asyan.org
добавить свой файл
1
Державній міграційній службі України

01601 м. Київ вул. Академіка Богомольця, 10
гр. ____________________________________________

прож. __________________________________________
Заява
Я, громадян__ України, ______________________________________________

проживаю ________________________________________________________________

Православний христианин за віросповіданням, стосовно моїх персональних даних, присвоєння мені ідентифікатора особистості та введення в обіг документів з безконтактним електронним носієм:

У відповідності до ст. 28. Конституції України (“Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий …такому, що принижує його гідність поводженню”);

На підставі ст. 3 Конституції України („Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”);

ст. 35. Конституції України („Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання”);

ст. 294. Цивільного кодексу України № 435-IV 16.01.2003 („Фізична особа має право на ім'я”);

керуючись абз. 3 п.7 розділу IV прийнятого на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви 26 червня 2008 р «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», за яким: «Частная жизнь, мировоззрение и воля людей не должны быть предметом тотального контроля…Недопустимы также сбор, концентрация и использование информации о любых сторонах жизни людей без их согласия. … Методы сбора и обработки информации о людях не должны принижать человеческое достоинство, ограничивать свободу и превращать человека из субъекта общественных отношений в объект машинного управления. Еще более опасным для свободы человека станет внедрение технических средств, постоянно сопровождающих человека или неотделимых от его тела, если их можно будет использовать для контроля над личностью и управления ею»,

Заявляю: через свої релігійні переконання я категорично відмовляюсь від присвоєння МЕНІ будь-яких ідентифікаторів особистості, будь то унікальний номер запису в реєстрі, ІПН, номер облікової картки платника податків, будь то серія та номер паспорту, будь то інші ідентифікатори особистості.
Повідомляю, що будь-які цифрові ідентифікатори моєї особистості, що містяться у реєстрах, та/або автоматизованих інформаційних системах, розміщені там без моєї згоди та підлягають знищенню як недостовірна інформація.

За ст.32 Конституції України не допускається збір, зберігання, використання та розповсюдження конфіденційної інформації про особистість без її згоди, крім випадків, визначених Законом лише в інтересах національної безпеки, економічних благ та прав людини.

ст.11 Закону України «Про інформацію» забороняється збирання відомостей про особистість без її попередньої згоди, за виключенням випадків, передбачених законом.

абз.5 п. 2 ст. 8 цього ж Закону особа має право «пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних»

п.6 ст. 6 цього ж Закону «Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».

Заявляю, що я не надаю згоди на обробку моїх персональних даних.
Оскільки виготовлення документа з безконтактним носієм інформації передбачає:

  • Формування та присвоєння мені цифрового ідентифікатора особистості у вигляді унікального номеру запису в реєстрі.

  • Надання моєї згоди на внесення інформації про мене до Єдиного демографічного реєстру, та об’єднання усієї наявної про мене інформації в цьому реєстрі.

  • Зняття біометричної інформації для подальшої ідентифікації та верифікації мене виключно за біометричними даними,

на підставі абз. 5 п. 2 ст. 8 Закону України № 2297-\/І від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних» особа має право «пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних»

Заявляю: Через свої релігійні переконання я відмовляюсь від отримання та користування будь-якими біометричними документами, що містять інформацію, для зчитування якої необхідні додаткові пристрої а також від внесення даних про мене до Єдиного демографічного реєстру та від зняття біометричної інформації.

В зв’язку з вищенаведеним прошу забезпечити видачу та функціонування документів, які не містять інформаціъ, для зчитування якої необхідні додаткові пристрої, без внесення даних про мене до Єдиного демографічного реєстру, без зняття біометричної інформації.

Керуючись п.1 Перехідних положень Закону України № 5492 від 20 листопада 2012 року «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», мною будуть використовуватись документи, видані до дня набрання чинності цим Законом.
^ З урахуванням вищевикладених заяв та вимог прошу Вас повідомити:

  1. Чи мають право уповноважені працівники ДМС України примушувати мене здавати біометричні параметри, такі як від цифрований образ особи, відбитки пальців та інше?

  2. Чи мають право державні органи або нотаріуси відмовити мені у здійсненні юридично значимих дій по паперовому паспорту громадянина України, що діяв на момент введення Закону України № 5492?

  3. З якого часу біометричний паспорт стане обов’язковим?

  4. Як буде реалізовано право батьків на відмову від біометричного документу для своєї дитини згідно Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

  5. ^ Який небіометричний документ (без внесення у Єдиний демографічний реєстр, без зняття біометричної інформації) буде їй надаватися?

  6. Прошу повідомити, який документ буде надано мені у разі необхідності (згідно Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».), з урахуванням моїх конституційних прав - без внесення даних про мене до Єдиного демографічного реєстру, та без зняття біометричної інформації?


У відповідності до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян” № 393/96 від 02.10.1996 р. відповідь на дану заяву прошу надіслати письмово за адресою: ______________________________________________________________________________________. З метою уникнення непорозумінь квитанцію про відправлення відповіді прохання зберігати.
З повагою,

«___» _________ 2013 р.