

— Чи відповідають запропоновані плани № 1, № 2, № 3 тим вимогам, які висуваються до складання плану?

— Кожен із поданих планів складений з урахуванням визначених вимог.

— Який із варіантів плану більш точно відповідає змістові тексту? За яким із поданих планів легше здійснити переказ тексту?

— Відповідь на це запитання кожен дає особисто, обираючи саме той варіант плану (або складає свій власний), який, на його думку, є найбільш доречним і вдалим.

^ 15. Прочитай текст і план. Визнач, чи відповідає текст планові. Розташуй частини тексту за пунктами плану. Запиши без плану.

Все в лісі співає

Зійшло сонце. Подихнув легенький вітерець. І всі дерева в лісі заспівали. Кожне співало свою пісню.

Дуб співав мужню пісню. Коли ми слухали її, нам хотілося бути сильними, відважними.

Береза співала ніжну пісню. Слухаючи цю мелодію, хотілося підійти до білокорої красуні й обняти її.

Верба, що схилилася над ставком, співала задумливу пісню.

План

1. Дерева заспівали.

2. Ніжна пісня берези.

3. Мужня пісня дуба.

4. Задумлива пісня верби.

16. Склади і запиши зв’язний текст з деформованих речень.

Вербичка

на, цвіте, галявині, сміливець-незнайомець

на, ньому, видно, не, листя

гілки, серпанок, окутує, а, рожевий

то, вербичка, китиці, розпушила

зірвав, кілька, вітерець, пушинок, по, поніс, галявині

розсипає, верба, своє, це, насіння, усюди