asyan.org
добавить свой файл
1


ВИСНОВКИ

В процесі нашого дослідження ми дослідили поняття імплементації норм міжнародного права у кримінальне законодавство України. Наше дослідження базувалося на поступовому вивченні таких питань: поняття імплементації норм міжнародного права; конкретні злочинги імплементовані в кримінальне законодавство з норм міжнародного права; проблеми при імплементації та не імплементовані норми міжнародного права. Вивчивши дані питання ми дійшли висновків: термін "імплементація" означає усі заходи з реалізації норм міжнародного права, а у вузькому розумінні - здійснення норм міжнародного права у внутрішньодержавній сфері, вона має такі властивості:

  • по-перше, це процес, що здійснюється на міжнародному і внутрішньодержавному рівнях;

  • по-друге, полягає у поєднанні правотворчої та організаційної діяльності держав у процесі реалізації норм міжнародного права;

  • по-третє, передбачає створення відповідного механізму (на міжнародному та внутрішньодержавному рівнях).

Міжнародна та внутрішньодержавна підсистеми імплементації спільно формують "міжнародну систему імплементації".Сутність механізму імплементації норм міжнародного права виявляється передусім у змісті діяльності його структурних елементів (правового та інституційного) і визначає такі види діяльності: а) правотворча діяльність; б) організаційна й оперативно-виконавча діяльність; в) контрольна діяльність тощо.

Джерелом для імплементації норм міжнародного права є норми конвенцій які в подальшому імплементуются в національне законодавство. Питання про встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб за вчинення злочину, в тому числі терористичного акту, фінансування тероризму в Україні, та проблеми імплементації відповідних норм міжнародного права у національне законодавство України чекають свого вирішення