asyan.org
добавить свой файл
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

21050 м.Вінниця, вул.Грушевського,13, тел.67-08-85,

E-mail: bil@mail.vinnica.ua


01/19-72 від 01.02. 2012р.
Начальнику відділу (управління) освіти

райдержадміністрації (міської ради)

Про проведення Міжнародного

математичного конкурсу

"Кенгуру" у 2012 році

Повідомляємо, що на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.05.2000 № 149 "Про участь школярів України у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру" у 2012 році Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру” буде проведено 15 березня.

Просимо сприяти проведенню цих заходів у рамках тематичних тижнів математики у загальноосвітніх навчальних закладах.

Додаток до листа МОНмолодьспорт України №1/9-835 від 22.11.2011 р.: Правила організації та проведення конкурсу на 7 арк.

Ректор С.І. Дровозюк

Петрушенко О.Ю.

67-08-90

П Р А В И Л А

організації та проведення
^

Міжнародного математичного конкурсу “Кенгуру – 2012”Відповідно до повноважень, делегованих Міжнародною асоціацією “KANGOUROU SANS FRONTIERES” («Кенгуру без кордонів»), що працює під егідою ЮНЕСКО, та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.05.2000 №149 “Про участь школярів України у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру"” Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру” проводиться в Україні Львівським фізико-математичним ліцеєм-інтернатом при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Метою конкурсу є популяризація математичних ідей та підтримка талановитих школярів, розвиток їх інтелектуальних здібностей, активізація творчої діяльності вчителів, вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників шляхом аналізу статистичних даних результатів конкурсу.

Авторські права на всі завдання Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» належать Міжнародній асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES”.
^ 1. Оргкомітет конкурсу

Організація та проведення в Україні Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» покладається на Центральний організаційний комітет, який діє на базі Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка (директор ліцею – Мар’ян Добосевич).

Дії оргкомітету з організації та проведення конкурсу регламентуються цими правилами, планом заходів, що додається, та вимогами Міжнародної асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES”.

Адреса Центрального оргкомітету: вул. Караджича, 29, м. Львів, 79054;

тел.-факс.: (032) 2401700, e-mail: kangaroo@lpml.com.ua; www.kangaroo.com.ua.

До повноважень Центрального оргкомітету належить:

  • підготовка сформованого на щорічній зустрічі членів Міжнародної асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES” пакету завдань з усіх вікових категорій для проведення конкурсу «Кенгуру» в Україні;

  • вирішення питань щодо проведення конкурсу, розробка інструктивних матеріалів та листів з питань, що не врегульовані цими Правилами, документації конкурсу, обробки бланків відповідей учасників;

  • підбиття підсумків та оприлюднення результатів конкурсу, організація літніх навчально-оздоровчих математичних таборів та визначення квот для учасників таборів по регіонах;

  • інформування Міжнародної асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES” та освітян України про результати конкурсу;

  • подання пропозицій до Міжнародної асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES” щодо формування пакету завдань для проведення конкурсу ММК «Кенгуру» в наступному році;

  • делегування частини своїх повноважень регіональним координаційним центрам під час підписання відповідної двосторонньої угоди;

  • вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників, підготовка навчально-методичних посібників.^ 2. Участь у конкурсі

У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі учні 2 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності без попереднього відбору.

Для участі в конкурсі учень повинен зареєструватися у координатора конкурсу в своєму навчальному закладі або в регіонального координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.

Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає її на адресу Центрального оргкомітету разом з копією переказу благочинної пожертви не пізніше
10 лютого 2012 року.

Конкурс проводиться в шести вікових групах:

^ МАЛЮК 2  для учнів 2 класів;

МАЛЮК 3-4  для учнів 3 – 4 класів;

ШКОЛЯРИК  для учнів 5 – 6 класів;

КАДЕТ для учнів 7 – 8 класів;

ЮНІОР  для учнів 9 – 10 класів;

^ ВИПУСКНИК  для учнів 11 класів.

Рекомендована благочинна пожертва складає 10 гривень від кожного учасника та повністю використовується для покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 10% зібраних пожертв може призначатися для забезпечення організації та проведення конкурсу в навчальному закладі чи об’єднанні навчальних закладів.
^ 3. Порядок проведення конкурсу

Організацію та проведення конкурсу в регіонах здійснюють регіональні координаційні центри та регіональні координатори. Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цього навчального закладу.

Конкурс проводиться в один день 15 березня 2012 року в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи.

У разі неможливості проведення конкурсу по області в робочий день обласні оргкомітети за дозволом Центрального оргкомітету можуть перенести проведення конкурсу на неділю 18 березня 2012 року.

Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку.

Кількість аркушів із завданнями та бланків відповідей висилається згідно з заявкою про участь та копією переказу благодійного внеску.

Конверти із завданнями відкриваються в день проведення конкурсу в присутності учасників.

Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.

Усі вчителі, що проводять конкурс у навчальному закладі, підписують доданий документ, у якому зобов’язуються провести конкурс згідно з даними правилами. У разі відсутності такого документу роботи учнів даного навчального закладу можуть бути вилучені з перевірки.

Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу – самостійна та чесна робота над завданнями.

Учасники конкурсу сидять за партами по одному.

Користуватися калькулятором, підручниками та математичними таблицями категорично забороняється, розрахунки та обчислення проводяться лише на чистому аркуші паперу.

Кожний учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення конкурсу віддає координаторові;

Конкурс триває 75 хвилин – час на розв’язування завдань без урахування тривалості інструктажу.

Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для учнів та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи в присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає на адресу Центрального оргкомітету з поміткою «Кенгуру».

Кожний учасник та координатор конкурсу може висловити у письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.

Усі претензії щодо проведення конкурсу та надісланих результатів Центральним оргкомітетом приймаються до 1 липня 2012 року.

Бланки відповідей учасників конкурсу зберігаються до 1 вересня 2012 року у Центральному оргкомітеті, після чого утилізуються.

З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися на адресу Центрального організаційного комітету з проведення конкурсу в Україні.

^ 4. Зміст і структура завдань

Завдання для учасників цьогорічного конкурсу запропоновано та затверджено Генеральною асамблеєю Міжнародної асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES” у м. Любляна (Словенія).

Для учнів 2 класів пропонується 15 тестових завдань різного ступеня складності: 5 – трибальних, 5 – чотирибальних, 5 – п’ятибальних. Для учнів 3 – 4 класів пропонується 24 тестових завдання різного ступеня складності: 8 – трибальних, 8 – чотирибальних, 8 – п’ятибальних, а для інших учасників конкурсу – 30 завдань, з них 10 – трибальних, 10 – чотирибальних, 10 – п’ятибальних.

До кожного завдання подається п’ять варіантів відповідей, серед яких є лише один правильний.

^ 5. Оцінювання результатів

На спеціальному бланку відповідей учневі необхідно вказати лише одну правильну відповідь.

Якщо вибрано дві й більше відповідей на одне завдання, то відповідь вважається неправильною.

Неправильна відповідь або її відсутність оцінюється в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник: для учнів 2 класів – 60 балів; для учнів 3 – 4 класів – 96, для учнів 5– 11 класів – 120 балів.

Єдиним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набраних одним учасником.

^ 6. Підбиття підсумків конкурсу

Збір та обробка результатів учасників конкурсу проводиться відповідно до законодавства України, що регламентує збір та обробку персональних даних. Збору та обробці підлягають прізвища та імена учасників, дані про їх загальноосвітні навчальні заклади, класи, а також відповіді на завдання конкурсу. Факт відправки загальноосвітніми навчальними закладами бланків відповідей та бланків реєстрації учасників конкурсу на обробку означає, що загальноосвітній навчальний заклад гарантує наявність згоди батьків (або законних представників) учнів на необхідну для проведення конкурсу обробку персональних даних авторів відправлених відповідей та несе всю зумовлену цим відповідальність і дає свою згоду на оприлюднення результатів навчального закладу в регіональному та всеукраїнському рейтингах.

Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.

Центральний оргкомітет на основі отриманої під час перевірки бази даних робить статистичний аналіз результатів, опрацьовує всі зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.

Аналітичний звіт про результати проведення конкурсу надсилається до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій, інститутів післядипломної педагогічної освіти.


Офіційні результати проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру-2012» розміщується на сайті: www.kangaroo.com.ua.
^ 7. Відзначення учасників конкурсу

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» відображає відносний освітній рівень учасників конкурсу по даному рівню і по певному класу.

Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру-2012» в Україні, який при необхідності може бути завірений дирекцією навчального закладу, що проводив конкурс, та інформаційний вісник.

Сертифікати відзначення учасників Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру-2012» в Україні розподіляються таким чином:

  • сертифікат «відмінний результат» отримають 1/8 учасників конкурсу;

  • сертифікат «добрий результат» отримають 3/8 учасників конкурсу;

  • сертифікат «учасник конкурсу» отримають решта учасників конкурсу.

Результати разом із сертифікатами та інформаційними вісниками розсилаються в усі місцеві осередки проведення конкурсу.

Учасники з найактивніших осередків (загальноосвітніх навчальних закладів або їх об’єднань), що показали кращі результати, можуть бути запрошені до літніх навчально-оздоровчих математичних таборів регіональними координаторами відповідно до квот, наданих центральним організаційним комітетом.

Відзначення учасників конкурсу здійснюється за рахунок благодійних внесків учасників та залучених спонсорських коштів на місцях.
^ 8. Координаційні центри та регіональні координатори.

Для роботи Центрального організаційного комітету з регіонами створено регіональні координаційні центри та визначено регіональних координаторів:

Вінницька область

Кривошея

Ігор Михайлович

Керівник центру математичної освіти «Ліга юних математиків» м. Вінниця

0509566566Примітка: З метою виконання наказу Міністерства освіти та науки України від 24.05.2000
№ 149 та згідно з цими ПРАВИЛАМИ всім зацікавленим у проведенні конкурсу особам необхідно перераховувати благочинні пожертви через відділення Ощадного банку та інших банків на розрахунковий рахунок благодійного фонду “Ліцей”.

^ Львівське відділення Укрексімбанку

Р/р 260010060560 МФО 325718, код 22360064 (з поміткою “Благочинні пожертви”)

Отримувач — Благодійний фонд “Ліцей”
План заходів щодо організації Міжнародного математичного конкурсу

«Кенгуру – 2012» в Україні


Дата

Заходи

Відповідальні

вересень –2011р.

Формування пакету задач як пропозиції від України для обговорення на засіданні Міжнародного організаційного комітету математичного конкурсу «Кенгуру»

Центральний оргкомітет


18.10.2011 – 23.10.2011 р.

Участь у роботі Міжнародного організаційного комітету конкурсу «Кенгуру» та Генеральної Асамблеї Міжнародної організації “Kangaroo sans frontiers”

Центральний оргкомітет


листопад – грудень 2011 р.

Організація рекламної кампанії Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 2012»

Центральний оргкомітет

грудень 2011 р.

Наради регіональних організаційних комітетів щодо організації та проведенню Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 2012». Проведення рекламної кампанії конкурсу

Регіональні оргкомітети

січень – лютий

2012 року

Прийом та реєстрація заявок від навчальних закладів на участь у конкурсі «Кенгуру – 2012»

Центральний оргкомітет


листопад 2011 року – лютий

2012 року

Підготовка пакету завдань, запропонованого Міжнародним оргкомітетом для проведення конкурсу в Україні

Центральний оргкомітет


до 08.03.12

Розсилка завдань, бланків відповідей, правил проведення конкурсу до регіонів

Центральний оргкомітет


08.03.12 – 14.03.12

Розсилка завдань, бланків відповідей, правил проведення конкурсу по осередках

Регіональні оргкомітети

15 березня 2012 року

Проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 2012» в Україні

Центральний оргкомітет, регіональні оргкомітети, оргкомітети в осередках проведення конкурсу

16.03.12 – 01.05.12

Опрацювання бланків відповідей учасників конкурсу

Центральний оргкомітет

01.05.12 – 10.05.12

Підведення підсумків конкурсу. Розсилка результатів та сертифікатів учасника конкурсу «Кенгуру – 2012» по регіонах

Центральний оргкомітет


10.05.12 – 20.05.12

Розсилка результатів та сертифікатів учасника конкурсу «Кенгуру – 2012» осередкам проведення конкурсу

Регіональні оргкомітети

травень – червень 2012 року

Укладання та підготовка до друку «Інформаційного вісника Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 2012»»

Центральний оргкомітет


до 01.07.2012 року

Прийом та розгляд апеляцій

Центральний оргкомітет

02.07.12 – 07.07.12

Проведення Всеукраїнського семінару координаторів конкурсу «Кенгуру» в Україні

Центральний оргкомітет, регіональні оргкомітети

липень – серпень 2012 року

Аналіз задач, запропонованих регіональними організаційними комітетами для формування пакету задач як пропозиції від України для обговорення на засіданні Міжнародного організаційного комітету математичного конкурсу «Кенгуру – 2013»

Центральний оргкомітет


липень – серпень 2012 року

Всеукраїнські літні навчально-оздоровчі табори для учнів-учасників Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 2012»

Центральний оргкомітет, регіональні оргкомітети

серпень – вересень 2012 року

Розсилка «Інформаційного вісника Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 2012»» по регіонах та осередках проведення конкурсу

Центральний оргкомітет, регіональні оргкомітети


серпень 2012 року

Підготовка аналітичного звіту про проведення конкурсу «Кенгуру – 2012» в Україні

Центральний оргкомітет