asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4

Приклад 3.3


Побудувати матрицю ABC – XYZ – аналізу використовуючи наступну таблицю
Таблиця 13

Результати аналізу АВС:

№ об’єкта

Група

№ об’єкта

Група

14

А

8

С

9

17

1

2

20

В

16

3

10

7

4

11

6

15

12

5

13

18

19
Результати аналізу XYZ:

№ об’єкта

Група

№ об’єкта

Група

19

X

1

Y

5

20

4

7

17

9

8

18

11

10

3

12

Z

6

15

13

14

16

2

Розв’язання

Матриця ABC – XYZ складається за формою таблиці.

Таблиця 14

^ Матриця ABC – XYZ

AX

AY

AZ

BX

BY

BZ

CX

CY

CZ


Таблиця 15
1 9

14

3 5 11

7 18 20

15

4 6 8 13 16 17 19

10

2 12^ Практичне завдання №3.

Управління запасами із застосуванням аналізу АВС і XYZ
Для свого варіанту вихідних даних побудувати криву аналізу АВС. Варіант вибирається за номером прізвища студента в журналі групи: 1÷5 = Варіант 4; 6÷10 = Варіант 2; 11÷15 = Варіант 3; 16÷20 = Варіант 1.
Варіант 1

№ об'єкта

Внесок об'єкта, од.

1

7

2

23

3

45

4

75

5

90

6

260

7

345

8

510

9

1845

10

2300

Разом

5500


Варіант 2

Найменування постачальника

Річний обсяг, грн

Найменування постачальника

Річний обсяг, грн

1. ВАТ «Альфа»

5324

8. ВАТ «Сталь»

65 642

2. ВАТ «Метал»

20 000

9. ВАТ «Хіммаш»

10 023

3. ТОВ «Омега»

10 352

10. ПП «Бест»

4524

4. ВАТ «Мотор»

35 641

11. ВАТ «Гумотехні-ка»

10 873

5. ТОВ «Кабель»

13 568

12. ВАТ «Зоря»

5241

6. ТОВ «Деталь»

49 124

13. ВАТ «Полімер»

5103

7. ВАТ «Титан»

40 200

14. ВАТ «Солар»

12 054


Варіант 3

№ об'єкта

Внесок об'єкта, од.

1

10

2

32

3

53

4

79

5

110

6

299

7

395

8

620

9

1930

10

2800

Разом

6328Варіант 4

Найменування постачальника

Річний обсяг, грн

Найменування постачальника

Річний обсяг, грн

1. ВАТ«Вега»

7944

8. ВАТ «Криворіжсталь»

93 852

2. ВАТ «Гранд»

24 000

9. ПП «Віват»

10 938

3. ООО «Стронг»

14 112

10. ПП «Бест»

5544

4. ВАТ «Мотордеталь»


33 846

11. ВАТ «Гумотехніка»

11 238

5. ТОВ «Кабельзбут»

21 408

12. ВАТ «Зоря»

7446

6. ТОВ «Точдеталь»

54 744

13. ВАТ «Полімер»

6618

7. ВАТ «Титан»

49 200

14. ВАТ «Солар»

12 324Список літератури

 1. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

 2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для студентов высших учебных заведений. - М: Издательско-торговая компания «Дашков и КО», 2006. – 432 с.

 3. Гаджинский А.М. Практикум по логистике – М.: Издательско-торговая компания «Дашков и КО», 2006. - 260с.

 4. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина – М.: Инфра М, 2000.

 5. Практикум по логистике: Учеб. Пособие / Под ред. Б.А. Аникина – М.: Инфра М, 1999.

 6. Дегтяренко В.И. Основи логистики и маркетинга. Ростов на Дон: Гос. Акад. Стр-ва 1992.-127с.


Питання на екзамен з дисципліни

Логістика”

 1. Поняття і сутність логістики.

 2. Етапи розвитку логістики.

 3. Сучасна концепція логістики.

 4. Мета, завдання та функції логістики.

 5. Види логістики.

 6. Матеріальний потік і його характеристики. Види матеріальних потоків.

 7. Логістичні операції. Сутність і види логістичних систем. Логістичні ланцюги.

 8. Сутність і завдання закупівельної логістики. Завдання “зробити або купити”.

 9. Вибір постачальника. Визначення економічного розміру замовлення.

 10. Система постачань “точно у термін” в закупівельній логістиці.

 11. Поняття виробничої логістики.

 12. Традиційна і логістична концепція організації виробництва.

 13. Підходи до управління матеріальними потоками у виробничій логістиці.

 14. Логістична концепція “MRP”.

 15. Мікрологістична концепція KANBAN.

 16. Мікрологістична концепція “Оптимізована виробнича технологія”.

 17. Мікрологістична концепція “Худе виробництво”.

 18. Сутність, значення та завдання транспортної логістики. Основні групи транспорту. Види транспортних систем та їх матеріально-технічна база. Вибір транспортного засобу. Фактори, що впливають на вибір транспортних засобів.

 19. Техніко - експлуатаційні показники роботи різних, видів транспорту. Особливість, основні переваги та недоліки різних видів транспортних засобів.

 20. Склади як один з найважливіших елементів логістичної системи. Складські операції, їх характеристика. Поняття вантажної одиниці як елемента логістики. Характеристика систем складування та розміщення складських площин для зберігання та складської переробки продукції.

 21. Призначення та види запасів їх характеристика. Системи управління запасами. Управління запасами та товарна політика у логістичній системі. Параметри регулювання запасів. Витрати, пов'язані із забезпеченням запасів.

 22. Сутність та призначення розподілу у логістиці. Дистрибуція та фізичний розподіл товару. Задачі розподільчої логістики.

 23. Поняття інформаційної системи. Структура інформаційної системи. Характеристика підсистем, які входять у склад інформаційних систем. Характеристика та види логістичних інформаційних систем на базі ЕОМ. Функції логістичної інформаційної системи. Інформаційні технології у логістиці.
<< предыдущая страница