asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток 9
до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок 

ДОВІДКА
про реєстрацію розрахункових книжок


Підприємством ____________________________ (код за ЄДРПОУ _______)
                                                (назва підприємства) 
придбано (увезено) за документом ___________________________________
                                                                                                 (назва та реквізити документа) 
розрахункові книжки білетів державних лотерей згідно з наведеним переліком.

N
з/п 

Номер пачки 

Номери квитків 

N
з/п 

Номер пачки 

Номери квитків 

перший 

останній 

перший 

останній   

  

    

  

    

  

  

10 

  

  

    

  

  

11 

  

  

    

  

  

12 

  

  

    

  

  

13 

  

  

    

  

  

14 

  

  

    

  

  

15 

  

  

    

  

  

16 

  

  

  


Усього __________ білетів.

Зареєстровані _____________ у ДПІ _____________________________________________
                                   (дата реєстрації)                                                  (назва органу ДПС) 

Реєстрацію здійснив ___________________________________________________________
                                              (посада, підпис, прізвище та ініціали посадової особи органу ДПС) 

Начальник державної податкової інспекції _________________________________________
                                                                                                    (підпис, прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

"___" _______________ 20__ р. 


Примітка. Перелік розрахункових книжок білетів державних лотерей заповнюється у розрізі видів лотерей.