asyan.org
добавить свой файл
1
Веселівська районна різнопрофільна гімназія


Друк у фахових виданнях як один із засобів демонстрації професійного зростання вчителя

Підготувала:

вчитель української мови

та літератури

Ларіонова Л.В.


2012-2013 н.р.

Поширення інформаційних технологій в освіті поступово переходить з екстенсивної стадії до інтенсивної, що спричиняє зміни змістовного та інструментального характеру в професійній діяльності вчителя як суб'єкта інформаційної взаємодії.

Кожен історичний час висуває свої вимоги до професійних ресурсів педагога. XXI століття характеризується високою інформаційною щільністю, швидкістю протікання інформаційних потоків різного вмісту і спрямованості, швидким темпом зростання якості інформаційних технологій. Це дає можливість будувати педагогічну діяльність на іншому рівні, розширюючи професійний ресурс учителя.

Використання педагогічної періодики у формуванні професійної компетентності вчителя має забезпечуватися за такими блоками: надання відомостей про ЗМІ країни, які залучено до навчального процесу, про особливості системи освіти в цій країні; ознайомлення з "монтажною" мовою видання (теле-, радіопередачі), коментування рубрик; огляд матеріалів за рубриками; загальний огляд матеріалів періодичного видання (або теле-, радіовипуску); аналіз жанрової палітри сучасної публіцистики; актуалізація певного "жанрообразу" як можливість добору навчального матеріалу із заданою виховною метою; робота над проблемною статтею на актуальну тему зі спеціальності тощо; аналіз проблематики видання, характеристика його видавців і автури; робота із спецлексикою видання (фахова термінологія, типові синтаксичні конструкції тощо); представлення видатних людей галузі, про яких пише видання; коментар актуальних проблем галузі за публікаціями видання; опрацювання актуального матеріалу з обраного фаху тощо.

Як бачимо, "позапідручникові" складові, зафіксовані ЗМІ, досить часто виконують функцію актуального навчального матеріалу – як додаткові тексти, засоби наочності, тощо. Проте засобам масової інформації – через їх специфічні характеристики – це вдається найліпше: саме вони здатні оперативно довести інформацію з урахуванням потреб її актуальності. Слід лише звертати на це увагу самих педагогів.
Поширення досвіду — це організаційні дії, спрямовані на популяризацію передової педагогічної ідеї.

Поширення ППД здійснюється різними способами, зокрема:

  • на засіданнях методичних об'єднань, семінарах, нарадах, засіданнях педагогічної ради, науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях (заслуховуються повідомлення про результати впровадження досвіду того чи іншого вчителя, вихователя);

  • шляхом безпосереднього ознайомлення з передовим досвідом, що пропагується, — через відвідування навчальних занять під час проведення проблемних, творчих груп, майстер-класів, педагогічних читань тощо;

  • шляхом створення шкіл передового досвіду, якими керують носії передового досвіду;

  • через друковану (рукописну) пропаганду — випуск методичних бюлетенів, буклетів, альбомів, плакатів, інформаційно-методичних листів; за допомогою «естафет» передового педагогічного досвіду, публікації статей відповідного змісту в газетах, журналах тощо;

  • через наочну пропаганду передового педагогічного досвіду — методом експонування матеріалів цього досвіду на шкільній, районній, обласній педагогічних виставках;

  • через пропаганду, за допомогою технічних засобів навчання — створення діафільмів, серії діапозитивів, організації радіо-, телепередач тощо.


Саме з метою поширення та популяризації педагогічного досвід вчителів друкують свої матеріали у періодичних виданнях. Останнім часом , у зв’язку з комп’ютеризацією освіти з’явився новий вид фахових видань вчителів – електронний друк статтей. Одним із порталів, який надає дану можливість і є ЗапоВікі. Після того, як вчитель розмість статтю та подасть заявку на розгляд матеріалів на засіданні НМР ЗОІППО, він має право отримати сертифікат.

Поняття сертифіката
Сертифікат на публікацію матеріалів - документ, що підтверджує розміщення користувачем матеріалу на Запорізькому порталі ЗапоВікі (http://wiki.ciit.zp.ua).
2.Використання сертифікату
Сертифікат є повноцінним документом для подання адміністрації навчального закладу, в атестаційну комісію, до органів управління освіти та інші установи. Сертифікат може виступати в ряді доказів, що підтверджують авторство.
3.У якому вигляді видається сертифікат
Сертифікат видається у двох варіантах:

зображення сертифіката розміщується адміністрацією ЗапоВікі на сторінці матеріалів;

відправляється на електронну адресу автора (за його бажанням).

Усі сертифікати будуть мати порядковий номер і вноситись у відповідний реєстр, який ведеться співробітником Центру інформатики та інформаційних технологій КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
4.Правила отримання сертифіката
Для отримання сертифіката необхідно:

розмістити матеріал на Запорізькому порталі ЗапоВікі (http://wiki.ciit.zp.ua) з дотриманнях усіх правил роботи на ЗапоВікі;

Правила работы на ЗапоВики

оформити матеріал згідно вимог (див.п.5 );

Нове отримати відгук (рецензію) від методиста ЗОІППО відповідної кафедри (центру)

Нове відправити відсканований відгук (рецензію) на адресу: ciit_zp@mail.ru з поміткою "Сертифікація матеріалів"

заповнити заявку на отримання сертифіката - Заявка на отримання сертифіката.

5.Правила оформлення матеріалів:
5.1.Стаття

Вимоги до статей:

стаття починається з назви та відомостей про автора (авторів);

назва статті повна та відображає зміст;

обсяг статті не менше 800 символів;

якщо в статті використано матеріали з інших видань або з Інтернету, обов’язково повинно бути посилання на використану літературу або відповідні сайти;

малюнки повинні бути форматів: png, gif, jpg, jpeg, за обсягом не більше 2Мб;

всі малюнки повинні мати підпис, а в списках джерел необхідно вказати сайти, з яких вони були взяті;

стаття повинна бути написана в науково-популярному стилі;

матеріал повинен бути відформатований та структурований.

Правила створення назв статей:

Назви статей задаються в називному відмінку в однині.

Перше слово назви пишеться з прописної букви.

Не можна в назвах писати замість букви «ё» букву «е».

Не можна писати одну статтю про двох особистостей. Одна стаття – одна особистість.

В назвах статей, де використовується дефіс, не ставиться пропуск між словом та дефісом.

Статті про людей записуються в такому порядку: прізвище, ім’я, по-батькові. Наприклад: «Пушкін Олександр Сергійович». Якщо є можливість, що таких людей (з однаковим ПІП) може бути двоє та більше, то пишеться ще професія, а потім роки життя. Наприклад: «Іванов Сергій Петрович, лікар», «Іванов Сергій Петрович, лікар, 1949-1980».

Для того, щоб вказати в якому районі (області) знаходиться об’єкт, ім’я статті повинно записуватись в такому порядку: об’єкт (район/область).

Не можна писати одну статтю про два поняття, терміни тощо.

В назвах статей необхідно дотримуватись звичайного порядку слів.

Назви вулиць, проспектів, площ тощо, необхідно писати з великої літери за загальним правилом написання географічних назва та використовувати уточнення до якого міста відноситься об’єкт.

Назви музичних творів називаються згідно загальновживаному правилу. Якщо існує більш ніж одного твору з такою назвою, необхідно вказувати прізвище композитора в душках.

[править]5.2.Мультимедійна презентація

Для розміщення мультимедійної презентації створюється окрема сторінка на порталі ЗапоВікі, в якій повинно бути:

назва презентації та відомостей про автора (авторів);

стисла анотація: тема презентації, мета, предмет, практична значущість, список використаних джерел;

посилання на мультимедійну презентацію;

Мультимедійна презентація розміщується на зовнішніх он-лайн сервісах (за вибором автора):

Docme (http://www.docme.ru/ )

Calaméo (http://www.calameo.com/)

Скрибд (http://www.scribd.com/ )

Слайдшара (http://www.slideshare.net/) та інші.

Мультимедійна презентація повинна відповідати вимогам:

Титульний слайд: назва, автор (автори);

Останній слайд: список використаних джерел

Тезисне викладення матеріалу;

Фотографії якісні та доповнюють зміст презентації;

В презентації присутні схеми, таблиці, діаграми тощо.
3.Конспект уроку

конспект починається з назви та відомостей автора (авторів);

назва конспекту починається зі слів «Конспект уроку», далі вказується повна тема;

назва статті повна та відображає зміст;

повинно бути вказано: назву програми, назву предмета, клас, тему, мету уроку, домашнє завдання та джерела, з яких узято цитати та завдання (формулювати тему й мету уроку слід з урахуванням дидактичної спрямованості, відповідно до знань та вікових особливостей учнів);

обсяг не менше 800 символів;

якщо в конспекті використано матеріали з інших видань або з Інтернету, обов’язково повинно бути посилання на використану літературу або відповідні сайти;

малюнки повинні бути форматів: png, gif, jpg, jpeg, за обсягом не більше 2Мб;

всі малюнки повинні мати підпис, а в списках джерел необхідно вказати сайти з яких вони були взяті;

матеріал повинен бути відформатований та структурований.

[править]6.Присвоєння сертифікату
Після отримання заявок:

1. Перевірка робіт та присвоєння сертифікату проводиться з 1 по 5 число кожного місяця:

перевірка авторського права – здійснює методист Центра інформатики та інформаційних технологій Сокол І.М.

Всі матеріали, які подаються на сертифікацію повинні відповідати:

закону України «Про авторське право і суміжні права»;

правилам авторського права на Запорізькому порталі ЗапоВікі.

2.Затвердження присвоєння сертифіката відбувається на засіданні науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР (за графіком засідань НМР).

3.Після перевірки сертифікат розміщується адміністрацією ЗапоВікі на сторінці матеріалів та надсилається авторові на електрону адресу, яка була вказана в заявці.

Подаючи заявку на сертифікат автор підтверджує, що є автором матеріалів. Адміністрація ЗапоВікі, Центр інформатики та інформаційних технологій, а також співробітники КЗ «ЗОІППО» ЗОР не несуть відповідальності за порушення автором закону України про авторське право.
7. Відмова від прийняття заявки
Адміністрація ЗапоВікі, залишає за собою право відхиляти заявки. Заявка буде відхилена в наступних випадках:

матеріал не відповідає правилам роботи на ЗапоВікі;

інформація у статті порушує закон України "Про авторське право";

стаття містить безглузду або малозмістовну інформацію;

за рішенням експертної комісії;

вказані неповні або помилкові дані.
8.Анулювання сертифікату
Адміністрація КЗ «ЗОІППО» ЗОР залишає за собою право анулювати сертифікат після його присвоєння у випадках, коли учасник, що отримав сертифікат, викритий у порушенні законодавства про авторське право та суміжні права. Відповідний запис про ануляцію вноситься до реєстру, матеріал видаляється з порталу ЗапоВікі.
9.Доповнення положення
Адміністрація ЗапоВікі, Центр інформатики та інформаційних технологій, залишають за собою право доповнювати/змінювати пункти даного положення. Інформація про зміни в положенні буде розміщена на Запорізькому порталі ЗапоВікі.
10.Як створювати сторінку для розробки
1.Переходите на сторінку своєї візитки (для цього необхідно зареєструватись на порталі та зайти до системи під своїм логіном та паролем)

2.Натискаєте кнопку "Правити"

3.Створюєте нове посилання на майбутню сторніку розробки.