asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток № 7

до Інструкції про організацію роботи з

готівкового обігу установами банків України


Календар видачі заробітної плати
На 200 р.

Найменування підприємства

Найменування установи банку

№ рахунку в установі банку


(грн.)

Числа

МісяціСтроки виплати заробітної плати на ________ рік установлені за другу половину місяця ________ числа, за першу половину місяця _________ числа. Виплата зарплати передбачається не менше ніж два рази на місяць згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України.


Керівник підприємства


^

Головний (старший) бухгалтер
М. П.
Додаток № 7

до Інструкції про організацію роботи з

готівкового обігу установами банків України


Календар видачі заробітної плати
На 200 р.

Найменування підприємства

Найменування установи банку

№ рахунку в установі банку


(грн.)

Числа

МісяціСтроки виплати заробітної плати на ________ рік установлені за другу половину місяця ________ числа, за першу половину місяця _________ числа. Виплата зарплати передбачається не менше ніж два рази на місяць згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України.


Керівник підприємства


Головний (старший) бухгалтер
М. П.