asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 15 16
Електронний додаток до «Вісника АМСУ» (каталог публікацій з митної тематики), ІІІ квартал 2007 р.

Митна справа
Основи митної справи

Управління ризиками в митній справі
1. Захаров К.

Таможенные риски и договор комисси/ К. Захаров

//Митна справа. - 2000. - N6. - С. 33-37

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: митні ризики, ризик --договір комісії
Митна логістика

2. Герасютина, Оксана.

Оператор сделает выбор/ О. Герасютина

//Таможня. - Москва: Государственный таможенный комитет России, 2007. - N13. - С. 3

Анотація: "Російський ринок митно-логістичних послуг: проблеми та перспективи розвитку" - такою була тематика круглого столу, який відбувся у Москві

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: митно-логістичні послуги--декларування--посередники
3. Цветова, Татьяна.

Время сверить часы/ Т. Цветова

//Таможня. - Москва: Государственный таможенный комитет России, 2007. - N12. - С. 15-16

Анотація: Розвиток у суб'єктах РФ Уральського федерального округу транспортно-логістичного комплексу

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: митне управління--транспортно-логістичний комплекс--економічна безпека
Основи митної справи. Загальні положення.

4. Бережнюк І.

Митне регулювання в системі категорій "митна політика" і "митна справа"/ І. Бережнюк

//Вісник Академії митної служби України/ Гол.ред. О.М.Корх. - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2007. - N2. - С. 3-8

Анотація: Проаналізовано поняття "митне регулювання" та його співвідношення з митною справою

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: тарифна політика--митні процедури--нетарифне регулювання
5. Государський А.В.

Митна служба як головний фактор захисту економічної незалежності України/ А.В. Государський

//Митна справа. - 2002. - N3. - С. 27-30

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: державна служба
6. Додін Є.В.

Поняття та зміст митної справи України/ Є.В. Додін

//Митна справа. - 2004. - N4. - С. 11-17

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: предмети контрабанди--митне оформлення--тарифні заходи
7. Ершов А.Д.

Системный подход в таможенном деле/ А.Д. Ершов

//Митна справа. - 2000. - N5. - С. 32-43

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: митна справа
8. Ківалов С.В.

На захисті національних інтересів держави/ С.В. Ківалов

//Митна справа. - 2007. - N3. - С. 3-5

Анотація: Стаття присвячена професійному святу - Дню митника

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: переміщення товарів--митна політика--законодавчий процес
9. Классификаторы и перечни для таможенных целей

//Таможенный альманах. - М.: Благовест-В, 2007. - N2. - С. 3-104

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: митні процедури, переміщення товарів, умови поставки, види транспорту, зовнішньоекономічні угоди, бартерні угоди--декларування товарів, митні платежі, митні пільги, митні режими, митна вартість--валюта, маркування підакцизних товарів, акцизні марки, країни світу

10. Клименко О.М.

Теоретична концепція місця і ролі митної служби в функціонуванні держави/ О.М. Клименко

//Митна справа. - 2001. - N2. - С. 66-73

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: стратегія інтеграції--функції держави
11. Митна справа в Україні: сучасні проблеми та шляхи вдосконалення

//Митна справа. - 1999. - N5. - С. 91-92

ГРНТИ 06.51 ББК 65.428Кл.слова: науково-дослідницька робота
12. Павлов А.П.

Правові та історичні передумови організації митної справи в Україні/ А.П. Павлов //Митна справа. - 2002. - N5. - С. 3-16

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: митниця--митний орган
13. Пашко, Павло Володимирович.

Митні інтереси та митна безпека/ П.В. Пашко

//Митна справа. - 2007. - N3. - С. 7-14

Анотація: Основною метою статті є визначення понять "митні інтереси" та системоутворюючих складових "митної безпеки"

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: національна безпека--конкурентоспроможність--переміщення товарів
Історія митної справи
Історія митної справи України
14. Дьомін Ю.М.

Україна: протекціонізм і тарифи/ Ю.М. Дьомін

//Митна справа. - 2004. - N1. - С. 21-25

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: статутні грамоти--фіскальні функції--митні збори
15. Ковальський В.К.

Становление таможенного дела на территории Николаевской области (с древних времен до образования города Николаева)/ В.К. Ковальський

//Митна справа. - 2003. - N6. - С. 88-91

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: митна справа--адміністративна система--транспортування вантажів
16. Колесников, Костянтин Миколайович.

Кадрове забезпечення торговельно-митної інфраструктури античних держав Північного Причорномор'я/ К.М. Колесников

//Грані:. - 2007. - N3. - С. 3-8

Анотація: Досліджено історичні проблеми античної митниці на території України, відображено загальну картину організації митної служби античних держав Північного Причорномор'я.

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3
17. Кузнецов С.А.

Морские торговые связи периода Великой греческой колонизации/ С.А. Кузнецов

//Митна справа. - 2003. - N5. - С. 74-79

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: майнове розшарування--еллінські колонії--міжнародна торгівля
18. Морозов О.В.

Митна статистика, як важливий елемент в дослідженні митної політики XIX - початку XX ст./ О.В. Морозов

//Митна справа. - 1999. - N6. - С. 20-23

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: статистика--зовнішня торгівля--показники
19. Ніколаєнко, Лілія.

Бердянська митниця: 170 років митній справі/ Л. Ніколаєнко

//Митниця. - 2007. - N7. - С. 24-27

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: митна застава--торговельний порт--митні органи
20. Павлов А.П.

Зовнішня торгівля і митна справа в Києві: правові й історичні аспекти/ А.П. Павлов

//Митна справа. - 2003. - N2. - С. 56-70

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: торговельні відносини--митні статути--внутрішня торгівля
21. Радек Їржі

Конференція митних музеїв/ Їржі Радек

//Митна справа. - 1999. - N1. - С. 130-131

ГРНТИ 06.51.65 ББК 67.3
22. Рисіч, Йосип Леонідович.

Митна справа в історії українського конституціоналізму/ Й.Л. Рисіч

//Митна справа. - 2000. - N1. - С. 14-20

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: митна політика
23. Стременовский С.Н.

Историко-правовые аспекты формирования режимов порто-франко на территории Западной Европы и Российской империи (XVII-XIX вв.)/ С.Н. Стременовский

//Митна справа. - 2003. - N1. - С. 88-90

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: митна варта--політичні інтереси--варантна система
Історія митної справи зарубіжних країн
24. Алексушин, Глеб.

Морские стражи/ Г. Алексушин

//Таможня. - Москва: Государственный таможенный комитет России, 2007. - N11. - С. 32-33

Анотація: Створення на початку XVIII ст. морської прикордонної охорони Росії для вирішення митних завдань

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: прикордонна охорона--Карантинний статут--митні служби
25. Алексушин, Глеб.

Морские стражи/ Г. Алексушин

//Таможня. - Москва: Государственный таможенный комитет России, 2007. - N12. - С. 28-29

Анотація: Про організацію митної водної служби у післяреволюційний та передвоєнний час

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: політична контрабанда--прикордонний корпус--митний тариф
26. Гусев, Павел.

Двадцать лет спустя: с гордостью и честью: Сообщение/ П. Гусев

//Таможня. - Москва: Государственный таможенный комитет России, 2007. - N14. - С. 17

Становлення митної справи в Респуліці Комі

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: митна система--професійна підготовка--зовнішньоекономічна діяльність
27. Дудкова, Валентина.

Возвращение традиций/ В. Дудкова

//Таможня. - Москва: Государственный таможенный комитет России, 2007. - N16. - С. 30-31

Анотація: Центральний музей митної служби проводить чергову виставку штаб-квартирі ФМС Росії у Філях, присвячену історії форменого одягу посадових осіб митних органів з 1917 по 2007 рік

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: формений одяг
28. Карпова, Наталья.

В трех измерениях/ Н. Карпова

//Таможня. - 2007. - N14. - С. 28-29

Анотація: Історія Курганської митниці

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: митна застава--митна інфраструктура--боротьба з контрабандою
29. Кузнецов С.А.

Организация управления судоходством в Древнем Египте/ С.А. Кузнєцов

//Митна справа. - 2003. - N3. - С. 58-63

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: морське право--використання суден--перевезення вантажів
30. Михайлив О.

Из истории российской таможни/ О. Михайлив

//Митна справа. - 2000. - N6. - С. 59-65

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: митні органи
31. Саушкин С.А.

Исторические и правовые основы формирования экспертизы в таможенном деле Российского государства (ХІ-ХІХ вв.)/ С.А. Саушкин

//Таможенное дело. - М.: Юрист, 2007. - N2. - С. 46-48

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: надання доказів--митна експертиза--висновок спеціаліста
32. Свешникова, Алла.

"Храм истории" мурманских таможенников/ А. Свєшникова

//Таможня. - 2007. - N16. - С. 22

Музей Мурманської митниці

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: музей
33. Спасибо предкам: Сообщение

//Таможня. - 2007. - N12. - С. 36

Анотація: У музеї Наушкінської митниці є немало цікавих документів, що розповідають про історію розвитку й становлення російської митниці

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3Кл.слова: історія митниці--переміщення через кордон--митне оформлення
34. Дячок, Олег Олександрович.

До питання про предмет курсу загальної історії митної справи/ О.О. Дячок

//Митна справа. - 1999. - N5. - С. 65-68

ГРНТИ 10.09.91 ББК 67.3
35. Кольбенко А.В.

Митна справа в контексті світової історії/ А.В. Кольбенко

//Митна справа. - 1999. - N1. - С. 71-75

ГРНТИ 10.09.09 ББК 67.3Кл.слова: митна політика--митні тарифи
Митна політика
Правове регулювання митної політики
36. Ківалов С.В.

Правове регулювання принципів, функцій та форм митної політики/ С.В. Ківалов, Б.А. Кормич

//Митна справа. - 2001. - N5. - С. 3-14

ГРНТИ 10.17.51 ББК 67.401.21Кл.слова: державна політика--митна справа
37. Бондаренко С.

Митна політика та її зв'язок з економічним становищем в Україні/ С. Бондаренко

//Митна справа. - 2000. - N5. - С. 3-9

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: зовнішньоекономічна діяльність--митна справа
38. Ківалов С.В.

Митна політика та національна безпека/ С.В. Ківалов, Б.А. Кормич

//Митна справа. - 2001. - N4. - С. 3-15

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: національні інтереси, національна безпека
39. Ківалов С.В.

Митна політика як важлива складова державної політики/ С.В. Ківалов

//Митна справа. - 2001. - N1. - С. 3-5

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: митне право--механізм митної політики
40. Ківалов С.В.

Основні принципи митної політики України в сучасний період/ С.В. Ківалов

//Митна справа. - 2002. - N6. - С. 7-12

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: митна політика--принцип законності
41. Ківалов С.В.

Основні форми та методи проведення митної політики/ С.В. Ківалов, Б.А. Кормич

//Митна справа. - 2001. - N6. - С. 3-16

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: митне регулювання
42. Кормич Б.А.

Митна політика та митна справа, поняття і співвідношення/ Б.А. Кормич

//Митна справа. - 2000. - N6. - С. 20-27

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428Кл.слова: митна система--митна діяльність
43. Фрицький О.Ф.

Митна політика України/ О.Ф. Фрицький

//Митна справа. - 2001. - N4. - С. 95-96

ГРНТИ 06.51.65 ББК 65.428
Структура та організація діяльності митної служби
Система митної служби
Центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи
44. Україна.Державна митна служба.

Про затвердження Положення про департамент аналізу ризиків та аудиту: Наказ від 02.08.2007 р. № 655/ Україна.Державна митна служба

//Митна газета. - 2007. - № 17. - С. 4

ГРНТИ 10.17.51 ББК 67.401.21
45. Україна.Державна митна служба.

Про затвердження Положення про колегію Державної митної служби України: Наказ від 14.09.2007 р. № 759/ Україна.Державна митна служба

//Митна газета. - 2007. - № 18. - С. 2

ГРНТИ 10.17.51 ББК 67.401.21
46. Ермаченко, Мария.

В ногу со временем/ М. Ермаченко

//Таможня. - Москва: Государственный таможенный комитет России, 2007. - N13. - С. 15-16

Анотація: Про перспективи напрямів діяльності, сучасних митних технологіях, що застосовуються у Центральному митному управлінні, розповідає начальник ЦМУ полковник митної служби Олег Корнєвий

ГРНТИ 10.17.51 ББК 67.401.21Кл.слова: митні технології--соціальний розвиток--товарообіг
47. Есть такая инспекция. Таможенная

//Митна справа. - 1999. - N3. - С. 43-48

ГРНТИ 10.17.51 ББК 67.401.21Кл.слова: митна інспекція--митні органи
48. Україна.Кабінет Міністрів.

Про затвердження Положення про Державну митну службу України: Постанова від 18.07.2007 р. № 940/ Україна.Кабінет Міністрів

//Офіційний вісник України. - 2007. - № 53. - С. 92-96; Митна газета. - 2007. - № 15/16. - С. 1, 16

ГРНТИ 10.17.51 ББК 67.401.21
49. Курінний Є.В.

Державна митна служба в системі контрольно-наглядових органів України/ Є.В. Курінний

//Митна справа. - 1999. - N5. - С. 3-5

ГРНТИ 10.17.51 ББК 67.401.21Кл.слова: митна справа--завдання ДМСУ
50. Настюк В.Я.

Держмитслужба України - провідний орган у забезпеченні реалізації митної політики/ В.Я. Настюк

//Митна справа. - 2002. - N1. - С. 49-53

ГРНТИ 10.17.51 ББК 67.401.21Кл.слова: державна служба--митна політика
51. Селютин, Андрей.

Кто уполномочен "давать добро" таможне? Подведомственность и полномочия Государственной таможенной службы Украины изменены: легитимно ли это и кто следующий?/ А. Селютин, М. Дмитрук

//Юридическая практика. - 2007. - № 34. - С. 11следующая страница >>