asyan.org
добавить свой файл
1
Донецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 106

Донецької міської ради

Донецької області

Філологічного напряму
Проект

«Школа розвитку самостійності»

( 1-4 класи)

Актуальність проекту

Визначені національні пріоритети освіти цілком співпадають з вимогами глобального інноваційного суспільства, яке надає кожній людині можливість повноцінної участі в його життєдіяльності.

Початкова школа – перша ланка середньої загальноосвітньої школи. Вимоги, що стоять перед школою в цілому, визначають основні напрямки роботи її початкової ланки. Школа I ступеню, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. Тому основне призначення мовної освіти в початковій школі - забезпечити загальний розвиток учнів і використання мовного потенціалу для сформованості необхідних життєвих компетентностей, вироблення у дітей мотивації до вивчення мови, розвивати вміння слухати й розуміти мовлення, навчити читати і писати, на основі доступної мовної теорії формувати практичні вміння і навички (зокрема й комунікативні), а найголовніше - уміння вчитися. Навчання учнів української мови здійснюється в межах найтиповіших сфер, тем і ситуацій спілкування відповідно до їхніх вікових особливостей та інтересів.
Мета проекту

1. Виявлення, розвиток інтелектуальних мовних здібностей дітей початкових класів.

2. Мотивація до навчально-дослідницької діяльності.

3. Формування компетентності уміння вчитися, організовувати свою навчальну діяльність, самостійно працювати з новим, доступним за складністю навчальним матеріалом.

4. Формування ключової комунікативної компетентності, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) у процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань.

5. Професійна орієнтація учнів.

6. Підготовка учнів до навчання в основній школі.

^ Завдання проекту:

Формування в учнів пізнавальних інтересів, мовленнєвих умінь та навичок, аналітико-синтетичного мислення, уміння знаходити конструктивне рішення.

Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення її інтересів та потреб;

Виявлення обдарованих дітей в галузі „Мова та література”;

Збагачення та розвиток пізнавального досвіду дітей, формування мотивації інтелектуальної діяльності через застосування здобутих умінь і навичок у повсякденному житті;

Формування в учнів системи логічних знань, уявлень, інформаційних і навчально-пізнавальних компетентностей;

Систематичне проведення пропедевтичної профорієнтаційної роботи з молодшими школярами з формування у школярів знань про одиниці різних мовних рівнів –текст, речення, слово в його лексичному й граматичному значеннях, звуки мовлення;

Опрацювання мовного матеріалу, який використовується на уроках з інших предметів, щоб забезпечити загальну мовленнєву культуру учнів;

Гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письма), вміння користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, впливу;

Опанування найважливіших функціональних складників мовної системи;

Соціально-культурний розвиток особистості;

Забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення учнів, формування готовності до вибору та оволодіння професією;

Забезпечення наступно-перспективних зв’язків між початковою загальною середньою і профільною освітою.
Пріоритетні напрямки:
Моделювання й впровадження нового змісту освіти.
Формування в учнів практичних мовленнєвих компетенцій, здатність до саморозвитку та самоосвіти.
Індивідуалізація та диференціація навчання, орієнтована на реалізацію креативності кожного учня з урахуванням їх особливостей.

Розвиток фахової компетентності та професійних якостей педагогів.
Реконструкція, ремонт та оновлення матеріально-технічної бази.

Шляхи реалізації :

Активне залучення обдарованих учнів до науково-дослідницької , експериментальної, творчої діяльності.
Розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих учнів та їх педагогів.
Упровадження інноваційних форм організації НВП.
Створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу учнів, їх творчої діяльності.
Підвищення професійного рівня педагогічних працівників.
Основні форми організації навчання:

урок, позакласна гурткова робота, курси за вибором.
Кадрове забезпечення:


 • вчителі початкових класів;

 • творча група вчителів з впровадження філологічного профілю.Науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення проекту:


 • концепція розвитку школи філологічної спрямованості;

 • робочий навчальний план школи;

 • програми курсів за вибором з української мови та читання, російської мови, англійської мови;

 • планування позакласної роботи з предмету;

 • оснащення сучасним педагогічним програмним забезпеченням, навчальними комп’ютерними та мультимедійними навчальними комплексами для підтримки навчально-виховного процесу;

 • розробка диференційованих і варіативних програм, навчально-методичних посібників, підручників;

 • висвітлення проблем і напрацювань у науково-методичних виданнях, засобах масової інформації, випуск власних видань, функціонування шкільного сайту;

 • обладнання лінгафонного кабінету;

 • достатня кількість дидактичних засобів навчання, технічних засобів, підключення кожного навчального кабінету до системи Інтернет.План заходів щодо реалізації проекту
Завдання

Строк виконання

Відповідальний
І етап (Організаційно-підготовчий)

1

Опрацювання нормативно-правової бази щодо впровадження проекту

червень 2012

Адміністрація

2

Опрацювання Державного стандарту початкової загальної освіти

Березень 2012

Адміністрація, вчителі початкових класів

3

Проведення науково-методичних семінарів з модернізації школи

Протягом року

Адміністрація, Керівники МО

4

Проведення батьківських зборів стосовно згоди на участь в проекті

Квітень 2012

Директор

5

Створення робочої групи вчителів з метою впровадження проекту «Школа розвитку самостійності»

серпень 2012

Керівники МО
^ II етап (Реалізація)

6

Розробка методичних та дидактичних матеріалів, спрямованих на допрофільну підготовку учнів

Постійно

Вчителі початкових класів

7

Введення спецкурсу:

- російська мова (1-4 кл.)

Щороку

Вчителі початкових класів

8

Введення курсів за вибором:

- „Поетика”

- «Християнська етика в українській культурі»

Щороку


Ляднова С.В.

Косматенко О.І.

9

Моніторинг якості знань учнів

Вересень грудень травень

Потапенкова Г.М.,

керівник МО,

вчителі початкових класів

10

  1. Форми роботи на кожному уроці мови та читання:

 • Орфоепічні хвилинки;

 • Словникова робота;

 • Звуко – буквений аналіз слів;

 • Вправи з ключами;

 • Використання малих фольклорних жанрів усної народної творчості ( загадки, приказки, прислів’я тощо)

 • Розвиток комунікативного мовлення;

 • Розвиток критичного мислення;

 • Національно- патріотичне виховання;

 • Використання ІКТ

Згідно розкладу уроків


Вчителі початкових класів

11

Організація роботи:

 1. Самосплачуваного мовного гуртка «Пізнайко» для

  1. класів.

2. Театрального гуртка «В

гостях у казки» для 1-2 класів.

Протягом

2012-2013 н.р.Балак Я.О.

Старченко С.А.

12

Позакласна робота:

- екскурсія до Будинку дітей та юнацтва

- конкурс «Відгук на сучасну дитячу прозу»

- відвідування театру, Краєзнавчого музею

- конкурс знавців української мови

- конкурс читців

- конкурс «У світі українських пісень»

- екскурсія до центру дитячої та юнацької творчості

- телепередача «Народні свята»

- розважально-пізнавальна гра „Цікавий світ професій”

- лінгвістична вікторина „Ми юні мовознавці”

- літературний КВК 3-4 класи

- етнографічний фестиваль «Водограй»

- конкурс на кращу театральну виставу

Щороку

Вересень 2012 р
Жовтень 2012 р


Листопад 2012 р
Грудень 2012 р

Січень 2013 р
Лютий 2013 р

Березень 2013 р

Квітень 2013 р

Травень 2013

Вчителі початкових класів, педагог-організатор

13

Проведення щорічних олімпіад з української мови, участь у Всеукраїнських конкурсах.

Березень-квітень 2013 р

Керівник МО

14

Виховні заходи:

 • Година спілкування «Моя країна - Україна»

 • Свято «Добридень тобі, Україно

Моя!»

 • Свято рідної мови

 • Виховна година «Без верби і калини нема України»

 • Ранок «Зимовий Миколай»

 • Різдвяне свято «Доброго вечора, щедрого вечора»

 • Свято «Хата моя, біла хата, рідна моя сторона»

 • Усний журнал «Наш Шевченко»

 • Усний журнал «Народні символи України»

 • Вікторина „Професії моїх батьків”

 • Свято «Слово до слова – зложиться мова»

Протягом року

Вересень 2012 р
Жовтень 2012 р
Листопад 2012 р

Грудень 2012 р


Січень 2013 р
Лютий 2013 р
Березень 2013 р

Квітень 2013 р
Травень 2013

Вчителі початкових класів

15

Випуск методичного вісника щодо виконання проекту

Травень

щорічно

Творча група

16

Висвітлення в засобах масової інформації творчих здобутків молоді, їх участі у конкурсах, олімпіадах, інших заходах філологічної спрямованості

Травень

щорічно

Учитель інформатики


Очікувані результати:


 • здобуття знань про професії філологічного напрямку;

 • вміння застосовувати набуті знання з української мови для вивчення систематичного курсу української мови в основній і старшій структурних ланках та під час вивчення інших навчальних предметів;

 • формування мовної та мовленнєвої культури;

 • оволодіння навичками живого спілкування;

 • здатність успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності);

 • вміння самостійно організовувати свою навчальну діяльність, працювати з новим, доступним за складністю навчальним матеріалом.


Донецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 106

Донецької міської ради

Донецької області

Філологічного напрямуПроект

Лінгвістичні сходинки”

(5-6 класи)Актуальність проекту
Навчання і повсякденне життя вимагають від кожного вміння глибоко осмислювати наше суспільне буття, зберігати духовні і національні надбання, бути самодостатньою, творчою, активною, життєспроможною особистістю, а досягти цього можна лише завдяки досконалому володінню українською мовою. Надзвичайно важливою в процесі оновлення шкільної освіти є зміна підходу до вивчення української мови, оскільки саме через мову формуються вміння адекватного сприйняття інформації, створення власних – усних і письмових – висловлювань, доречних у кожній конкретній комунікативній ситуації; розвивається пізнавальна активність, виховується національна самоосвіта. Розвиток життєвої компетентності, особистісний поступ неможливі без формування мовленнєвої культури, бо мова є універсальним засобом спілкування, знаряддям навчання, виховання і розвитку. У процесі формування мовленнєвої культури в учнів формується образне мислення, моделюються елементи художнього відтворення світу, діти починають пізнавати навколишній світ, входити в людську спільноту, прилучатися до національної та світової культури. Процес формування мовленнєвої культури має бути системним і безперервним, лише тоді він забезпечує цілісність знань учнів та більш широке їх використання у повсякденному житті.

Мета проекту - формування інтересу до предметів гуманітарного напрямку: української мови та літератури, російської мови та літератури, англійської мови.

Основні завдання проекту полягають в знайомстві учнів з виражальними засобами сучасної української літературної мови, їх стилями, жанрами, формами в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Цілі проекту :

 • розвиток мовних і мовленнєвих здібностей, мовленнєвої культури;

 • поглиблення і розширення знань учнів з української мови, отриманих у шкільному курсі української мови, забезпечення міцного і свідомого їх засвоєння;

 • формування вмінь і навичок доцільно користуватися виражальними засобами сучасної української літературної мови в різноманітних сферах спілкування.


Завдання проекту:

 • пропедевтика знань учнів з української мови та літератури;

 • вироблення в учнів стійкої мотивації у вивченні державної та інших мов;

 • формування інтелекту й духовного світу учнів, прилучення їх засобами мови до національних і загальнолюдських цінностей;

 • сприяння зацікавленості учнів до дисциплін гуманітарного циклу;

 • розробка та впровадження пропедевтичних курсів, їх методичне забезпечення.


Зміст, форми і методи проекту
Проект сприяє поглибленнню та пропедевтиці знань учнів з дисциплін гуманітарного циклу. Навчання спрямоване на реалізацію особистісно – орієнтованої моделі навчання, першочергове завдання якої полягає в тому, щоб виховати духовно багату мовну особистість, яка передбачає усвідомлене розмежування мовних систем і відносно вільний перехід з однієї мови на іншу залежно від зміни ситуації та життєвих потреб, розвинути потенціал кожного учня. Підготовка учнів в межах філологічного напрямку передбачає вивчення усіх гуманітарних предметів, міжпредметну інтеграцію.
Основні форми організації навчання:

урок, позакласна гурткова робота, факультативні курси.
Кадрове забезпечення


 • вчителі української мови та літератури, російської мови та літератури, англійської мови;

 • творча група вчителів з впровадження філологічного профілю.


Критерії оцінки ефективності проекту


 • рівень та якість знань учнів з української мови;

 • зацікавленість основами гуманітарних наук.


Науково-методичне та навчальне забезпечення проекту


 • концепція розвитку школи філологічної спрямованості;

 • робочий навчальний план школи;

 • програми факультативів та курсів за вибором з української мови та літератури, російської мови та літератури, англійської мови;

 • планування позакласної роботи з предмету.


План заходів щодо реалізації проекту


№ з/п

Заходи

Термін

Очікувані результати

Виконавці

1

Вивчення нормативно- правових документів, підготовка програмного та методичного забезпечення проекту


Травень-серпень

2012 р.

Розробка планів роботи факультативів, гуртків

Вчителі-предметники, творча група

2

Впровадження та апробація програм, факультативів, курсів за вибором

2012-2014 рр

Вдосконалення НВП

Творча група, вчителі-предметники

3

Введення спецкурсу:

- російська мова (5-6 кл.)

Щороку

Розвиток між- предметних зв'язків

Вчителі російської мови

4

Поглиблене вивчення української мови

(5-6 кл.)

Щороку

поглиблення і розширення знань учнів з української мови

Вчителі української мови

5

Впровадження факультативів:

- «Живе слово»

- «Біблійна історія і християнська етика»

- «Основи риторики»2012-2013н.р.

2013-2014н.р.

Підвищення рівня мовленнєвої підготовки, інсценування творів

вчителі-предметники

6

6.1
6.2

Організація роботи:

Літературного гуртка «Натхнення» (5-6 кл.)

ШОР з української мови (5-6 кл.)

Щороку

Розвиток інтересу до предметів гуманітарного циклу

Творча група вчителів

7

Позакласна робота:

- екскурсія до друкарні, телестудії

- конкурс «Відгук на сучасну дитячу прозу»

- конкурс знавців української мови

- конкурс читців

- випуск шкільної газети

- конкурс «Найрозумніший»

- конкурс юних журналістів «Шанс» (на кращу замітку)

- конкурс презентацій

- етнографічний фестиваль «Водограй»

- конкурс на кращу театральну виставу

Щороку

Вересень 2012р
Жовтень 2012р
Листопад 2012р

Грудень 2012 р

Січень 2013 р
Лютий 2013 р

Березень 2013 р

Квітень 2013 р
Травень 2013р

Розвиток мовленнєвої компетентності та творчих здібностей, оволодіння навичками живого спілкування, створення власних висловлювань

вчителі-предметники

8

Моніторинг ефективності впровадження курсів та гуртків

Протягом року

Корекція форм та методів роботи

Творча група

9

Випуск методичного вісника щодо виконання проекту

Травень

щорічно

Систематизація досвіду

Творча група

10

Висвітлення в засобах масової інформації творчих здобутків молоді, їх участі у конкурсах, олімпіадах, інших заходах філологічної спрямованості

Травень

щорічно

Ознайомлення громадськості з результатами впровадження профільного навчання

Учитель інформатики


Очікувані результати:


 • уміння використовувати набуті знання під час вивчення як української мови, так і інших навчальних предметів;

 • уміння доцільно користуватися виражальними засобами сучасної української літературної мови в різноманітних сферах спілкування;

 • формування мовної та мовленнєвої культури;

 • підвищення рівня мовленнєвої підготовки;

 • виховання духовно багатої мовної особистості, яка передбачає усвідомлене розмежування мовних систем і відносно вільний перехід з однієї мови на іншу залежно від зміни ситуації та життєвих потреб;

 • оволодіння навичками живого спілкування;

 • поглиблення і розширення знань учнів з української мови.Донецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 106

Донецької міської ради

Донецької області

Філологічного напряму

Проект

Основи мовознавства”

(7-9 класи)Актуальність проекту
Найвищою метою сучасної мовної освіти є виховання в учнів здатності до критичного мислення, самостійного опрацювання різноманітної інформації, творчого вирішення проблем, розширення знань про мову як основу буття народу. На перший план виходить завдання інтелектуального розвитку, досягнення того, щоб мислення учнів було визначеним, логічним, послідовним, обгрунтованим, самостійним, творчим, щоб учні мали добре володіти українською мовою, на практичному рівні однією іноземною мовою та російською мовою. Допрофільна підготовка забезпечує оволодіння учнями системи знань, умінь і навичок, необхідних для навчання у профільних класах старшої школи, є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, а також сприяє свідомому вибору власної освітньої траекторії.
Мета проекту - сформувати стійкий інтерес учнів до предметів філологічного напрямку, до опанування рідної, іноземної мови для підвищення рівня культури усного й писемного мовлення; збагатити їх словниковий запас; розвинути логічне та критичне мислення, інтуїцію та ерудицію учнів; познайомити їх з розмаїттям мовної культури й мовленнєвої майстерності, підвищити мовну грамотність.
Основні завдання проекту полягають в допрофільній підготовці учнів, формуванні системи мовних знань, умінь, навичок, потрібних у подальшому навчанні та майбутній професійній діяльності.
Цілі проекту :

 • формувати в учнів стійкий інтерес до вивчення дисциплін філологічної спрямованості;

 • задовольнити потреби профільної підготовки у розвитку пізнавальних і мовних видів діяльності учнів, характерних для профілю філологічного напрямку;

 • формувати засобами мови фахові схильності учнів;

 • формувати вміння і навички, необхідні для досконалого володіння мовою;

 • виробляти в учнів уміння практично застосовувати здобуті знання, користуватися джерелами інформації, оперативно відгукуватися на події, самостійно писати матеріали, аналізувати їх;

 • виробляти навички комунікативно виправданого використання мовних засобів з дотриманням етикетних норм спілкування.Завдання проекту:

 • формувати в учнів систему мовних знань, навичок і умінь, потрібних у подальшому навчанні та майбутній професійній діяльності;

 • розвивати комунікативно-творчу компетенцію як носія мови у процесі роботи над видами мовленнєвої діяльності;

 • розвивати мислення та вміння логічно викладати думки щодо реальних подій;

 • формувати стійкий інтерес до вивчення української мови та літератури, російської мови та літератури, англійської мови;

 • розвивати уміння і навички учнів у чотирьох видах мовленнєвої діяльності - аудіюванні, читанні, говорінні, письмі;

 • навчити доцільно формувати власну думку та викладати на папері найголовніше, найактуальніше, застосовувати норми сучасної української літературної мови, культури спілкування.


Зміст, форми і методи проекту
Зміст основного курсу з предметів філологічного напрямку забезпечується у відповідності до базового навчального плану, за рахунок варіативного компоненту та позакласної роботи. Необхідно враховувати, що формування компетентностей в галузі філологічних наук формується за участю гуманітарних дисциплін, на основі застосування інтерактивних форм і методів, різноманітних ігор та рольових завдань творчого характеру на комунікативно-мовленнєвому матеріалі:

 • сприймання, усвідомлення та відтворення прослуханих текстів з використанням допоміжних засобів;

 • розігрування діалогів;

 • моделювання, трансформація та конструювання власних висловлювань діалогічного та монологічного характеру відповідно до ситуації спілкування;

 • складання запитань (відповідей), планів до прочитаного (вголос або мовчки) тексту;

 • вибір необхідних мовленнєвих засобів для побудови висловлювань різних типів, стилів і жанрів мовлення відповідно до комунікативного завдання;

 • створення діалогічних та монологічних текстів та їх інсценізація.Основні форми організації навчання:

урок, факультативні заняття, позакласна гурткова робота.
Кадрове забезпечення


 • вчителі української мови та літератури, російської мови та літератури, англійської мови;

 • творча група вчителів гуманітарного профілю.Критерії оцінки ефективності проекту


 • рівень та якість знань учнів з української мови та літератури, російської мови та літератури, англійської мови;

 • зацікавленість основами гуманітарних наук.


Науково-методичне та навчальне забезпечення проекту


 • концепція розвитку школи філологічної спрямованості;

 • робочий навчальний план школи;

 • програми факультативів та курсів за вибором з української мови та літератури, російської мови та літератури, англійської мови;

 • планування позакласної роботи з предмету


План заходів щодо реалізації проекту


№ з/п

Заходи

Термін

Очікувані результати

Виконавці

1

Вивчення інструктивно-методичних документів, підготовка програмного та методичного забезпечення проекту

Травень-серпень 2012 р.

Розробка планів роботи факультативів, гуртків

Вчителі-предметники, творча група

2

Впровадження та апробація програм, факультативів, курсів за вибором

2012-2014 рр

Вдосконалення НВП

Вчителі-предметники, творча група

3

Введення спецкурсу:

- російська мова (7-9 кл.)

Щороку

Розвиток між- предметних зв'язків

Вчителі російської мови

4

Поглиблене вивчення української мови

(7-9 кл.)

Щороку

поглиблення і розширення знань учнів з української мови

Вчителі української мови

5

Впровадження факультативів:

- «Живе слово» -7кл.

- «Живи за правилами» - 8кл.

- «Біблійна історія і християнська етика» - 7кл.

- «Культура мовлення та стилістика української мови» - 8-9кл.

- «Мова як генетичний код народу» - 8-9кл.

- «Українська усна народна творчість» - 8-9кл.

- «У світі поетичного слова»- 8-9кл.


2012-2013н.р.


2013-2014н.р.

Підвищення рівня мовленнєвої підготовки, інсценування творів,

допрофільна орієнтація

вчителі-предметники

6

6.1
6.2
6.3

Організація роботи:

Лінгвістичного гуртка «Перекладач» (7-8 кл.)

ШОР з української мови (8-9 кл.)

Студії «Народні мистецтва» (7-9кл.)2012-2013н.р.


2013-2014н.р.

Розвиток інтересу до предметів гуманітарного циклу, традицій українського народу

Творча група вчителів

7

Позакласна робота:

- дослідницьке наукове товариство

- розв’язування олімпіадних завдань з української мови та літератури, російської мови та літератури, англійської мови

- конкурс знавців української мови

- конкурс фоторобіт «Життя, як воно є…» (фото+ коментарі до них)

- конкурс читців

- випуск шкільної газети

- екскурсія до радіостудії

- рольові ігри «Інтерв'ю з вчителем», «Інтерв'ю з ветераном»

- літературний вісник «Відкрий, мово, свої скарбниці золоті…»

- конкурс на кращу театральну виставу

- етнографічний фестиваль «Водограй»

- конкурс юних журналістів «Срібне перо» (на кращу газетну публікацію)

- конкурс презентацій

- марафон «На шляху до вершин життєтворчості!»

- круглий стіл «Як створити газету?»

- конкурс «Краща гумореска із шкільного життя»

Щороку

Розвиток мовленнєвої компетентності та творчих здібностей, оволодіння навичками живого спілкування, створення власних висловлювань

вчителі-предметники, творча група вчителів

8

Висвітлення в засобах масової інформації творчих здобутків молоді, їх участі у конкурсах, олімпіадах, інших заходах філологічної спрямованості

Травень

щорічно

Ознайомлення громадськості з результатами впровадження профільного навчання

Учитель інформатики

9

Моніторинг ефективності впровадження курсів, факультативів та гуртків

Протягом року

Корекція форм та методів роботи з реалізації проекту

Творча група

10

Випуск методичного вісника щодо реалізації проекту

Травень 2013 р.

Систематизація досвіду

Творча група

Очікувані результати:


 • забезпечення якісної допрофільної підготовки учнів;

 • формування вмінь учнів практично застосовувати здобуті знання, користуватися джерелами інформації, оперативно відгукуватися на події, самостійно писати матеріали, аналізувати їх; створювати проекти дослідницької діяльності;

 • уміння доцільно користуватися виражальними засобами сучасної української літературної мови в різноманітних сферах спілкування;

 • підвищення рівня мовленнєвої підготовки;

 • поглиблення і розширення знань учнів з української мови;

 • використання набутих знань при навчанні в старшій школі філологічного профілю.