asyan.org
добавить свой файл
1
АНОТАЦІЯ

В магістерській роботі узагальнено існуючі методологічні засади формування та удосконалення товарної політики підприємства. В роботі здійснено аналіз асортименту продукції з точки зору концепції життєвого циклу товару, проаналізовано стан та перспективи розвитку стратегічних господарських підрозділів підприємства за допомогою модифікованої матриці БКГ та матриці МакКінсі. Досліджено конкурентоспроможність продукції. З метою оцінки ступеня задоволення потреб споживача в роботі визначено повну корисність товарів шляхом моделювання мультиатрибутивного товару; оцінено відношення споживачів до кондитерських виробів підприємства за моделлю Фішбейна; визначено ідеальний товар за допомогою методу ідеальної точки.

На основі узагальнення результатів дослідження особливостей формування маркетингової товарної політики розроблено пропозиції щодо удосконалення товарної політики підприємства, здійснено оптимізацію структури асортименту виробів, а також визначено вплив запропонованих заходів на основні показники діяльності підприємства.

В роботі здійснено ряд розрахунків із застосуванням програми Excel .

Магістерська робота викладена на 168 сторінках, містить 39 таблиць, 18 рисунків.

Ключові слова: маркетинг, товар, маркетингова товарна політика, стратегічний господарський підрозділ, асортиментна група.

Студенти! Такі ж анотації пишуться в магістерській роботі ще російською та англійською мовами.

В дипломній роботі спеціаліста та кваліфікаційній роботі бакалавра є лише дві анотації – українською та російською мовами. Кожна з анотацій – на окремому листі в рамочці!