asyan.org
добавить свой файл
1
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ


 1. Культура фахового мовлення.

 2. Державотворча роль мови.

 3. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування.

 4. Функції мови. Стилі, типи мовлення.

 5. Особливості лексики та синтаксичної організації офіційно-ділового стилю.

 6. Культура мови.

 7. Етичні норми і нормативи. Професійна етика.

 8. Культура мовлення під час дискусії.

 9. Мова і професія.

 10. Майстерність публічного виступу.

 11. Види підготовки до виступу.

 12. Мова і думка.

 13. Види, форми, прийоми розумової діяльності.

 14. Основні закони риторики.

 15. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання..

 16. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори.

 17. Основні правила ділового спілкування.

 18. Мовленнєвий етикет.

 19. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.

 20. Лексика за сферою вживання.

 21. Терміни і термінологія.

 22. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної.

 23. Типи термінологічних словників (відповідно до фаху).

 24. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

 25. Документ – основний вид офіційно-ділового стилю.

 26. Загальні вимоги до складання документів.

 27. Види документів та їх класифікація.

 28. Правила оформлення сторінки.

 29. Вимоги до тексту документа.

 30. Реквізити документів та вимоги до їх написання.

 31. Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, резюме, заява.

 32. Довідково-інформаційні документи: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти, виробничі протоколи, витяг з протоколу.

 33. Види службових листів. Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування.

 34. Телеграма.

 35. Телефонограма.

 36. Факс.

 37. Особливості складання розпорядчих документів ( наказ, розпорядження,постанова).

 38. Особливості складання організаційних документів (статут, положення, інструкція).

 39. Особливості складання господарсько-договірних документів (договір, трудова угода, контракт).

 40. Особливості складання обліково-фінансових документів (акт, доручення, накладна, таблиця).