asyan.org
добавить свой файл
1
Слайд 1

Добрий день, шановні колеги!

Сьогодні перед системою освіти дорослих (андрагогікою) постає питання впровадження таких форм і методів навчання, які б спрямували процес навчання на задоволення запитів слухача, враховували його особистісні характеристики.

Мабуть не тільки мені у спілкуванні з колегами приходить на думку , що всі ми такі різні? Більшість педагогів відчувають потребу у впровадженні методик, що допомогли б реалізації особистісного підходу до навчання дорослих (а наші з вами колеги вчителі – до навчання дітей).

Хочу Вам задати таке запитання: «З яким питанням Ви, як правило йдете на будь який навчальний захід?». І я прошу Вас взяти анкету учасника НМС і відповісти на перші 2 запитання. . . Кожен із Вас по своєму сприймає можливості і необхідність нашого професійного спілкування, але мені здається, що більшість, все ж таки, задається питанням: «Чи зможу я отримані знання застосувати в своїй роботі?» Наш НМС ми спробуємо провести таким чином, щоб кожен з Вас, маючи на руках всі необхідні матеріали, при бажанні провів такий самий НМС в своєму закладі, а кожен вчитель – в своєму класі.

Слайд 2

Якими характеристиками ми наділяємо майстерного педагога? Якими характеристиками його наділяють наші учні? Прошу дати на це запитання по одній репліці. Будь ласка.

Отже він:

 • Є яскравими особистостями і насамперед розуміють себе,

 • Бездоганно знають свій предмет,

 • Володіють глибокими знаннями про те, як учні навчаються,

 • Застосовують широкий спектр навчальних стратегій для задоволення індивідуальних потреб учнів,

 • Поважають офіційні вимоги до викладання і етичні засади.

Слайд 3

Перш ніж ми перейдемо до розгляду безпосередньо теми НМС, давайте спробуємо оцінити свої професійні навички. Ви бачите перед собою 18 тверджень, які є основними професійними компетентностями андрагога (та і педагога взагалі).

Слайд 4

Поруч з кожним твердженням поставте відповідну цифру:

 • 1 – взагалі не знаю, що це таке;

 • 2 – я про це чув(-ла), але ніколи не використовував(-ла);

 • 3 – я застосовую цю навичку, проте її можна було б удосконалити;

 • 4 – я ефективно використовую цю навичку;

Слайд 5

Тепер перенесіть результати відповідей на діаграму таким чином, щоб відповідь 1 «не знаю» знаходилися в першому від центру кругу, відповідь 2 «чула» - в другому кругу, відповідь 3 «можна вдосконалити» - в третьому, 4 «ефективно використовую» - в п’ятому кругу.

Визначте будь ласка три навички (компетентності), на яких Вам хотілось би зосередити увагу – вони розташовані ближче до центру кругу. Саме ці компетентності не є досконалими.

Слайд 6

Знання ролі педагога як помічника (фасилітатора) і лідера допоможе нам при складанні плану дій з удосконалення тих компетентностей. В яких ми почуваємося найслабше.

Знайдіть серед наданих Вам матеріалів «Оцінку ролі педагога». Вам запропоновано 10 тверджень, які є можливими відповідями на запитання: «Чому дорослі не записуються на відповідні курси, а вчаться самостійно?»

Слайд 7

Поставте бал від 1 до 10 поруч з кожним твердженням:

 • « І » позначає найважливіший фактор,

 • « 10 » - найменш важливий фактор.

Числа не повинні повторюватись.

Як на Вашу думку, слухачі оцінюють кожне твердження?

Нижче наведено десять основних варіантів відповіді.

^ 10 – не вистачає грошей для навчання на курсах;

8 – мені невідомо про курси, які пропонують те, що я хочу вивчити;

9 – я хочу сам встановлювати темп навчання;

1 – мені не подобаються офіційні уроки з учителем;

^ 5 – не вистачає часу для навчання з групою;

2 – хочу, щоб моя стратегія навчання була гнучкою і її легко було змінити;

3 – хочу застосовувати власний стиль навчання;

7 – хочу сам визначити структуру навчального проекту;

^ 4 – важко дістатись до місця проведення занять;

6 – хочу почати вчитися вже і тому не можу дочекатись початку курсу.

Отже, для більшості слухачів найважливішим є той фактор, що не подобаються офіційні уроки з учителем; що слухач хоче, щоб його стратегія навчання була гнучкою і її легко можна було змінити;також слухачі хочуть застосовувати власний стиль навчання. І менш важливим є гроші на навчання.

Слайд 8

Далі хочу нагадати Вам сім фундаментальних принципів викладання:

1. Педагог націлений на успіх кожного учня:  

 • Стримувати « розбишак » і заохочувати « тихонь ».

 • Мати дбайливе ставлення.

 • Ставитись до учнів справедливо і розглядати їх як окремих особистостей.

 • Бути готовим допомогти учням і за межами класної кімнати.

 • Надавати можливості для досягнення успіху.

 • Мати терпіння.

 • Визнавати і малі цілі.

 • Заохочувати особисте зростання.

 • Ділитись власними успіхами й поразками.

 • Відповідати на різноманітні навчальні потреби учнів.

Слайд 9
2. Педагог відданий створенню позитивної навчальної атмосфери:

 •  

   • Заохочувати командну роботу і співпрацю.

   • Давати чіткі вказівки.

   • Представляти бачення успіху.

   • Уникати захисної поведінки.

   • Ставитись до учнів з гідністю і повагою.

   • Визначити окремі здібності кожного учня.

   • Ефективно використовувати час.

   • Забезпечувати « додану вартість» для часу, проведеного на занятті.

   • Демонструвати етичну поведінку.

   • Демонструвати чесність

   • Доречно жартувати.

Слайд 10
3. Педагог готовий удосконалювати навчальний процес через отримання негайного зворотного зв'язку. 

 • Закривати « петлю » зворотного зв'язку, представляючи учням результати своєї оцінки й повідомляючи про рішення, які з цього випливають.

 • Змінювати поведінку відповідно до зворотного зв'язку.

 • Часто проводити перевірку знань як рушія вдосконалення (тестувати тільки наприкінці курсу надто пізно).

 • Отримувати негайний зворотний зв'язок через оцінку учнями навчального процесу й власне визначення прогресу учнів.

Слайд 11
4. Педагог заохочує учнів працювати в навчальних групах, що управляються самостійно:

 • Давати учнями можливість навчати один одного в групах.

 • Давати спільне завдання для декількох учнів.

 • Заохочувати оцінку учнями своїх колег.

 • Давати конструктивний зворотний зв'язок.

 • Давати учнями рекомендації щодо групової роботи.

 • Допомагати учням при створенні плану роботи.

 • Заохочувати учнів спільно визначати цілі навчання.

Слайд 12

5. Педагог готовий пов'язувати з навчальним процесом життєвий досвід учнів:

 • Включати досвід учнів до планів занять.

Заохочувати учнів навчитись усередині групи

Слайд 13

6. Педагог готовий створити позитивні відносини на основі взаємовідповідальності щодо навчання й особистих стосунків, розглядаючи учнів в якості своїх клієнтів:

 • Розвиток взаєморозуміння з учнями.

 • Усвідомлення того, що вчитель і учень виступають партнерами в навчальному процесі.

Слайд 14

7. Педагог готовий запропонувати емпіричні, практичні вправи, які допоможуть визначити прогалини в компетенції учнів:

 • Пропонувати практичні вправи на основі прикладів з життя.

 • Пропонувати вправи з реального світу, які допоможуть визначити прогалини в навчальних навичках учнів.

 • Визнати, що дорослі навчаються через практичну діяльність.

 • Вживати реальні приклади/моделювання.

Використовувати рольові ігри.

Слайд 15

1. Педагог націлений на успіх кожного слухача.

2. Педагог відданий створенню позитивної навчальної атмосфери.

3. Педагог готовий удосконалювати навчальний процес через отримання негайного зворотного зв'язку.

4. Педагог готовий пов'язувати з навчальним процесом життєвий досвід слухачів.

5. Педагог готовий пов'язувати з навчальним процесом життєвий досвід слухачів .

6. Педагог готовий створити позитивні відносини на основі взаємовідповідальності щодо навчання й особистих стосунків, розглядаючи слухачів в якості своїх клієнтів.

7. Педагог готовий запропонувати емпіричні, практичні вправи, які допоможуть визначити прогалини в компетенції слухачів.

Слайд 16

Отже ми підійшли з Вами до розуміння необхідності застосування саме особистісно орієнтованого підходу до навчання як дорослих, так і дітей, і переходимо до опрацювання основного матеріалу.

Слайд 17

 • Особистісний підхід передбачає допомогу слухачеві в УСВІДОМЛЕННІ СЕБЕ ОСОБИСТІСТЮ, У СТАНОВЛЕННІ САМОСВІДОМОСТІ, У ВИЯВЛЕННІ, РОЗКРИТТІ ЙОГО МОЖЛИВОСТЕЙ, У ЗДІЙСНЕННІ ОСОБИСТІСНО-ЗНАЧУЩИХ і суспільно-прийнятих САМОВИЗНАЧЕНЬ, САМОРЕАЛІЗАЦІЇ, САМОСТВЕРДЖЕННЯ.

Слайд 18

 • Метою особистісно орієнтованого навчання є створення умов для повноцінного виявлення і розвитку особистісних функцій слухача. Їх можна визначити таким чином:

 • Мотивація

 • Колізії

 • Опосередкування

 • Критика

 • Рефлексія

 • Смислотворчість

 • Самореалізація

Для того, щоб ми розуміли один одного і оперували зрозумілими для нас поняттями, давайте визначимо їх. Візьміть лист з Ваших матеріалів складений вдвічі «Теоретичний матеріал до теми».

Спробуйте сформулювати означення тим термінам, які ми тільки що назвали. (8 понять – 4 хвилини).

Тепер розверніть лист, і звірте ваше визначення з визначеннями науковців.

Слайд 19

Особистісно орієнтоване навчання полягає в організації навчального процесу на засадах:

 • Зосередження на потребах слухача

Слайд 20

 • Створення умов для фізичного та емоційного благополуччя

Слайд 21

 • Створення умов для співпраці між слухачем і викладачем

Слайд 22

 • Створення ситуації вибору і відповідності

Слайд 23

 • Створення умов для досягнення слухачем реально можливого рівня успішності, вихованості та розвитку

Слайд 24

 • Пристосування методики навчання до навчальних можливостей слухача

Слайд 25

 • Створення умов для самопізнання, саморозвитку

Слайд 26

 • Створення умов для самопізнання, саморозвитку

Слайд 27

 • Формування слухачем мети навчання, планування своєї навчальної діяльності, рефлексія

Слайд 28

 • Сприйняття слухача, як суб'єкта навчання

Слайд 29

Підсумуємо:

Слайд 30

Отже, важливе значення в особистісно орієнтованому навчанні має мотиваційний компонент, адже ефективність навчання залежить від ступені зацікавленості слухача в набутті знань. Стійку мотивацію до навчання визначає постійна потреба в удосконаленні. З цього випливає важливість ролі викладача у формуванні потреби до підходу. Особистісно орієнтоване навчання продукує психологічну свободу слухача(згадайте результати опитування з «оцінки ролі педагога»), а також виробляє іншу систему цінностей. При цьому створюється ситуація, коли слухач може розраховувати свої сили і здібності, а також розвивати свої власні творчі ресурси. Вдосконалена система цінностей знову викликає потребу в навчанні. І так далі.

Слайд 31

З огляду на те, що наші з Вами слухачі (тобто вчителі) вже здобули вищу освіту, а деякі, й досвід в використанні особистісно орієнтованого навчання, потрібно застосовувати андрагогічний підхід. Він орієнтований на розвиток особистого в людині, оскільки для дорослої людини в більшій мірі , ніж для дитини, навчання набуває реальної цінності, коли стає засобом вирішення певних життєвих проблем.

Слайд 32

Реалізуючи особистісний підхід до навчання, особливо дорослих, слухачів (вчителів), ми повинні пам’ятати про принцип компліментарності. Вважаю, що більшості з Вас він відомий. Пропоную повернутися до листа з теоретичним матеріалом до теми і визначити цей термін.

Розгорніть лист і спів ставте Ваше визначення із науковим.

Отже, суть принципу компліментарності полягає в наступному: протилежності зникають не шляхом їх зняття, а шляхом взаємного доповнення компромісу.

Слайд 33

Це передбачає заміну монологічної лекції – діалогом, партнерством викладача і слухача. Діалогічні методи взагалі підтримують ініціативу, допомагають робити слухачів повноправними партнерами в умовах співробітництва.

Слайд 34

Для того, щоб діалогічному спілкуванню були притаманні всі риси діалогічності, воно повинно відповідати наступним критеріям:

 • Визначення рівності особистісних позицій, відкритість і довіра між партнерами. Це передбачає активну роль слухача в навчальному процесі.

Слайд 35

 • Можливість для кожного учасника озвучити свою позицію, пошук рішень у процесі взаємодії з урахуванням думок кожного учасника.

Яка, на Вашу думку, роль викладача в організації особистісно орієнтованого навчання? Звернемося знову до листа з теоретичним матеріалом до теми – запишіть, будь ласка, своє розуміння ролі викладача і озвучте його.. . .

Співставимо Ваше розуміння з визначенням науковців.

Слайд 36

Отже, роль викладача в організації особистісно орієнтованого навчання полягає в тому, щоб:

 • Навчити слухача бути критичним до себе і власних дій, надати йому необхідний простір для розвитку,

 • Забезпечити слухачеві статус співавторства в навчальному процесі, створити сприятливі умови для плідного засвоєння знань,

 • Активізувати мотиваційні ресурси, стимулювати процес формування і розвитку в структурі мотиваційної сфери слухача гуманістично – орієнтованих потреб.

Тепер я прошу Вас знову повернутися до анкети учасника НМС і відповісти на 3 запитання: Визначте свої навчальні очікування. Тепер промовимо вголос Ваші навчальні очікування. Будь ласка!

Для кожної людини існують свої індивідуальні переваги щодо стилю навчання. Як правило, це особливо помітно, коли слухачі (учні) визначаються в своїх навчальних очікуваннях. Для одних важливий досвід, практичні приклади й експерименти. Інші тяготіть до міркувань і по-справжньому мотивовані до навчання тільки якщо існує чіткий зв'язок між новими знаннями і раніше набутим досвідом. Треті насамперед очікують дослідження нових теоретичних положень і тяжіють до формулювання правил і закономірностей, застосування яких на практиці матиме позитивний результат.

Слайд 37

Виходячи з цих особливостей, виділяють 4 основних типи слухачів (учнів): активісти, мислителі, практики та прагматики.

Слайд 38

Американський вчений Девід Колб на основі базових процесів таких як:

 • Як ми бачимо (сприймаємо) нову інформацію

 • Як ми обробляємо нову інформацію,

створив засіб, який допомагає визначити ці індивідуальні преференції щодо стилю навчання.

Слайд 39

Активісти цілковито й без упередження поринають у нову діяльність. Вони насолоджуються цим моментом і повністю поринають у свої миттєві відчуття. Як правило, вони – ентузіасти, постійно включені в якусь діяльність. Щойно напруга в роботі спадає – вони шукають нову. Вони отримують задоволення від вирішення завдань, але їм важко доводити справу джо кінця.

Якщо викладач практикує попередню співбесіду з слухачами, то активіста цікавлять наступні запитання:

 • - Чи не доведеться мені довго слухати?

 • - Чи довідаюсь я щось нове?

 • - Чи навчуся я чомусь новому?

 • - Чи дозволені веселощі, невимушена поведінка?

 • - Чи маю я право на помилку?

Активісти краще навчаються за наступних умов:

 • - Широкий діапазон завдань і можливостей для виконання,

 • - Відповідальність за виконане завдання,

 • - Свобода генерування ідей,

 • - Можливість керувати або організовувати інших.

Активісти гірше навчаються, коли:

 • - Довгі пояснення до виконання,

 • - Багато самостійного читання й конспектування,

 • - Спостерігання,

 • - Точне дотримання інструкцій.

Слайд 40

Давайте повернемося до листа з теоретичними матеріалами і спробуємо визначити


Сильна риса

Працюють через

Цілі

Улюблене запитання

Як стати для них лідером?

Як їх навчити?

Слайд 41

Сильна риса

Інновації та ідеї

Працюють через

Встановлення важливості навчання

Цілі

Залучення до вирішення важливих питань і досягнення гармонії

Улюблене запитання

Чому ?

Як стати для них лідером?

Фокус на почуття, створення команди, пошук гармонії, усвідомлення мети

Як їх навчити?

Фасилітація, дискусія, групова робота

Слайд 42

Мислителі люблять відмежуватись від ситуації, щоб поспостерігати за нею з різних позицій і обміркувати свій досвід. Вони отримують інформацію як із першоджерел, так і від осіб, й зазвичай роблять висновки тільки після тривалих роздумів.

Якщо викладач практикує попередню співбесіду з слухачами, то мислителя цікавлять наступні запитання

 • - Чи дадуть достатньо часу на засвоєння матеріалу?

 • - Чи буде можливість збору різноманітної інформації?

 • - Чиє можливість познайомитися з різними думками?

 • - Чи не здійснюватимуть тиск з метою спонукання до швидкого виконання роботи?

Мислителі краще навчаються за наступних умов:

 • - Відсутність чітких термінів, темпу,

 • - Достатньо часу на підготовку,

 • - Не змушують до миттєвих дій,

 • - Можливість осмислення,

 • - Можливість працювати над трудомісткими дослідженнями.

А такі фактори погіршують результати навчання мислителів:

 • - Тиск збоку викладача,

 • - Швидкий темп,

 • - Змушені бути в центрі уваги,

 • - Доводиться діяти експертом,

 • - Ризик, діяльність без підтримки

Слайд 43

Давайте повернемося до листа з теоретичними матеріалами і спробуємо визначити

Сильна риса

Працюють через

Цілі

Улюблене запитання

Як стати для них лідером?

Як їх навчити?

Слайд 44

Сильна риса

Створення концепцій і моделей

Працюють через

Ретельне обдумування

Цілі

Інтелектуальне визнання

Улюблене запитання

Що?

Як стати для них лідером?

Фокус на співставлення абстрактної інформації з життєвими реаліями, послідовне мислення, використання фактів

Як їх навчити?

Передача знань, точність інформації, отриманні знання ведуть до усвідомлення

Слайд 45

Практикам подобається вирішувати проблеми й знаходити конкретні рішення.

Якщо викладач практикує попередню співбесіду з слухачами, то прктика цікавлять наступні запитання

 • - Де я зможу це використати?

 • - Як я зможу це використати

На його успішність позитивно впливають:

 • - Чіткі вказівки на місто і час використання отриманої інформації,

 • - Чіткий алгоритм використання,

 • - Стратегічні думки, спрямовані на навички,

 • - Наявність графічно (таблично) представленої інформації,

 • - Перевага практичній діяльності

І негативно:

 • - Тиск збоку викладача або колег,

 • - Перевага лекційних форм роботи,

 • - Доводиться діяти аналітиком,

 • - Відсутність практичних навичок,

 • - Ризик, діяльність без підтримки,

 • - Ледве зносять непевні ідеї.

Слайд 46

Сильна риса

Працюють через

Цілі

Улюблене запитання

Як стати для них лідером?

Як їх навчити?

Слайд 47

Сильна риса

Практичне застосування ідей

Працюють через

Використання фактичних даних, отриманих через безпосередній досвід

Цілі

Пов'язують своє бачення теперішнього з безпекою у майбутньому

Улюблене запитання

Як?

Як стати для них лідером?

Плани й графіки, визнання продуктивності, обмін знаннями

Як їх навчити?

Узгоджувати зміст програми з прагматичною доцільністю, демонструвати детальні практичні процеси

Слайд 48

Прагматикам подобається випробовувати нові теорії на практиці. Це тип слухачів (учнів), які по закінченню занять сповненні планів і прагнень їхнього якнайшвидшого практичного впровадження. Зазвичай це практичні і прямі люди, які воліють робити конкретні кроки для вирішення реальних завдань.

Якщо викладач практикує попередню співбесіду з слухачами, то прагматика цікавлять наступні запитання

 • - Чи передбачається практика і експеримент?

 • - Чи має викладач досвід в цій сфері?

 • - Чи розглядатимуться реальні проблеми?

 • - Чи я зможу це використати?

 • - Як я зможу це використати ?

Він краще навчається, якщо:

 • - Предметом дослідження є те, що має конкретну користь і значення,

 • - Можливість швидкого втілення в життя.

 • - Програмою навчання передбачено проведення експериментів, практичних завдань, консультацій з фахівцями.

І негативно на його навчання впливають:

 • - Немає очевидного ефекту від навчання,

 • - Відсутні чіткі вказівки або можливість практично закріпити матеріал.

 • - Існують певні (політичні або управлінські) перешкоди впровадженню нового досвіду.

Слайд 49

Давайте повернемося до листа з теоретичними матеріалами і спробуємо визначити

Сильна риса

Працюють через

Цілі

Улюблене запитання

Як стати для них лідером?

Як їх навчити?

Слайд 50

Сильна риса

Дієвість, виконання завдань

Працюють через

Діяльність і перевірку на досвіді

Цілі

Перетворення ідеї на дії

Улюблене запитання

А що, коли…?

Як стати для них лідером?

Пропанувати кризові ситуації й кидати виклик, вони самі шукатимуть шляхи вирішення

Як їх навчити?

Унаочнення й ілюстрації, заохочувати використання альтернатив, забезпечення можливості вибору

Слайд 51

З Ваших матеріалів НМР візьміть лист із описом стилів навчання.

Слайд 52

Зараз за наступні 10 хв оцініть твердження за правилом:

4 – дуже на Вас подібно, 3 – подібно на Вас, 2 – не зовсім на Вас подібно, 1 – зовсім на Вас не подібно.

Слайд 53

Тепер переверніть сторінку занесіть результати в таблицю, підрахуйте кількість балів в кожній строчці.

Результат першої строки нанесіть на верхню частину вертикальної вісі.

Результат другої строки – на праву частину горизонтальної вісі.

Результат третьої строки нанесіть на нижню частину вертикальної вісі.

Результат четвертої строки – на ліву частину горизонтальної вісі.

З’єднайте отримані точки.

Таким чином ми визначили до чого Ви більше тяжієте ( до відчуттів, спостереження, мислення, виконання).

Слайд 54

Далі дійте за прикладом, наведеним в правій частині листа.

З’єднавши отримані значення, получимо результат Вашого стилю навчання.

Перш ніж продовжити роботу, повернемося до листа з теоретичним матеріалом. Спробуємо дати визначення поняттю «преференція модальності навчання» і визначити типи модальності ( їх три). . . Співставимо із науковим визначенням.

Слайд 55

Отже, преференція модальності навчання - спосіб отримання чи переробки інформації.

Три типи модальності - слухова, візуальна, тактильна.

Слайд 56

За допомогою тесту Корда спробуємо визначити свій тип модальності.

Слайд 57

Уважно прочитайте твердження й порівняйте його з тим, якому виду роботи ви надаєте перевагу.

 • Якщо не зовсім на вас це схоже, поставте «0» балів.

 • Якщо твердження опису вас влучно, поставте «3» бали.

 • Якщо воно описує вас тільки частково, поставте бал між «0» і «3».

Слайд 58

Давайте підрахуємо результати тесту. Якщо сума для кожної колонки відрізняються в межах 4 балів,

у вас ЗМІШАНА МОДАЛЬНІСТЬ, і це означає,

що ви ефективно обробляє інформацію

більш ніж одним способом.

Слайд 59

Підсумуємо .