asyan.org
добавить свой файл
1


До № 3711-3 від 06.04.20004р.,

народні депутати України:

П.Симоненко, К.Самойлик,

В.Калінчук та інші


(на заміну)

В И С Н О В О К

на проект Закону України “Про внесення змін до Закону України

Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків

та інших обов’язкових платежів”


(щодо права сплачувати податки без ідентифікаційного номера)
Законопроект подано на заміну попереднього. Разом з тим, він не містить принципово нових положень. При його опрацюванні не враховано чимало суттєвих зауважень та пропозицій Головного науково-експертного управління, висловлених у Висновку № 16/3-510 від 24.03.04р. Зокрема тих, в яких йдеться:

про необхідність присвоєння ідентифікаційного номера не тільки повнолітнім громадянам, а й працюючим неповнолітнім, які згідно із законодавством України зобов’язані сплачувати податки з отриманих ними доходів до Державного бюджету України;

про доцільність реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків усіх без винятку громадян, оскільки ця інформація необхідна, насамперед, для їх обліку як платників податків і контролю за правильністю та своєчасністю сплати ними цих платежів тощо.

Крім того, недоцільним вбачається вимога внесення податковими органами до паспортів осіб, які відмовляються від ідентифікаційного номера, запису про це (абзац одинадцятий пункту п’ятого проекту). Адже, наш погляд, це тягне за собою невиправдані витрати із Державного бюджету України на утримання органів податкової служби, а також створить додатково незручності для платників податків (наприклад, викличе появу черг тощо). Крім того, це, безумовно, сприятиме бюрократизації самої процедури реєстрації платників податків.

Неприйнятною є пропозиція про реєстрацію платників податків, які відмовляються від ідентифікаційного номера, на паперову систему документообігу. На нашу думку, реалізація цієї пропозиції також призведе до значних грошових витрат із Державного бюджету України, оскільки державі, фактично, доведеться фінансувати одразу дві системи обліку платників податків, тобто “паперову” та “електронну”.

Що стосується питання про збирання та обробку інформації про осіб, які відмовилися від ідентифікаційного номера, то управління в своєму Висновку за № 16/3–443 від 17.03.04 до законопроектів, в яких порушувалося згадане питання, висловлювало свою точку зору щодо вирішення зазначеної проблеми.

Вважаємо, що реєстрації підлягають всі без винятку особи, що можуть бути платниками податку. Отже до Реєстру має бути внесена про цих осіб (як платників податків) відповідна інформація. Адже в країні вже існує кілька різних реєстрів: пенсійний, соціальні, паспортних даних, реєстрації актів громадянського стану, реєстрації нерухомості тощо. Реєстри є елементами ідентифікаційних систем, без яких сучасні держави не можуть обходитися. І кожна особа, яка постійно проживає на території будь-якої країни так чи інакше є учасником реєстраційної системи і реєструється принаймі хоча б в одному реєстрі. Таким чином, повністю відмовлятися від реєстрації недоцільно. Інша справа, небажання фізичної особи мати цифровий номер реєстрації. В таких випадках пропонуємо запровадження альтернативної системи реєстрації, де цифри можуть бути замінені на буквені, словесні чи графічні символи.
Узагальнюючий висновок

За результатами розгляду в першому читанні проект Закону “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів” може бути прийнятий з урахуванням зауважень та пропозицій.Керівник Головного науково -

експертного управління А. Мацюк

Зав. від.: В.Третьякова

Вик.: К.Вербицький