asyan.org
добавить свой файл
1


Додаток 4 до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України
До Пенсійного фонду України

_________________________________________

(районного (міського) відділу управління)
РОЗРАХУНОК

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗІ СПЛАТИ ЗБОРУ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
Подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу
Про доходи, одержані за _______ квартал 200_ року
Повідомляю, що я,

_______________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

номер реєстрації платника________________________________________________________________,

код за ЄДРПОУ ________________________________________________________________________,

проживаю за адресою ___________________________________________________________________,

телефон _______________________________________________________________________________.
Доходи, одержані мною від підприємницької та іншої діяльності:

(грн.)

Сума чистого доходу (прибутку)

Нараховано 32%

Належить до сплати згідно з перерахунком відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 N 225

Усього до сплати

(гр. 2 + гр. 3)

1

2

3

4


Правильність зазначених відомостей
СТВЕРДЖУЮ ________________________________

(підпис, дата)