asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток Ї

Електромагнітне і іонізуюче випромінювання
На електронно-променевій трубці кінескопа є потенціал близько 20 000 вольт (в 100 разів вище напруги в мережі). Цей потенціал створюється між екраном дисплея і обличчям оператора, і розганяє порошинки, що осіли на екран, до величезних швидкостей. І ці порошинки, як кулі, врі-заються в шкіру того, хто сидить перед екраном. Необхідно розробити способи боротьби з цим явищем, а також для зниження дії цих всіх видів випромінювання, які рекомендуються застосовувати монітори із зниженим рівнем випромінювання.

Є наступні способи боротьби з цим явищем:

  1. Зниження кількості пилу в приміщенні. Зокрема в приміщеннях, де встановлені ПК украй небажане вживання крейди, оскільки крейда поступово переходить з дошки на обличчя людей шляхом розгону статичними полями. Краще обладнати приміщення маркер-ною дошкою, кондиціонером і пиловловлювачем, а іноді "Люстрою Чижевського". Ці пристрої знижують кількість пилу в приміщенні, а "Люстра Чижевського" ще і пригнічує статичні поля.

  2. ^ Високочастотні електромагнітні поля. Їх дія порівнянна з радіацією, але, на щастя, вони дуже швидко зменшуються з відстанню, елементарно екрануються і управляються. Основ-не їх джерело - відхилююча електромагнітна система кінескопа. В сучасних моніторах все випромінювання відводиться вгору і часткове назад. Вперед не випромінюється нічого. Тому в приміщеннях комп’ютерну техніку розставляють уздовж стін так, щоб люди не мог-ли знаходитися біля їх задніх стінок. А ось нахилятися над монітором, щоб подивитися на нього зверху, не рекомендується.

  3. ^ Низькочастотні електромагнітні поля. Низькочастотні електромагнітні випромінювання дотепер не вважалися шкідливими, оскільки від комп'ютера вони нижче, ніж, скажімо, від електричної праски. Проте за даними PC Week за 2000 рік витікає, що взаємодія власних полів монітора і зовнішніх електромагнітних полів може викликати інтерференцію, через яку зображення на екрані починає мерехтіти, викликаючи погіршення зору і головний біль.

Допустимі значення параметрів неіонізуючих електромагнітних випромінювань від моніто-

ра комп'ютера представлені в таблиці.

Допустимі значення параметрів неіонізуючих електромагнітних випромінювань.

Найменування параметра

Допустимі значення

Напруженість електричної складової електромагнітного

поля на відстані 50см від поверхні відеомонітора

10В/м

Напруженість магнітної складової електромагнітного

поля на відстані 50см від поверхні відеомонітора

0,3А/м

Напруженість електростатичного поля не повинна перевищувати:

для дорослих користувачів

для дітей дошкільних установ і що вчаться у ВНЗ


20кВ/м

15кВ/м
  1. ^ Рентгенівське випромінювання. Максимальний рівень рентгенівського випромінювання

на робочому місці оператора комп'ютера звичайно не перевищує 10мкбэр/ч, а інтенсив-

ність ультрафіолетового і інфрачервоного випромінювань від екрану монітора лежить в

межах 10…100мВт/м2.
Для зниження дії цих всіх видів випромінювання рекомендується застосовувати монітори із зниженим рівнем випромінювання (MPR-II, TCO-92, TCO-99, TCO-03), а також дотримувати рег-ламентовані режими праці і відпочинку.
Вимоги до іонного складу повітря при роботі з ВДТ ПК

Повітря яким ми дихаємо складається з позитивно та негативно заряджених часток-іонів. Давно відомо про цілющий вплив на людину негативних іонів. Вони підвищують рівень гаммагло-буліна в крові, що збільшує опір організму хвороботворним бактеріям, а також стимулює вироб-лення бетаендорфіну, інколи його називають “гормоном щастя ”, який позитивно впливає на наст-рій, запобігає депресіям та підвищує працездатність.
При роботі ВДТ ПК іонний склад повітря на робочому місці користувача змінюється. Уже через 5 хвилин роботи кількість легких іонів знижується у 8 разів, а через 3 години є майже нульо-вою. Також зменшується концентрація середніх та важких негативно заряджених часток, а концен-трація позитивних іонів зростає, що шкідливо впливає на здоров’я користувача комп’ютера.
Такий вплив проявляється в зниженні його працездатності (швидка втомлюваність, голов-ний біль), в погіршенні короткочасової пам’яті, діяльності серцево-судинної системи, бронхолеге-невого апарату (збільшення частоти пульсу та дихання (із-за недостатнього поступлення кисню в кров).


Вимоги щодо рівня іонізації повітря на робочих місцях користувачів ЕОМ та ПЕОМ (ПК)


Рівні іонізації повітря

Кількість іонів в 1 см3 повітря, шт.

n+

n-

Мінімально необхідні

400

600

Оптимальні

1500-3000

3000-5000

Максимально допустимі

50000

50000


У приміщеннях з комп’ютерами має бути забезпечений 3- кратний обмін повітря за годи-ну. Адже під час розумової праці мозок людини споживає в 9-10 разів більше кисню, а ПК його забирає, виникає кисневе голодування.
Для забезпечення нормованого мікроклімату та рівня іонізації повітря на робочих місцях користувачів рекомендується застосовувати припливно-витяжну вентиляцію чи систему кондиціо-нування повітря, прилади зволоження та/або установки генерації негативних іонів (аероіонізатори)
Знизити деіонізацію повітря в зоні дихання користувача ПК дозволяє також встановлений на монітор захисний заземлений екран.
На сьогоднішній день деякі компанії починають випускати монітори із влаштованими іо-нізаторами повітря. Так, наприклад, компанія Samsung Electronics заявила, що почала продавати РК-монітори із вмонтованими іонізаторами повітря. При включенні іонізатора він починає випро-мінювати негативно заряджені іони, які перешкоджають електризації пилу та скупченню бактерій біля робочого місця користувача (повітря стає живлюще, як в горах чи на морі).
Сучасні модифіковані аероіонізатори дозволяють одночасно очищувати і іонізувати повіт-ря негативними іонами.
В великих приміщеннях можна використовувати аероіонізатори типу люстри Чижевського
Вимоги до вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони, відповідно до ГОСТ 12.1.005-88, наступні:

  • концентрація озону – не більше 0,1 мг/м3;

  • вміст оксидів азоту – не більше 5 мг/м3;

  • вміст пилу – не більше 4 мг/м3.