asyan.org
добавить свой файл
1
ТАБЛИЦІ В MICROSOFT OFFICE WORD
1. Пригадайте, де ви бачили таблиці.
2. Для чого використовуються таблиці?Таблиці використовуються при створенні текстових документів, які містять, наприклад, велику кількість числових даних або однотипних назв. Вони дають можливість зробити інформацію більш наочною, упорядкувати дані у вигляді рядків і стовпців.


Можна навести багато прикладів використання таблиць у повсякденному житті. Наприклад, кожна сторінка класного журналу - це таблиця, де в стовпцях позначають дати уроків, а рядки слугують для запису даних про успішність учнів. На перетині рядків і стовпців утворюються клітинки таблиці, де можуть бути розміщені дані різноманітних типів: текст, числа або малюнки. Такі таблиці використовуються, наприклад, в Інтернет-магазинах для представлення інформації про товари. Вони містять текст - назву товару, малюнок - фотографію товару, числа -кількість товару.

Ви можете створити таблицю з довільною кількістю рядків і стовпців. До того ж надалі ви можете змінювати значення параметрів таблиці:
уставляти чи видаляти рядки, стовпці та клітинки;

- змінювати ширину стовпців і висоту рядків;

- змінювати розмір та форматування кожної клітинки;

• розділяти одну клітинку, стовпець чи рядок на кілька; = об'єднувати сусідні клітинки, стовпці чи

рядки.


^ СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦІ

Щоб вставити нову порожню таблицю в будь яке місце документа, слід:
1. Установити курсор у те місце документа, де буде розташована таблиця.
2. Вибрати команду Таблица – Вставить - Таблица. Відкриється діалогове вікно Вставка таблиці.
3. Увести кількість рядків (4) і стовпців (3) майбутньої таблиці в поля Кількість рядків та Кількість стовпців.Малюнок 1

У документі буде створена порожня таблиця з чотирма рядками і трьома стовпцями.


Вставити таблицю до документа можна й іншими способами:

1. Вибрати кнопку Вставить таблицустандартної панелі інструментів та переміщенням курсору виділити потрібну кількість рядків і стовпців.Малюнок 2

2. Вибрати команду Намалювати таблицю меню Таблиця, упевнитися в тому, що вказівник набув вигляду олівця, та намалювати потрібну таблицю. Таблица – Нарисовать таблицу


Малюнок 3
^ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО ТАБЛИЦІ

Будь-яку клітинку таблиці можна зробити поточною, якщо вибрати її.

Для переміщення курсору по таблиці використовуються такі сполучення клавіш:


Сполучення клавіш

Місце переміщення

tab

Наступна клітинка рядка

shift + tab

Попередня клітинка рядка

alt + home

Перша клітинка поточного рядка

alt + end

Остання клітинка поточного рядка

alt + page up

Верхня клітинка поточного стовбця

alt + page down

Нижня (остання) клітинка поточного стовбця

 
Також для переміщення курсору по таблиці можна використовувати клавіші зі стрілками.
^ ФОРМАТУВАННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ

Щоб додати стовпчики чи рядки до таблиці треба вииконати такі команди:Малюнок 4

Таблица – Вставить - Столбцы слева (справа)

Таблица –Вставить - Строки выше (ниже)

Щоб видалити рядки або стовпчики:Малюнок 5

Таблица – Удалить – Столбцы (Строки)

Щоб видалити таблицю виконуємо команду (при цьому ми виділили таблицю):

Таблица – Удалить – Таблица
Форматування комірок.

Команди для форматування таблиці зібрані на панелі інструментів ^ Таблицы и границы, щоб викликати цю панель інструментів на екран досить натиснути команду:

Вид - Панели инструментов - Таблицы и границы.Малюнок 6
Самостійно роздивіться і запам’ятайте назви і функції кнопок на панелі інструментів Таблицы и Границы!
Щоб залити певним кольором рядок (комірку, стовпчик), виділяємо рядок (комірку, стовпчик) і на панелі інструментів ^ Таблицы и Границы натискаємо кнопку Заливка, або виконуємо команду Формат – Границы и Заливка – Заливка – ОК.

Щоб вирівняти текст у рядку (стовпчику, комірці), виділяємо рядок (комірку, стовпчик) і на панелі інструментів Таблицы и Границы натискаємо кнопку
Щоб видалити зайві лінії, на панелі інструментів Таблицы и Границы натискаємо кнопку Ластик.

Щоб об’єднати декілька комірок, видаляємо їх і на панелі інструментів Таблицы и Границы натискаємо кнопку Объединить ячейки.


Автоматичне форматування таблиць
У текстовому редакторі Word існує велика кількість готових форматів таблиць, за допомогою яких можна змінювати зовнішній вигляд створеної таблиці. Для цього слід помістити курсор у будь-яку комірку таблиці і виконати команду Таблица Автоформат таблицы, ОК.


^ ЗАПИСАТИ У ЗОШИТ КОМАНДИ ТА НАЗВИ КНОПОК:

Таблица – Вставить – Таблица

Таблица – Нарисовать таблицу

Вибрати кнопку Вставить таблицуТаблица – Вставить - Столбцы слева (справа)

Таблица –Вставить - Строки выше (ниже)

Таблица – Удалить – Столбцы (Строки)

Таблица – Удалить – Таблица

Вид - Панели инструментов - Таблицы и границы

Формат – Границі и Заливка – Заливка – ОК

або на панелі інструментів Таблицы и Границы

Ластик

Объединить ячейки

Виравнивание текста в таблице

Таблица – Автоформат таблицы