asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5
^

ЛАБОРОТОРНА РОБОТА №3БУДОВА МАШИНИ ДЛЯ ТОЧКОВОГО

ЗВАРЮВАННЯ ТИПУ МТ-1216
Мета роботи: Набути практичних навичок роботи на машині для точкового зварювання і вивчити її будову.


 1. Короткі теоретичні відомості


Машини для точкового зварювання поділяються наступним чином : по призначенню - на універсальні і спеціалізовані ; по характеру установки – на стаціонарні і пересувні; по виду живлення – на однофазні змінного струму, трьохфазні низькочастотні, трьохфазні з випрямленням у вторинному контурі, імпульсні; по способу підводу зварювального струму до виробу – на машини з одностороннім і двостороннім струмопідводом; по числу одночасно зварюваних точок – на одноточкові і багатоточкові; по типу привода стиснення – на машини з пневматичним, гідравлічним, електромеханічним, важільним, пружинним, електромагнітним приводами; по характеру переміщення електродів – на машини з прямолінійним рухом електродів і радіальним.

Точкові машини загального використання складаються з корпусу, який служить для встановлення всіх вузлів машини; вторинного контуру, зварювального трансформатора; апаратури керування.

Машина МТ-1216 (рисунок 3.1) складається з корпусу 1, зварювального трансформатора 2 з перемикачем ступенів 3, контактора тиристорного 4, регулятора циклу зварювання 5, струмопідводів верхнього і нижнього та привода зварного зусилля 6.

На верхній площині пневмоциліндра закріплений електропневматичний клапан 7 з мастилорозподільником 8 і регулятором тиску повітря 9. На боковій поверхні корпусу закріплений кран управління 10. На задній стінці корпуса встановлений автоматичний вимикач 11. Машина має переносну педальну кнопку 12.

Верхній струмопідвід складається з контактної колодки 13, гнучкої шини 14 і контактного конуса 15, в якому закріплюється електродотримач 16. Контактна колодка електрично ізольована від привода зварювального зусилля.

Нижній струмопідвід складається з кронштейна 17 і кришки 18, з`єднання яких утворює гніздо, в яке вставлений хобот 19 з закріпленим на ньому електродотримачем 20. Кронштейн вставляється на корпусі і закріплюється болтами. Передбачена можливість ступінчасто переставляти кронштейн на корпусі по висоті на 140 мм через кожні 70 мм, в залежності від форми зварювальних деталей.

Привод зварного зусилля, що забезпечує опускання верхнього електроду і стиснення деталі при зварюванні складається із направляючої, циліндра, кришки, двох поршнів зі штоками і ущільнювальних кілець.

Використання регулятора циклу зварювання РЦС-502, що виконаний на логічних елементах та призначений для управління циклом зварювання точкових машин змінного струму, дозволяє підвищити якість зварювання, надійність роботи і швидкість роботи машини (до 300 зварних точок за хвилину) за рахунок більш точного регулювання затримок часу, використання більш жорстких режимів зварювання, безконтактної схеми управління. Регулятор дозволяє змінювати час витримки в межах 0,02...2,0 секунди на 5-ти позиціях: попереднє стискання; стискання; зварювання; проковування; пауза.


Рисунок 3.1 – Будова точкової машини МТ-1216


 1. Обладнання


Машина для точкового зварювання МТ-1216, регулятор циклу зварювання РЦС-502-1.


 1. Хід виконання роботи
   1. Ознайомитись з питаннями техніки безпеки.

   2. Провести налагодження машини і випробувати в дії всі механізми.

    1. В залежності від форми і розмірів зварюваних деталей встановити відстань між верхнім і нижнім електродами.

    2. Встановити величину оптимального робочого ходу верхнього електрода в залежності від товщини і форми зварюваних деталей.

    3. Підключитись до водяної і повітряної магістралі.

    4. Вийняти штепсельні ножі з перемикача ступенів.

    5. Подати напругу, для чого ручку вимикача повернути в положення “Ввімкнено”.

    6. Регулятором тиску встановити по манометру необхідний для зварювання даної деталі тиск повітря. Тиск підбирається в відповідності з зусиллям, необхідним для стиснення електродів по таблиці яка прикріплена на корпусі машини.

    7. Відрегулювати дроселюючи клапани (обертанням регулюючого гвинта), які забезпечать плавне безударне опускання верхнього електрода.

   1. Після опробування машини на холостому ходу встановити режими зварювання. Необхідний режим установлюється шляхом підбору величин зусилля стиснення електродів, ступеня трансформатора і часу проходження зварного струму через зварювані деталі.

   2. Провести точкове зварювання.


3.4 Зміст звіту
3.4.1 Назва роботи, мета і короткі теоретичні відомості.

3.4.2 Будова точкової машини та її налагодження.

3.4.4 Висновки по роботі.
3.5 Контрольні запитання
3.5.1 Класифікація точкових машин.

3.5.2 Устрій машини.

3.5.3 Призначення складових вузлів машини.

3.5.4 Склад циклу зварювання

3.5.5 Принцип роботи машини та регулятора циклу зварювання

Лабораторна робота №5
Вивчення будови і роботи машини для

конденсаторного зварювання ТКМ-7
Мета роботи: Набути практичних навичок роботи на машині для конденсаторного зварювання і вивчити її будову.
5.1 Короткі теоретичні відомості

Конденсаторне зварювання — це спосіб з`єднання деталей з нагрівом струмом, що виникає при розряді накопиченої енергії в конденсаторах. Накопичувану енергію в конденсаторах можна виразити формулою:
, (5.1)
де С – ємність конденсаторів, мкФ;

U – напруга, В
Найбільш поширене зварювання з розрядом через понижуючий трансформатор, що індукує великі короткочасні імпульси струму через попередньо стиснені деталі. Зарядна напруга конденсаторів в машинах малої потужності — 400500 В, а в машинах середньої і великої потужності — 30006000 В. Іноді використовують низьковольтні конденсатори (400 В). Накопичувальна енергія змінюється від 200 до 50000 Вт·с. Величину цієї енергії і форму кривої струму змінюють, регулюючи U,С і Ктр (коефіцієнт трансформації). З підвищенням U і C зростає максимальний струм і підвищується тривалість розряду рисунок 5.1.

З підвищенням коефіцієнта трансформації Ктр максимальний струм зменшується, тривалість розряду збільшується.

При конденсаторному зварюванні із мережі споживається малий струм, використовується просте обладнання, застосовується точне дозування енергії, забезпечуючи короткочасний нагрів і малу зону термічного впливу, що створює гарні умови для зварювання деталей із різнорідних і однорідних металів.

Конденсаторна машина ТКМ-7 застосовується для точкового зварювання виробів різноманітних металів і сплавів в приладобудуванні, машинобудуванні, радіотехніці, виробництві апаратури засобів зв`язку, фотоапаратів, ювелірних виробів.

Конденсаторна машина дозволяє отримувати якісні зварні з’єднання деталей із маловуглецевої, нержавіючої сталі, мідних сплавів, нікелю, фехралю, манганіну, константану, титану, а також з’єднань різнорідних матеріалів сталь +(латунь, ніхром, бронза, нікель), фосфориста бронза +(латунь, срібло, нікель).t

C1


Рисунок 5.1 - Графіки залежності від часу зварювання струмів при великих і малих значеннях ємності, напруги і коефіцієнта трансформації
Загальний вигляд конденсаторної машини ТКМ-7 представлений на рисунку 5.2.^

Рисунок 5.2 – Загальний вигляд машини ТКМ-7Машина має металевий корпус 1, в середині якого знаходиться підвищуючий трансформатор 2, випрямляч 3, блок конденсаторів 4 та понижуючий трансформатор 5. В верхній частині передньої стіни корпусу розмішені (над робочим столиком): механізм стискання 6, перемикач 7 для регулювання ємностей батареї конденсаторів та коефіцієнта трансформації понижаючого трансформатора 5, сигнальна лампа 8, індикатор зарядки 9, індикатор напруги 10, вмикач живлення машини 11, штепсельне гніздо перемикача 14.

В нижній частині шафи розміщена педаль машини 16, для процесу стискання деталей між електродами 13 і ввімкнення зварювального струму. На лівій стіні шафи, розміщене гніздо 14 для підключення машини до мережі 220 В, 50 Гц.

Механізм стискання машини представляє собою важіль з пересувними гирями 15. Цей важіль з`єднаний з цапфами хомутика 16, закріпленого на штоці механізму прикладання зварювального зусилля. До наконечника штоку за допомогою гнучкої мідної шини підводиться один із кінців вторинної обмотки зварювального трансформатора. В конусне гніздо цього наконечника вмонтовано верхній електрод.

Електрична схема машини ТКМ-7 показана на рисунку 5.3 і має такі особливості:

 • стабілізовану напругу зарядки конденсаторів (при коливаннях напруги в мережі в діапазоні 170-220 В воно дорівнює 1000 В2 %);

 • випрямлення струму селеновим випрямлячем;

 • комутація зарядного і розрядного струму механічним перемикачем із зносостійкими вольфрамово-мідними контактами.

Робота електричної схеми полягає в наступному. При подачі напруги на її вхідні зажими і включенні двохполюсного вимикача S1 отримує живлення первинна обмотка стабілізуючого випрямляючого трансформатора Т1. Відразу після цього починається зарядка конденсаторів С2 від селенового випрямляча VD1 VD4, ввімкненого за двухперіодною схемою (зарядка триває менше 0,5 с). Кількість конденсаторів, що заряджаються залежить від кількості штекерів ввімкнених у верхньому ряду штепсельних роз’ємів перемикача ПШ. Потім при перемиканні рухомої планки перемикача S2 із правого положення в ліве виконується розмикання кола зарядки конденсаторів і їх миттєвий розряд на первинну обмотку зварювального трансформатора Т2 (в останньому регулювання коефіцієнта трансформації виконується перестановкою штекера в одне із положень у нижньому ряду штепсельних роз’ємів перемикача ПШ). При цьому індукування у вторинному витку трансформатора імпульсу струму призводить до зварювання деталей, які зажаті між електродами машини.

^

Рисунок 5.2 – Електрична схема машини ТКМ-7Після відпускання педалі машини виконується перемикання рухомої планки перемикача S2 із лівого положення в праве і конденсатори знову заряджаються для зварювання наступної точки.

Індикатор напруги потрібен для періодичного контролю напруги на конденсаторах і для перевірки їх робочої здатності. Сигнальна лампа Н показує, що схема машини знаходиться під напругою кола живлення.

Треба відмітити, що в даній машині для попередження можливості ураження електричним струмом оператора і персоналу при огляді її внутрішніх вузлів передбачені:

- механічне блокування, яке робить неможливим зняття задньої кришки машини доки не буде витягнута із її вхідних зажимів штепсельна колодка (це забезпечує відключення машини від мережі живлення при знятті задньої кришки);

- електричне блокування, забезпечує повний розряд (протягом декількох десятих секунди) конденсаторів на розрядний опір R1, ввімкнене через нормально розімкнуті контакти кінцевого вимикача S3, які замикаються при відкриванні задньої кришки машини.

Крім цього, в схемі є баластний опір R3, який підключений наглухо до обох зажимів, які вмикаються в роботу конденсаторів і повністю зменшує (протягом 25-30 с) їх залишковий заряд після відключення машини від мережі живлення.


5.2 Обладнання
Машина для конденсаторного зварювання ТКМ-7, пластини різних металів та сплавів.
5.3 Хiд виконання роботи


   1. Ознайомитись з питаннями техніки безпеки.

   2. Провести точкове зварювання заготовок з різних матеріалів на машинi ТКМ-7 користуючись режимом зварювання вiдповiдно до таблицi 5.1.

5.3.2.1 Підключити машину до мережі 220 В, включити вимикач "Мережа".

5.3.2.2 При встановленні режиму зварювання необхідно підібрати Ктр (коефіцієнт трансформації), ємність (переключенням штекерів), силу стискування електродів (зміною положення важелів).

5.3.2.3 Провести зачищення контактних поверхонь пластин, що зварюються.

5.3.2.4 Провести зварювання натиском педалі.

5.3.2.5 Відключити машину від мережі 220 В.

   1. Оцінити якість зварного з’єднання.

   2. Оформити результати роботи у вигляді таблиці.


Таблиця 5.1- Режими зварювання

матеріали


ємність,мкФ

Ктр

зусилля, кг

маловуглецева сталь

(0.3+0.8)мм

220

120

50

(мідь 0.1мм)+(нерж. сталь 0.1 мм )

270

120

35

маловуглецева сталь

(0.4+0.4)мм

200

120

55


5.4 Зміст звіту
5.4.1 Назва роботи, мета і короткі теоретичні відомості.

5.4.2 Результати дослідів і випробувань (рисунки і таблиці).

5.4.3 Висновки по роботі.
5.5 Контрольні запитання
5.5.1 Призначення та будова машини ТКМ–7.

5.5.2 Робота електричної схеми машини.

5.5.3 Способи регулювання зварювального струму при конденсаторному зварюванні.

5.5.4 Порядок налагодження машини до роботи .

5.5.5 Технічна характеристика машини.

<< предыдущая страница