asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Оператори, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей до набрання чинності цими Ліцензійними умовами, повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог Ліцензійних умов протягом шести місяців з дня їх опублікування, крім:

- пункту 2.1, за яким операторам, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей до набрання чинності цими Ліцензійними умовами, необхідно привести свою діяльність у відповідність протягом трьох років з дня опублікування Ліцензійних умов;

- вимог до власного капіталу, визначених пунктом 3.2, у відповідність до яких операторам, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей до набрання чинності цими Ліцензійними умовами, необхідно привести свою діяльність протягом трьох років з дня опублікування Ліцензійних умов.

 

^ Заступник начальника Головного

управління реєстрації та  ліцензування -

Начальник  Управління ліцензування 

 

 

О. Б. Іванченко 

^ Начальник Управління

 небанківських фінансових установ

 та з питань лотерейної діяльності 

 

 

Л. П. Максименко 

Додаток 1

до пункту 5.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей Звіт

про формування призового фонду за ________________________________, що

(назва лотереї)

проводиться оператором ________________

                                                                (назва оператора) 
за ______________________ 200_ року

(місяць)

грн.


^ Фактичний обсяг сплати участі у лотереї 


Відрахування до призового фонду згідно із законодавством 


Сформований призовий фонд 


^ Сума джек-поту 


сформована у межах призового фонду 


не забезпечена сплатою участі у лотереї 


 

Додаток 2

до пункту 5.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей 

^ Звіт

про дотримання вимог до фінансового стану 

оператора __________________

                           (назва оператора) 
за ______________________ 200_ року

(квартал, рік)


^ Назва показників  


Вимоги до значень показників 


Фактичне значення показника 

Відхилення фактичного значення показника від установлених вимог 


^ Причини, що призвели до відхилення 
- нормативний запас платоспроможності

- фактичний запас платоспроможності 

перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним, грн. 


  


  


  

коефіцієнт абсолютної ліквідності  

не менше за 0,2 


  


  


  

коефіцієнт фінансової незалежності 

не більше за 1,0 


  


  


  


Додаток 3

до пункту 5.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей 
^ ЗВІТ

про рух резерву виплат оператора

____________________________

(найменування оператора)

за _______________________

(квартал, рік)


Вид та назва лотереї 


Залишок резерву виплат на початок звітного періоду, грн. 


Ціна одного лотерейного білета (розмір оплати участі у лотереї), грн. 


Кількість реалізованих лотерейних білетів (сплат участі у лотереї), шт. 


Сума, виручена від реалізованих лотерейних білетів (сума сплат участі у лотереї), грн. 


Сума фактично нарахованих відрахувань до призового фонду, грн. 


Сума відрахувань до державного бюджету, грн. 


Сума фактично сплачених виграшів (призів), грн. 


Залишок резерву виплат на кінець звітного періоду, грн. 

  


  


  


  


  


  


  


  


  


Усього 


  


  


  


  


  


  


  


  


Усього з початку року 


  


  


  


  


  


  


  


  


Усього з початку проведення лотереї 


  


  


  


  


  


  


  


  

 

М. П. 

Керівник оператора 

__________(підпис) 

_________(прізвище та ініціали) 


  

Головний бухгалтер 

__________(підпис) 

_________(прізвище та ініціали) 


 


Додаток 4

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України

від 12 грудня 2002 р. N 128/1037 ^ Орган ліцензування
ЗАЯВА

про видачу ліцензії


        Заявник _________________________________________________________________________

                                                                                 (найменування суб'єкта господарювання)

_____________________________________________________________________________________

                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)

_____________________________________________________________________________________

                                                                             (місцезнаходження суб'єкта господарювання)

_____________________________________________________________________________________ 


_______________

(телефон) 


____________

(факс) 


______________________

(адреса електронної пошти) 
N

з/п 


Найменування 


Місцезнаходження 


Тел./факс 


Код роботи (види лотерей) 


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

      ^ З Ліцензійними умовами провадження діяльності з випуску та проведення лотерей та порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати. 


Підпис заявника 


______________

(підпис) 


__________________________

(прізвище, ініціали) 


"___" ____________ 200_ року 


М. П. 


   


^ Заступник директора Департаменту

реєстрації та ліцензування -

начальник відділу ліцензування

Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва 


 

 

 

 

^ О. Б. Іванченко 


Начальник Управління державного

контролю за здійсненням

лотерейної діяльності

Міністерства фінансів України 


 

 

 

^ Л. П. Максименко  


Додаток 5

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України

від 12 грудня 2002 р. N 128/1037 ^ Орган ліцензування
ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії


       Заявник _________________________________________________________________________

                                                                                 (найменування суб'єкта господарювання)

_____________________________________________________________________________________

                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)

_____________________________________________________________________________________

                                                                             (місцезнаходження суб'єкта господарювання)

_____________________________________________________________________________________ 


_______________

(телефон) 


____________

(факс) 


______________________

(адреса електронної пошти) 
N

з/п 


Найменування 


Місцезнаходження 


Тел./факс 


Код роботи 


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

Керівник ______________

                              (підпис) 


___________________________________

(прізвище, ініціали) 


"___" ____________ 200_ року


М. П. 


   


^ Заступник директора Департаменту

реєстрації та ліцензування -

начальник відділу ліцензування

Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва 


 

 

 

 

О. Б. Іванченко 


Начальник Управління державного

контролю за здійсненням

лотерейної діяльності

Міністерства фінансів України 


 

 

 

Л. П. Максименко 
<< предыдущая страница