asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 14.05.2013 № 503
Типовий навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання


Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1

клас


2

клас3

клас


4

клас

Інваріантна частина

Мови і літератури

Українська мова

8

7

7

7

Іноземна мова

1

2

2

2

Математика

Математика

4

5

5

5

Природознавство

Навколишній світ

2

2

3

3

Суспільствознавство

Мистецтво

Музичне мистецтво*

1

1

1

1

Образотворче мистецтво*

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Сходинки до інформатики/

Інформаційна культура

-

1

1

1

Здоров’я і

фізична культура

Основи здоров‘я

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

Разом

19+3

21+3

22+3

22+3

Варіативна частина

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, з них:

Навколишній світ

Інформаційна культура

1

1

1

1

-

1

-

-

1

-

-

-

Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня (за санітарними нормами)

20

22

23

23

^ Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26


* Навчальний заклад може обирати окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» або інтегрований курс «Мистецтво».

** Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Додаток 3

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 14.05.2013 № 503
^ Типовий навчальний план

початкової школи з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин


^ Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1

клас


2

клас3

клас


4

клас

Інваріантна частина

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3

3

4

4

Мова навчання

6

5

5

5

Іноземна мова

1

2

2

2

Математика

Математика

4

5

5

5

Природознавство

Навколишній світ

2

2

3

3

Суспільствознавство

Мистецтво

Мистецтво* /музичне мистецтво,образотворче мистецтво

1


1


1


1


Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Сходинки до інформатики/

Інформаційна культура

-

1

1

1

Здоров’я і

фізична культура

Основи здоров‘я

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

Разом

19+3

21+3

23+3

23+3

Варіативна частина
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, з них:

Навколишній світ

Інформаційна культура

1

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня

20

22

23

23

^ Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26


* Навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» замість окремих курсів «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво.

** Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Додаток 4

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 14.05.2013 № 503Типовий навчальний план

основної школи з українською мовою навчання

^ Освітні галузі

Навчальні предмети

5

клас

Кількість годин на тиждень

Інваріантна частина

Мови і література

Українська мова

3,5

Українська література

2

Перша іноземна мова

3

Друга іноземна мова

2

Світова література

2

Суспільствознавство

Історія України

1

Всесвітня історія

-

Основи правознавства

-

Мистецтво

Мистецтво* /музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

Математика

Математика

5

Алгебра

-

Геометрія

-

Природознавство

Навколишній світ

4

Біологія

-

Географія

-

Фізика

-

Хімія

-

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров’я і

фізична культура

Основи здоров‘я

1

Фізична культура**

3

Разом

26,5+3
^
Варіативна частина

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативи, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

28
^

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)


32* Навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» замість окремих курсів «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Додаток 5

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 14.05.2013 № 503
^ Типовий навчальний план

основної школи з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин


^ Освітні галузі

Навчальні предмети

5

клас

Кількість годин на тиждень

Інваріантна частина

Мови і література

Українська мова

3

Українська література

2

Перша іноземна мова

3

Друга іноземна мова

2

Мова навчання

2

Інт. курс «Література»

2

Суспільствознавство

Історія України

1

Всесвітня історія

-

Основи правознавства

-

Мистецтво

Мистецтво* /музичне мистецтво,образотворче мистецтво

1

Математика

Математика

5

Алгебра

-

Геометрія

-

Природознавство

Навколишній світ

4

Біологія

-

Географія

-

Фізика

-

Хімія

-

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров’я і

фізична культура

Основи здоров‘я

1

Фізична культура **

3

Разом

28+3
^
Варіативна частина

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативи, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня

28
^

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)


32* Навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» замість окремих курсів «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Додаток 6

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 14.05.2013 № 503
^ Типовий навчальний план

основної школи з українською мовою навчання


^ Освітні галузі

Навчальні предмети

6

клас

7

клас

8

клас

9

клас

Кількість годин на тиждень

Інваріантна частина

Мови і література

Українська мова

3

3

2

2

Іноземна мова

3

3

2

2

Українська література

2

2

2

2

Світова література

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Правознавство

(практичний курс)

-

-

-

1

Етика

1

-

-

-

Естетична

культура

Музичне мистецтво

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

Художня культура

-

-

-

1

Математика

Математика

5

-

-

-

Алгебра

-

4

4

4

Геометрія

-

2

2

2

Природознавство

Навколишній світ

4

-

-

-

Біологія

-

2

2

3

Географія

-

2

1,5+0,5

1,5+0,5

Фізика

-

2

2

2

Хімія

-

2

3

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

Здоров’я і

фізична культура

Основи здоров‘я

1

1

0,5

0,5

Фізична культура**

2,5

2,5

3

3

Разом

27+2,5

31+2,5

29+3

30+3
^
Варіативна частина

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативи, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, з них:

Елементи теорії ймовірностей

Фізика

4

1

4

3

1

1

1

1

-

-

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

31

32

33

33
^

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)


34

36

38

38
** Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.
Додаток 7

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 14.05.2013 № 503
^ Типовий навчальний план

основної школи з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин


^ Освітні галузі

Навчальні предмети

6

клас

7

клас

8

клас

9

клас

Кількість годин на тиждень

Інваріантна частина

Мови і література

Українська мова

3

2

2

2

Іноземна мова

3

2

2

2

Рідна мова

2

2

2,5

2

Українська література

2

2

2

2

Світова література/ Література

2

2

2

2

Суспільствознавство


Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Правознавство

(практичний курс)

-

-

-

1

Етика

1

-

-

-

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

Художня культура

-

-

-

1

Математика

Математика

5

-

-

-

Алгебра

-

3

4

3,5

Геометрія

-

2

2

2

Природознавство

Навколишній світ

4

-

-

-

Біологія

-

2

2

3

Географія

-

2

1,5

1,5

Фізика

-

2

2

2

Хімія

-

2

3

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

Здоров’я і

фізична культура

Основи здоров‘я

1

1

0,5

0,5

Фізична культура **

2,5

2,5

3

3

Разом

29+2,5

30+2,5

31+3

31+3
^
Варіативна частина

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативи, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, з них:

Елементи теорії ймовірностей

Математика ( Алгебра*)

Фізика

2

2

2


2


1

1

1

1

-

1*

-

-

-

-

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня

31

32

33

33

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)


34

36

38

38
** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються