asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ 2010 РОКУ

Відповіднодо Положення "Про ведення Державного класифікатора ДК  003:2005 "Класифікатора професій" (ДСТУ 3739-98) ДУ НДІ соціально-трудових відносин в період з 4 серпня 2008 року (дата затвердження Зміни №3 до Класифікатора) по 10 грудня 2009 року (дата подання матеріалів на погодження до Мінпраці України) проведено роботи із підготовки проекту чергової Зміни №4 до Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор професій" (далі – КП). Після проведення експертизи проекту фахівцями Мінпраці України та його погодження керівництвом Міністерства, проект Зміни №4 наприкінці минулого року було подано до Держспоживстандарту України на затвердження. 

У свою чергу, Держспоживстандарт України розглянув та погодив проект Зміни №4 до КП (лист Держспоживстандарту до Мінпраці України від 05.03.2010 за №1957-1-4/19). Поряд з цим, виходячи з того, що обсяг вище означеної зміни перевищує 20,0% від обсягу тексту документа (КП), то згідно з вимогами розділу 6 та пункту 7.4. ДСТУ 1.2:2003 "Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів", Держспоживстандарт рекомендував переглянути та перевидати, з урахуванням Зміни №4 КП. Наказом Держспоживстандарту від 28 липня №327 затверджено ДК 003:2010 з наданням йому чинності з 1 листопада 2010 року.

Таким чином, чергова Зміна №4 відображена у ДК 003:2010 "Класифікатор професій", реалізація якого відбувається через видавництві «Соцінформ» Міністерства праці та соціальної політики України з 1 жовтня 2010 р. 
^

1. Загальна інформація


На підставі пропозицій 47 Користувачів (центральних органів виконавчої влади, галузевих об'єднань роботодавців, професійних асоціацій, інших органів державного управління) та з урахуванням частини затверджених положень (структура, кодування, підходи щодо інтеграції, окремі описи розділів та класів тощо) проекту нової версії Міжнародної стандартної класифікацій занять (ISCO-08) Зміною №4 до КП внесено 9745 позицій змін та доповнень, з яких 9412 позицій (96,6%) припадають на більш повне приведення КП до міжнародної стандартної професійної кваліфікації. Левова частка цих змін припадає на усунення 5-ти значного кодування груп, підгруп та назв професій у 5,7 та 8 розділах КП. Мова йде про угрупування, де після крапки п’ятим знаком (1,2 та 3) "розводилися" професійні назви робіт різної складності та кваліфікації (низької, середньої чи високої). Після цих змін Користувач повинен застосовувати назву узагальненої групи робітничих професій (професійних назв робіт) із 4-ма знаками, а складність робіт та рівні кваліфікацій визначати у внутрішніх (посадові інструкції) та галузевих чи міжгалузевих (кваліфікаційні характеристики) професійних стандартах.

Слід зазначити, що саме такий підхід застосовує більшість країн світу, яка приділяє належну увагу розвитку професійно-кваліфікаційної сфери.

Якщо "виключити" означені вище позиції то в Зміні №4 "залишиться" 332 позиції, а саме:

  • скасування 13 професійних назв робіт, з яких 2 (3115 "Механік маяка" та 3113 "Електромеханік маяка") – як застарі, а 11 – для подальшої зміни коду КП;

  • зміна професійних назв робіт у зв’язку з уточненням та деталізацією професійних назв робіт – 41 позиція;

  • внесення 247 нових, деталізованих та інтегрованих професій;

  • зміна 14 назв класифікаційних угрупувань;

  • внесення 17 нових класифікаційних угрупувань.


^

2. Функціональний та освітньо-галузевий аналіз частини Зміни №4


За укрупненими видами економічної діяльності 301 позиція змін до КП, зініційованих Користувачами стосовно скасування, зміни
назви чи коду, внесення нових професійних назв робіт таким чином:

 

Вид економічної діяльності за Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності"

Скасовано чи включено для зміни коду КП

Змінено назву

Внесено

Усього

1

2

3

4

5

Сільське господарство, лісове та рибне господарство

-

-

13

13

Обробна промисловість

-

6

14

20

Виробництво електроенергії, газу та води

-

-

15

15

Будівництво

-

-

9

9

Оптова та інші види торгівлі

-

-

3

3

Готелі та ресторани

-

-

3

3

Транспорт

5

-

16

21

Фінансова діяльність

-

10

1

11

Операції з нерухомістю, здавання під наймом та послуги юридичним особам

2

13

94

109

Державне управління

1

1

13

15

Освіта

-

1

1

1

Охорона здоров'я та соціальна допомога

2

-

10

12

Колективні та особистісні послуги

3

6

30

39

Екстериторіальна діяльність

-

-

1

1

Наскрізні професії для усіх видів економічної діяльності

-

5

24

29

Разом

13

41

247

301

 

Таким чином, найбільше змін до КП за поданням Користувачів внесено за такими видами економічної діяльності як "Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам" (в основному за рахунок внесення нових професій наукової, дизайнерської діяльності, послуг із захисту та збереження інформації тощо) та "Колективні та особистісні послуги" (переважають нові професії сфери відпочинку, фітнесу, перукарської діяльності тощо).

За освітньо-кваліфікаційними рівнями та кваліфікаційними вимогами зміни різняться таким чином:

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень, кваліфікаційні вимоги

Скасовано чи включено для зміни коду

Змінено назву

Внесено

Усього

Магістр

-

3

56

59

Спеціаліст

3

4

34

41

Бакалавр

3

4

46

53

Молодший спеціаліст

3

22

17

42

Кваліфікований робітник

3

2

51

56

Без вимог до професійної підготовки

-

2

2

4

Інше*

1

4

41

46

Разом

13

41

247

301

 * До цієї групи увійшли професійні назви робіт розділу 1 КП "Законодавці, вищі службовці, керівники, менеджери (управителі)", до яких висуваються різні, у т.ч. змішані та з наявним стажем роботи кваліфікаційні вимоги.

 Таким чином, найбільше змін стосується професій із освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "кваліфікований робітник" та "бакалавр".

За розділами КП частина змін, що аналізується, розподіляється на: 

 

Назва розділу КП

Скасовано чи включено для зміни коду КП

Змінено назву

Внесено

Усього

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

1

4

41

46

Професіонали

-

5

96

101

Фахівці

8

7

52

67

Технічні службовці

1

21

5

27

Працівники сфери торгівлі та послуг

3

2

9

14

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальсьва

-

-

1

1

Кваліфіковані робітники з інструментом

-

-

20

20

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

-

-

21

21

Найпростіші професії

-

2

2

4

Разом

13

41

247

301

 

Таким чином, найбільше змін внесено до розділів КП «Професіонали» та «Фахівці».следующая страница >>