asyan.org
добавить свой файл
1
ВАРІАНТ 13
Тестова частина

 1. Головними компонентами системи баз даних є

а. апаратне забезпечення, програмне забезпечення, користувачі.

б. дані, апаратне забезпечення, програмне забезпечення, користувачі.

в. дані, апаратне забезпечення, програмне забезпечення.

г. дані, користувачі.

 1. Що не ставиться до апаратного забезпечення системи баз даних?

 1. СУБД

 2. сервери

 3. робочі станції

 4. накопичувачі для зберігання інформації

 1. Концептуальний рівень в архітектурі ANSI/SPARC це ...

а. індивідуальне подання користувачів.

б. подання в пам'яті (на фізичних пристроях зберігання даних).

в. подання всієї інформації бази даних у більше абстрактній формі в порівнянні з фізичним способом зберігання даних.

г. схема реплікації інформації.

 1. Загальна сукупність значень, з якої беруться значення для певних атрибутів відношення називається -

 1. агрегатом

 2. кортежем

 3. доменом

 4. первинним ключем.

 1. Яке висловлення справедливо для представлення?

а. представлення не є іменованим похідним відношенням.

б. представлення не визначаються в термінах інших іменованих відносин.

в. представлення не є відношенням.

г. представлення віртуальні.

 1. Зовнішнім ключем FK у базовому відношенні R2 називається підмножина атрибутів R2, для якого виконуються дві властивості: існує базове відношення R1 (R1 і R2 не обов'язково різні) з потенційним ключем СК і кожне значення FK у поточному значенні R2 завжди збігається зі значенням СК деякого кортежу в поточному значенні R1.

 1. Визначення невірно.

 2. Визначення виконане не завжди.

 3. Визначення вірно.

 4. Зовнішній ключ не має формальне визначення.

 1. Якої операції немає в реляційної алгебрі?

 1. різниця

 2. зведення в ступінь.

 3. розподіл.

 4. декартовий добуток.

 1. Яка особливість проявляється при збільшенні числа відносин у базі даних?

 1. підвищується надійність роботи бази даних за рахунок рішення проблем вставки, коректування , видалення кортежів відносин.

 2. зменшується час реакції системи баз даних на запит користувача.

 3. збільшується надійність і зручність розробки додатків у середовищі обраної СУБД.

 4. ефективність функціонування бази даних не пов'язана з кількістю відносин.

 1. Ліва частина символічного запису функціональної залежності називається...

 1. функціоналом.

 2. детермінантом

 3. композицією

 4. відношенням

 1. Нехай дане деяке відношення R з атрибутами А, В, Е с функціональною залежністю АВЕ. Яке твердження вірно?

 1. для відношення R виконані функціональні залежності: АА, ВЕ, АВ.

 2. для відношення R виконані функціональні залежності: ВЕ, АВ.

 3. для відношення R виконані функціональні залежності: АА, АЕ, АВ.

 4. для відношення R виконані функціональні залежності: АЕ, АВ, ВЕА.


Практична частина

Скласти запити, використовуючи базу даних «EDUCATION»
TEACHERS

TNUM

TFAM

TIMA

TOTCH

TDATE

4001

Викулина

Валентина

Іванівна

01.04.1984

4002

Костыркин

Олег

Володимирович

01.09.1997

4003

Казанко

Віталій

Володимирович

01.09.1988

4004

Позднякова

Любов

Олексіївна

01.09.1988

4005

Загарийчук

Ігор

Дмитрович

10.05.1989
PREDMET

PNUM

PNAME

TNUM

HOURS

COURS

2001

Фізика

4001

34

1

2002

Хімія

4002

68

1

2003

Математика

4003

68

1

2004

Філософія

4005

17

2

2005

Економіка

4004

17

3
USP

UNUM

OCENKA

UDATE

SNUM

PNUM

1001

5

10.06.1999

3412

2001

1002

4

10.06.1999

3413

2003

1004

4

12.06.1999

3412

2003

1005

5

12.06.1999

3416

2004

1003

3

11.06.1999

3414

2005
STUDENTS

SNUM

SFAM

SIMA

SOTCH

STIP

3412

Полякова

Анатолій

Олексійович

25,5

3413

Старова

Любов

Михайлівна

17

3414

Гриценко

Владимир

Миколайович

0

3415

Котенко

Анатолій

Миколайович

0

3416

Нагорний

Євгеній

Васильович

25,5
 1. Виберете відомості про предмети, досліджуваних на перших двох курсах, з кількістю відведених на них годин не менш 35. Відсортуйте вивід по наступних стовпцях PNAME, причому для стовпця HOURS це порядок по убуванню.

 2. У таблиці PREDMET виведіть перші п'ять букв у назві предмета й прізвища викладача, що веде цей предмет, вивід здійснити через пробіл в одному полі.

 3. Використовуючи підзапит вивести всю інформацію про викладача, що викладає дисципліну фізика.