asyan.org
добавить свой файл
1
ЕТНІЧНА ОКРАЇНА В ПОШУКАХ ДЕРЖАВНОСТІ:

ПЕРЕМИШЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ СХІДНІЙ ЄВРОПІ

Василь РУДИЙ

Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра археології, античності і середньовіччя
Розташована між Східною і Центральною Європою Перемишльська земля дає приклад окраїнної етнічної території, чия державна приналежність у середньовіччі не була чітко визначена, а залежала від збігу зовнішніх і внутрішніх обставин. У даній статті еволюція регіону впродовж періоду VII–XIV ст. простежується через призму пошуків місцевою елітою державної влади. У племінний період влада на цих землях належала вождям. З кінця ХІ ст. Перемишльська земля стає самостійним князівством, яке існує до 1141 р. У цей час встановлюються межі Перемишльської землі, які з часом фіксуються писаними джерелами. Етнополітичний і культурний розвиток регіону відбувався в тісному зв’язку з іншими землями Київської Русі, а також з Моравією, Угорщиною та Польщею. Небезпека з боку сусідних держав приводить в середині ХІІ ст. до об’єднання земель Прикарпаття в Галицьке князівство, а в кінці ХІІ ст. – Галицько-Волинську державу. Внаслідок політичної нестабільності західноукраїнські землі в середині ХІV ст. потрапляють у залежність від Польщі.

Ключові слова: Перемишльська земля, Східна Європа в Середньовіччі, етнополітичний розвиток, етнічна окраїна, державність.