asyan.org
добавить свой файл
1
до Інструкції про порядок нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду
Пенсійний фонд України
Звіт про порядок нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та витрачання коштів Пенсійного фонду за _______ рік
I. Загальна сума виплат, на які нараховується збір

(у тис. грн)

I квартал

(по місяцях)

II квартал

(по місяцях)

III квартал

(по місяцях)

IV квартал

(по місяцях)

Усього з початку рокуРазом:


Сума заборгованості по виплаті зарплати станом на кінець звітного кварталу
II. Розрахунок по збору на обов’язкове державне пенсійне страхування
Сума всього


Сума всього

1
Кошти на початок року

11


Сума несплачених платежів

Заборгованість за ПФ

Нараховано збору

Зараховано видатків

12


за період

за ставками

1 процент

2 проценти

за період

сума

На початок


На початок
За зв. кв.


За зв. кв.


2

Пошт. видатки Разом:


3
Нараховано пені за прострочення

Перераховано на рахунок ПФ4
Нараховано збору по актах

за став-ками

1 про-цент

2 про-центи

13

за період

На початок кв.

5
Нараховано пені по актах

За зв. кв.

6
Донарах. збору при прийнятті звітності

Списана заборгованість
7
Не прийнято до заліку видатків8
Одержано від ПФ

Пеня

14

Усього перераховано

(р. 13+14)

15

Виплачено пенсій у натур. формі

15а

Дисконт

15б
9
Усього належить до платежу (1-8)

Усього зарах. і запл. (11+12+15+15а+15б)

16
10
Залишок заборг. на кінець звітного періоду за ПФ

Сума несплачених платежів, у т.ч.

17
10а
Списана пеня

недоїмка за платниками

18

у т.ч. реструкт. заборгованість

18а

сума збору, термін спл. якого не настав

19

несплачена пеня (17=18+19+19а)

19а

III. Видатки коштів Пенсійного фонду


Найменування видатків

Код ряд- ка

К-ть людей, яким призначено допомогу

Сума призначе- ної допомоги

Фактичні видаткиНа початок року

На кінець звітного періоду

З початку року

Усього з початку року

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 1,5-річного віку - всього

20

у тому числі видатки у зв'язку з Чорнобильською катастрофою

21

Допомога по догляду за дитиною від 1,5 до 3 років - всього

22

у тому числі видатки у зв'язку з Чорнобильською катастрофою

23

Інші видатки

24

Сума видатків

(сума рядків 20, 22, 24)

25


IV. Розрахунки по інших надходженнях
Вид надходження

Залишок на початок року

Нараховано (сума)Перерахова- но (сума)

Залишок на кінець зв. періоду

26

Відшкодованих пільг, пенсій (ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення")3627

За регресними вимогами3728

За ст.56 Закону "Про пенсійне забезпечення"

х

х

38
х

29

Добровільних внесків

х

х

39
х

30

Кошти з місцевих бюджетів від сплати фіксованого податку громадянами-підприємцями4031

Кошти від сплати єдиного (фіксованого) податку сільськогосподарських товаровиробників4132

Збір з операцій купівлі-продажу валют

ххх

ххх

42
ххх

33

Збір з операцій з продажу юв. виробів

ххх
43
ххх

34

Збір з операцій з відчуження автомобілів

ххх
44
ххх

35

Усього

х
45
х


М.П.
Начальник управління надходження доходів

«___» ________________ 199 р.