asyan.org
добавить свой файл
1
Українська мова
Завдання

1.Записати цифри словами

Від 923 відняти 54. До 876 додати 93. Поїзд із 267 пасажирами. Скільки разів міститься 23 в 1911? Сума чисел дорівнює 96,7.

2.Пояснити значення фразеологізмів.

Опинитися між двох вогнів, брати на глум, голий як бубон, верстати шлях, не в ті взувся, видавати себе з головою, море по коліна, собака на сіні.

3.Трансформувати прості речення в складні (складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові). Визначити смислові відношення між частинами складних речень.

1.Через розмиті дороги будівництво мосту припинено.

2.Після дощу яскраво зазеленіло озимина.

^ 4.Утворити словосполучення, у яких опорне слово виступало б то головним, то залежним компонентом.

5.Що таке твір-роздум? Написати твір-роздум на суспільну тему «Щоб після мене люди жили краще».

6.Відредагувати словосполучення.


Неправильно

Правильно

Приймати заходи
Прийняти участь
Здійснити вплив
Повістка денна
Предложення
Міроприємства
Слідуючи члени групи
У самий найближчий час
Одностайне схвалення дістали
Згідно законуУкраїнська література

Завдання

^ 1.Які жанри були поширені в літературі 70 – 90 років ХІХ ст..?

2.Чому твір «Кайдашева сім’я» І. Нечуя – Левицького називаємо соціально-побутовою повістю?

^ 3.Українські пісні й думи в оцінці видатних діячів культури, літератури, мистецтва.

4.Скласти план аналізу епічного чи драматичного твору.
2 етап
Українська мова

Завдання

^ 1.Скласти словниковий диктант за текстом вірша «Батьківський поріг»

Які орфограми повторили, записавши словничок?

2.Назвати документи на основі характеристики офіційно – ділових паперів.

Документ, у якому подано власний життєпис.

Письмове повідомлення з викликом кудись

Документ, у якому фіксується хід і результат роботи

Основний закон

Офіційний документ, що засвідчує особу власника, його громадянства

Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи

Письмове підтвердження якоїсь події, що мала місце

Потрібна інформація для певного зацікавлених осіб

Точний перелік робіт, заходів

^ 3.Перебудувати просте речення на різні види складних.

На весні в українських степах починали лаштуватися в далеку дорогу чумаки.

4.Пояснити значення фразеологізмів. З якою метою вони вживаються в мовленні?

Пекти раків

Язиком злизати

Набрати в рот води

Землі під собою не чути

Губи копилити

П’ятами накивати

Замилювати очі

Гордіїв вузол

^ 5.Скласти діалог на тему «Що кожний із нас може зробити для створення сприятливої мовної ситуації в Україні?», записати його.

Українська література

Завдання

^ 1.Написати твір на одну з тем:

1. Зображення величі й краси козацької звитяги в народному епосі та творчості українських письменників.

2.Монолог Чіпки Вареника «Чому я став пропащою силою»

3.Терентій Пузир – «дика, страшенна сила» чи дбайливий господар?

Виступ під час диспуту

^ 2.Закінчити речення.

«Великий артист зору», «колосальне, всеобіймаюче око» - це…

І. Франко писав, «Кайдашева сім’я» належить до …

Символічне ім’я І. Франкові дав вірш…

Твір Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» за жанром -…

^ 3.Назвати засоби творення образу людини в художньому творі.


Українська мова

Завдання

1.Написати твір на тему «Я усвідомлюю себе українкою(українцем)

2.Перекласти українською мовою.

Мешать кашу, мешать товарищу, мешать краски, не мешай мне, не машало бы выступить, мешать играть, не мешало бы поехать.

^ 3.Підібрати синонім до прикметників.

Крутий берег, крутий поворот, круте тісто, крутий характер.

4.Виконати завдання.

1.Поставте подані іменники в родовому відмінку однини.

Небосхилу, груду, Єнісею, каменю, осадку, мотора, жалю, млина, Житомира.

2.Запищіть п’ять слів, що належить до архаїчної української лексики на означення будівель, їхніх частин, предметів побуту.

3.Запишить правильні слова.

Якіс…но, курсан…сякий, Доро…чий, бе…хліб…я, воз…єднання, пр…мудро, верф…ю, шос…е, надвеч…р…я, масло/розподільний, по/буденному, поп/зірка, прес/клуб, прип…ят…ський, рен…ген, сніго/подібний, супер/комп…ютер, ящ…рка, яструб…ятко.

4.Відредагуйте подані фрзи.

А іменно.

Заслуговує увагу.

Відремонтувати утюг.

Коврові доріжки.

Прошу до уваги.

5.Поясніть значення фразеологізмів.

Латати дірки, скриня Пандори, Вавилонське стовпотворіння.
Українська література

Завдання

^ 1. Напишіть твір на одну із тем:

  1. Убогий духом не може бути богатим…

  2. Живе лиш той, хто не живе для себе, Хто для других виборює життя

  3. Шлях знаходить той, хто шукає

^ 2. Дати відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Про кого Д. Донців сказав: «Це була людина з тисячею масок»?

2. Хто мав такі псевдоніми: Мирон, Іван Живий, Дженджалик, Хома Брут, Віршороб Голопупенко?

3. Хто такий корифей? Назвіть сузір’я корифеїв українського театру ІІ пол.. ХІХ ст.

4. Хто автор першого соціально – психологічного роману доби реалізму?

5. Назвіть членів Сумської організації Національної спілки письменників.

^ 3. Розкрити питання. Текст і підтекст художнього твору.

Українська мова

Завдання

1. Назвати жанри публіцистичного стилю. Запропонувати по одній темі до кожного з названих жанрів. Написати статтю на морально – етичну тему.

1. Вибір професії – вибір долі.

2. Тепло отчого дому.

3. Жертовність у житті людини.

2. Записати речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудувати його структурну схему, зробити повний синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом частину мови, дати загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням).

^ Хмари які з’явилися потім було послано здавалося для того щоб підкреслити його незвичайну трохи виблідлу синяву щоб посилати на землю срібне сяйво (В. Шевчук).

^ 3. Пояснити, чому українська мова є однією з наймелодійніших у світі.

Навести приклад.

4. Знайти в тексті мовленнєві та граматичні помилки. Записати відредагований текст.

Дніпро – сама більша України. Вона – третя за розмірами в Європі після Дунаю і Волги. Український народ завжди любив свою «священу ріку» Її велич уславлено в народних піснях, змальовано у творах письменників та художників.

^ 5. Записати правильно слова і згрупувати за видами орфограм.

Піц…като, бон…а, Ват…, ін…єкція, го…антський, миш…як, барок…о, медал…он, ад…ютант, дос…є, Х…юстон, пр…ок…тет, лібре…то, ідея/фікс, каюта/люкс, ватер/лінія, нота/бене, макро/космос, луна/парк, екс/віце/прем’єр/міністр, по/контр/адміральськи.

6. Відновити первісну форму, виправивши допущені помилки. Пояснити походження й значення поданих фразеологізмів.

Прокрустова перемога, сади Аріадни, Сізіфів кінь, Авгієва арфа, Піррів страх, нитка Тантала, муки Семіраміди, троянський бик.

7. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності.