asyan.org
добавить свой файл
1
24.07.2012 № 17-10/1685-10495
Щодо надання роз'яснень

Державна казначейська служба України на численні звернення надає роз’яснення стосовно заповнення реквізитів платіжних доручень.

Згідно з пунктом 12.6 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2011 № 1223, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2011 за № 1401/20139, (далі – наказ № 1223) платіжні доручення подаються до органів Казначейства в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Форма, обов'язкові реквізити, строк дії платіжних доручень та вимоги до заповнення розрахункових документів на паперових носіях визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за № 377/8976.

У платіжному дорученні повинні бути заповнені всі реквізити, передбачені його формою. Реквізит „Призначення платежу” платіжного доручення заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів та повинен містити повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу.

Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 № 205, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за № 919/7207, (далі – наказ № 205) також встановлені вимоги до заповнення розрахункових документів на паперових носіях (підпункт 4.8.3).

У додатку 22 до наказу № 205 та додатку 49 до наказу № 1223 наведені зразки платіжних доручень та рекомендації щодо їх заповнення.

Крім того, у додатку до Порядку заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.07.2002 № 301, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за № 735/7023, (далі – наказ № 301) наведена пам’ятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету.

Наказом № 205 та наказом № 1223 встановлено, що подані розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються органами Казначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам.


Наведемо приклади заповнення поля „Призначення платежу”:

  1. у разі здійснення видатків за кількома КЕКВ:
#3601010#,

#1131-35,00#,

#за канцтовари#,

#1134-20,00#,

#за послуги зв’язку#,

#авансовий звіт за червень#,

#без ПДВ#


1

2

3

2

3

4

5

інформація за кожним полем розділяється розділовим знаком „,”, на початку і в кінці кожного поля проставляється знак „#”;

у полі 1 зазначається КПКВК по державному бюджету або КТКВКМБ по місцевому бюджету;

у полі 2 зазначається КЕКВ та сума видатків за цим КЕКВ;

у полі 3 зазначається економічна сутність платежу. Якщо КЕКВ декілька, то поля 2 і 3 повторюються;

у полі 4 зазначається номер та дата документа, на підставі якого здійснюється платіж (бюджетне фінансове зобов’язання);

у полі 5 зазначається показник „#в т.ч. ПДВ та сума#” або „#без ПДВ#”;


  1. у разі проведення оплати платежів до бюджету:
*

;101

; ;

^ КПКВК 3601010 КЕКВ 1111 – 100,00

Податок з доходів фіз.осіб за липень 2012.


1

2

3

4

5

6

7

у полі 1 друкується службовий код (знак) „*” (ознака бюджетного платежу);

у полі 2 друкується розділовий знак „;”, друкується код виду сплати (тризначне число);

у полі 3 друкуються знаки „; ;”;

у полі 4 зазначаються КПКВК – у державному бюджеті, КТКВКМБ – у місцевому бюджеті, КЕКВ, сума та назва платежу до бюджету;

поля 5 – 7 заповнюються у випадках, визначених наказом № 301.

Перший заступник Голови О.С. Даневич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

30.09.2011 № 1223

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 грудня 2011 р.

за № 1401/20139
Додаток 49

до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
ЗРАЗОК
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № ___


Одержано банком

від15грудня

201

1

року


201
року


Платник
^

Обласне управління освітиКод

987654321


Банк платника

Головне управління Казначейства в Донецькій областіКод банку


ДЕБЕТ рах. №СУМА
у м.

Донецьк

834016
352120220718


100,00

ОтримувачЗАТ “Госптовари”
КРЕДИТ рах. №


Код

19078123
26002103756

Банк отримувача

Донецька обласна дирекція Укрсоцбанку


Код банку


у м.

Донецьк

334011
Сума словами

^ Сто гривень 00 копійокПризначення платежу

#КПКВК#, #КЕКВ#, #економічна сутність платежу#, #№ і дата підтвердних та інших документів, на підставі яких здійснюються перерахування з урахуванням вимог законодавства України#, #ПДВ або без ПДВ#

ДР


М. П.

Підписи


Проведено банком


„______„ __________________ 201___ рокуПідпис банку