asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5
^

Рекомендована література

 1. Технология и оборудование контактной сварки. Под. ред. Б.Д. Орлова М.: Машиностроение, 1986. – 348 с.

 2. Гельман А.С. Основы сварки давлением. – М.: Машиностроение, 1970. – 275 с.

 3. Кочергин К.А. Контактная сварка – Л.: Машиностроение, 1987. – 240 с.

 4. Сварка в машиностроении. Справочник в 4-х томах. Т.1 – М.: Машиностроение, 1978. – 504 с.

 5. Сварка в машиностроении. Справочник в 4-х томах. Т.4 – М.: Машиностроение, 1979. – 512 с.

 6. Справочник по сварке и оборудованию Л.У. Прох, Б.М. Шпаков, Н.М. Яворша – К.: Техніка, 1982. – 207 с.

Додаток А

Таблиця А.1 – Питома теплоємність деяких матеріалів при 293 К

Матеріал

с,

алюміній

900

вольфрам

130

тантал

140

ниобий

270

молибден

260

мідь

390

титан

530

срібло

230

вуглецева сталь

460

легована сталь

450Таблиця А.2 – Щільність деяких матеріалів

Матеріал

,

алюміній

2700

вольфрам

19350

тантал

16650

ниобий

8570

молибден

10220

мідь

8940

титан

4510

срібло

10500

вуглецева сталь

7836

легована сталь

7900


Додаток Б

Таблиця Б.1 – Питомий опір (при 273 К) та температурний коефіцієнт опору деяких матеріалів

Матеріал

Питомий опір о,

108 Омм

Температурний коефіцієнт опору α,

103 град-1

алюміній

2,5

4,2

вольфрам

5,5

5,0

тантал

12,4

6,2

ниобий

15,2

4,7

молибден

5,2

3,6

мідь

1,71

5,0

титан

54,0

3,2

срібло

1,6

4,0

вуглецева сталь

15,0

5,0

легована сталь

75,0

4,5

^ ВИТЯГ З МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯ ТИСКОМ»
Лабораторна робота №1
ВИВЧЕННЯ БУДОВИ І РОБОТИ МАШИНИ ДЛЯ

^ СТИКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ МС-802У
Мета роботи: Набути практичних навичок роботи на машині для стикового зварювання і вивчити її будову.


  1. Короткі теоретичні відомості


Машини для стикового зварювання знайшли широке застосування для з’єднання деталей із сталі, кольорових металів і сплавів. За допомогою стикового зварювання з`єднують вироби з перерізом від сотих часток до декількох тисяч квадратних міліметрів.

Широко використовується стикове зварювання при виробництві ланцюгів, в прокатному виробництві для зварювання смуг і листів, при виготовленні автомобільних коліс, в інструментальному виробництві, для зварювання труб в котельному виробництві, зварювання залізничних рейок і в багатьох інших випадках.

По технологічному способу одержання з’єднань стикове зварювання поділяється на стикове зварювання опором і зварювання оплавленням. Машина МС-802У є з цієї точки зору універсальною.

Машина для стикового зварювання МС-802У, що показана на рисунку 1.1. складається із: корпусу 1, всередині якого вбудований зварювальний трансформатор 2, електромагнітний контактор 3, перемикач ступенів, блок пускача і система охолодження. Корпус призначений для закріплення на ній всіх основних вузлів. Зварювальний трансформатор використовується для отримання у зварювальному колі високого струму при відносно низькій напрузі. Трансформатор складається з сердечника, секціонованої первинної обмотки з відводами, вторинного витка з контактними колодками і трубками водяного охолодження. Перемикач ступенів потужності призначений для ступінчатого регулювання зварювального струму. Збільшуючи чи зменшуючи кількість витків первинної обмотки, ввімкнених у мережу, відповідно змінюють напругу на кінцях вторинного витка. Система водяного охолодження забезпечує охолодження всіх струмопідводящих частин машин, які дуже нагріваються в процесі зварювання. В стикових машинах в основному охолоджують вторинний виток трансформатора і струмопідводні електроди (губки).

Зверху зліва на корпусі машини змонтований нерухомий зажимний пристрій 4, призначений для закріплення і центрування зварювальних деталей в електродах (губках) машини, а також підводу до них зварювального струму. Основа зажимного пристрою електрично ізольована від корпуса прокладкою і втулками з шайбами. Справа від нього розміщений рухомий затискний устрій 5, який закріплений на напрямній штанзі 6, кінці якої знаходяться в двох підшипниках ковзання. Штанга виконана ексцентричною. При повороті її навколо вісі забезпечується вертикальне регулювання губок - центрування затиснутого виробу.
Рисунок 1.1 Загальний вигляд машини МС-802У
Справа на плиті встановлений механізм подачі і осадки 7, призначений для зближення зварювальних деталей і створення необхідного зусилля в момент зварювання і осадки. Він зв`язаний з рухомим затискачем коловим шарніром, за допомогою якого регулюється робочий хід рухомої частини (відстань між прижимами).

На важелі 8 змонтована електрична кнопка 9 для включення зварювального струму. Відключення відбувається автоматично вимикачем 10. Його спрацювання зв`язане з переміщенням рухомої частини машини.

Корпус машини безкаркасний. Для доступу в середину машини передбачені дверцята. Ліві дверцята з електричною блокіровкою мають задвижку для швидкого відкривання і доступу до перемикачів ступенів. Праві дверцята мають замковий пристрій. На задній стінці корпуса розміщений болт заземлення. Між рухомими і нерухомими затискаючими пристроями закріплено корито для захисту пристроїв, які розміщені всередині корпусу машини, від бризок та окалин.

Затискні пристрої мають радіальний хід верхньої затискаючої губки 11 і односторонній підвід зварювального струму до нижніх губок 12. Пристрої представляють собою важільно–ексцентрикові системи для затискання зварювальних виробів. При настройці на розмір виробу, що затискається, використовують ексцентриковий пристрій.

Верхня затискна губка 11 представляє собою гладкий змінний башмак, що не допускає відбитків на виробі, що затискається. Нижня губка 12 виготовлена з призматичним пазом для зручності укладки круглих виробів і зі скосом під кутом 65 для притиснення планкою. Струмопідвід охолоджується проточною водою і забезпечує достатній відвід тепла від контактних губок.

Електрична схема машини представлена на рис. 1.2, робота якої полягає в наступному. Поворотом пакетного вимикача ВП подається напруга на первинну обмотку трансформатора ТР. При подачі напруги на машині загорається сигнальна лампа 13 (рис. 1.1) на передній стінці машини. Натисненням на кнопку пуск КІ, яка розташована біля рукоятки привода осадки (див. рис. 1.1(поз 9)), вмикається пускач П. Замикаючим контактором ПІ пускач блокує кнопку КІ і залишається ввімкненим після її відпускання. Замикаючими контактами ПІІ і ПІІІ пускач вмикає коло з котушкою контактора Кт, і його силові замикаючі контакти КтІ і КтІІ замикають коло зварювального трансформатора ТС. Проходить процес зварювання.

При осадці спрацьовує кінцевий вимикач ВК (див. рис. 1.1, поз. 10) і вимикає котушку пускача П. Його нормально відкриті контакти ПІІ і ПІІІ вимикають котушку контактора Кт, який силовими контактами КтІ і КтІІ розриває коло зварювального трансформатора ТС. Кнопка КБ дозволяє вимкнення напруги від перемикача ступенів і зварювального трансформатора при відкриванні лівої дверці машини.

Кнопка К2 (див. рис. 1.1, поз. 14) використовується для відпалу зварних з’єднань. Для захисту кола управління від струмів короткого замикання в схемі передбачені плавкі запобіжники ПрІ-Пр4.


Рисунок 1.2 –Електрична схема машини МС-802У


 1. Обладнання


Машина для стикового зварювання МС-802У; заготівки.


 1. Хід виконання роботи
 1. Ознайомитись з питаннями техніки безпеки.

 2. Підготувати машину до роботи. Зачистити деталі і затискні губки від бруду, іржи та ін. Включити систему водяного охолодження і перевірити герметичність з`єднань. Встановити необхідну відстань між затискними губками. Відрегулювати момент спрацювання кінцевого вимикача – пристрою відключення зварювального струму. Встановити потрібну ступінь зварювального трансформатора за допомогою перемикача ступенів по таблиці 1.1. Відрегулювати упори-обмежувачі кута повороту важеля осадки. Подати напругу на машину пакетним вимикачем ВП.

 3. При зварюванні методом опору потрібно встановлювати деталі в затискні губки і закріпити їх (при відведеному в крайнє праве положення ричага). Підвести важіль в крайнє ліве положення і натиснути кнопку “Пуск” на важелі. Відбувається процес зварювання з автоматичним відключенням зварювального струму і пружинної осадки. Звільнити зварені вироби із затискачів.

1.3.4 При зварюванні методом оплавлення з підігрівом потрібно виконати слідуючи роботи. Підвести важіль так, щоб відстань між контактними губками дорівнювала 1,5...2 діаметра зварюваних деталей (для маловуглецевої сталі). Встановити деталі в затискачі і закріпити їх. Встановити відкидний щиток в робоче положення. Натиснути кнопку “Пуск” включення зварювального струму і розігріти заготовки періодичним замиканням і розмиканням їх торців при постійно включеному контакторі. При цьому відбувається процес переривчастого оплавлення. Витримка часу на замикання–розмикання і кількість циклів залежить від матеріалу і перерізу (діаметру ) заготовки і підбирається експериментально.

Після розігріву деталей до температури плавлення переходять до процесу постійного оплавлення, при якому зростає швидкість оплавлення металу. Швидкість оплавлення зростає і в момент оплавлення до заданого припуску починається осадка). В заданий момент після початку осадки спрацьовує кінцевий вимикач і відключає контактор. Послідуюча осадка відбувається без струму. На цьому зварювання закінчується.
Таблиця 1.1 - Ступені регулювання
ступеня

Положення перемикача

Ктр

№1

№2

1

1
200

2

2

1

180

3

3
160

4

1
144

5

2

2

124

6

3
104


1.4 Зміст звіту


 1. Назва роботи мета і короткі теоретичні відомості.

 2. Будова машини та її підготовка до роботи.

 3. Висновки по роботі.  1. Контрольні запитання
 1. Склад електричної та механічної частини машини МС–802У.

 2. Принцип роботи машини МС–802У.

 3. Робота електричної схеми машини МС–802У.

 4. Порядок підготовки машини до роботи.

 5. Порядок проведення зварювання.<< предыдущая страница   следующая страница >>