asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток № ___

до наказу

від ___________ №_____

Графік

документообігу ___________________________________________________


з/п

Назва документа

Відділ - виконавець

Відповідальний за підготовку

Кому подається

Термін виконання

1

Доручення на отримання товарно – матеріальних цінностей

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Постачальникам

Після оплати рахунку

2

Рахунок на відшкодування комунальних послуг

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Орендаторам

До 25 числа поточного

місяцем

3

Рахунок на оплату послуг генпідряднику

Відділ інвестиційної політики
Підрядникам

По потребі

4

Рахунок на оплату послуг оренди приміщення

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Орендаторам

До 15 числа наступного місяця

5

Накладна, прийомний акт на отримання матеріальних цінностей

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Постачальникам

Наступний робочий день після отримання матеріальних цінностей

7

Акт виконання робіт по трудовій угоді

Усі відділи за напрямками
Відділу бухгалтерського обліку та звітності

Наступний робочий день після підписання акту, але не пізніше 03 числа поточного місяця

8

Акт на списання матеріальних цінностей

Завгосп,

відділ охорони праці, механізації, пожежної безпеки, та безпеки дорожнього руху

Відділу бухгалтерського обліку та звітності

Перед останній день місяця

9

Авансовий звіт

Усі працівники, які відбувають у відрядження
Відділу бухгалтерського обліку та звітності

На 3-й день по закінченню терміну відрядження

10

Довідка про нараховану заробітну плату

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Працівникам установи

На вимогу

11

Прибутковий та видатковий касовий ордер

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Відділу бухгалтерського обліку та звітності

На момент здійснення операції

12

Інформація про залишки коштів на рахунках

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
відділу економіки

На вимогу

13

Розподіл фінансування згідно з лімітами

Відділ економіки
УДКСУ ,відділу бух обліку та звітності

В міру надходження фінансування

14

Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування, кошторис на рік, план асигнувань загального фонду бюджету на рік, додаток до плану асигнувань із загального фонду бюджету на рік

Відділ економіки
УДКСУ,відділ бух обліку та звітності

1 раз на рік після затвердження у

15

Довідки про зміни лімітів фінансування

Відділ економіки
УДКСУ,відділу бух обліку та звітності

В міру необхідності

16

Форма 2В

Відділ економіки1 раз у квартал зі звітом

17

Штатний розпис

Відділ економіки
Відділу бухгалтерського обліку та звітності,

відділу кадрів

Після затвердження в Держводагентству

18

Наказ на преміювання

Відділ економіки
Відділу бухгалтерського обліку та звітності

25 числа кожного місяця

19

Форма 1-ПВ,

1-ПВ (кв.)

Відділ економіки
управлінню статистики,До 7 числа наступного за звітним місяцем

Раз в квартал зі звітом

20

Форма 2-інвестиції (кв.)

Відділ економіки
управлінню статистики,1 раз у квартал зі звітом

21

Форма 2-будова

Відділ економіки
управлінню статистики,1 раз у квартал зі звітом

22

Форма 1-ОВР (охорона водних ресурсів( (кв.)

Відділ економіки
управлінню статистики,1 раз у квартал зі звітом

23

Пооб’єктний план фінансування

Відділ економіки
УДКСУ у , відділу бух обліку та звітності

в міру необхідності

24

Табель обліку використання робочого часу

Відділ кадрів
Відділу бухгалтерського обліку та звітності

за 1 половину до 15 числа, за 2-половину до 25 числа щомісячно

25

Наказ (по кадрах)

Відділ кадрів
Відділу бухгалтерського обліку та звітності

До 25 числа щомісячно

26

Акт виконаних робіт стороннім організаціям згідно з постановою Кабміну від 16.11.2002 № 1743 (реєстри актів)Відділу бухгалтерського обліку та звітності

До 3 числа наступного за звітним місяцем

27

Довідка виконаних будівельно-монтажних робіт, акт приймання передачі проектно - вишукувальних робіт, розрахунок відрахувань на утримання служби замовника,

Відділ інвестиційної політики, відділ економіки
Відділу бухгалтерського обліку та звітності

Перед останній день звітного місяця

28

Акт передачі обладнання для монтажу

Відділ інвестиційної політики
Відділу бухгалтерського обліку та звітності

Перед останній день звітного місяця

29

Акт прийому - передачі основних засобів, авізо, рішення органів місцевого самоврядування

Відділ інвестиційної політики
Відділу бухгалтерського обліку та звітності

До 3 числа наступного за звітним

періодом

30

Акт готовності об’єкта до експлуатації , Сетрифікат готовності

Відділ інвестиційної політики
Відділу бухгалтерського обліку та звітності

До 3 числа наступного за звітним

31

Довідка фактичних витрат по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом обєктаВідділ інвестиційної політики
Відділ бухгалтерського обліку та звітності

До 3 числа наступного за звітним

32

Інвентаризаційні описи матеріальних цінностей, активів, розрахунків та зобов’язань

Інвентаризаційна комісія
Відділу бухгалтерського обліку та звітності

Не пізніше визначеної наказом дати

33

Платіжне доручення, фінансове зобов’язання

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
УДКСУ

По мірі надходження документів, але не пізніше передостаннього дня поточного місяця

34

Договір на постачання товарно-матеріальних цінностей , виконання робіт та надання послуг

Відділ енергозбереження та зв’язку, відділ охорони праці, механізації, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, відділ економіки, завгосп, відділ інвестиційної політики
Відділу бухгалтерського обліку та звітності

По потребі, але не пізніше передостаннього дня поточного місяця

35

Відомість виплати заробітної

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Банку “Аваль”

До 16 та останнього дня звітного місяця

36

Відомість на виплату компенсації витрат на відрядження

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Банку «Аваль»

По мірі настання терміну відрядження

37

Відомість нарахування заробітної плати

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Банку “Аваль”

До 16 та останнього дня звітного місяця

38

Заявка на перерахування заробітної плати в установу банку

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
УДКСУ

До 16 та останнього дня звітного місяця

39

Фінансовий звіт за квартал

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
УДКСУ

Відповідно до графіку подання звітності

40

Звіт по коштах ФСС з ТВП

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
відділення Фонду соціального страхування

До 20 числа наступного за звітним періодом (кварталом)

41

Звіт про суми нарахованої заробітної плати.. та сум ЕВСС

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Пенсійному фонду

До 20 числа наступного за звітним періодом

42

Звіт за формою 7д за місяць

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
ВДК

До 5 числа наступного за звітним періодом

43

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податків, і сум утриманого з них податку, форма 1-ДФ

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
ДПІ

На 45 день за звітним періодом

44

Звіт неприбуткової установи

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
ДПІ

До 20 числа наступного за звітним

періодом

45

Розрахунок екологічного податку

Відділ охорони праці, механізації, пожежної безпеки та безпеки руху
ДПІ, відділ бухгалтерського обліку, звітності та контролю

До 20 числа наступного за звітним

періодом

46

Розрахунок плати за землю

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
ДПІ

До 1 березня наступного за звітним роком

47

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

Відділ бухгалтерського обліку та звітностіЩоквартально

48

Інформація щодо оренди державного майна

Відділ бухгалтерського обліку та звітностіДо 5 числа наступного за звітним

періодом

49

План робіт відділу

Всі відділи та служби управління
Головному інженеру

До 1 числа наступного місяця

50

Графік відпусток

Відділ кадрів
Начальнику

До 1 лютого

51

Акти перевірок та ревізій

Головний ревізор
Установі, що перевіряється

По закінченню терміну перевірки, ревізії

52

Звіт про контрольно – ревізійну роботу

Головний ревізорДо 1 числа наступного за звітним

53

План проведення ревізій

Головний ревізорДо 25 грудня поточного року

54

Програми проведення ревізій та перевірок

Головний ревізор
Установі, що перевіряється

До початку проведення ревізії, перевірки

55

Розрахунково – платіжна відомість працівника

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
працівнику апарату управління

За вимогою

58

Форма № 6 ПВ про кількість працівників, їх якісний склад та професійне завдання

Відділ кадрів
районне управлінню статистики

Не пізніше 31 січня щороку

59

Форма 10-ПІ Звітність про зайнятість та працевлаштування інвалідів

Відділ кадрів
відділу соціального захисту населення

Не пізніше

1 березняяя після

звітного періоду

60

Форма КН облік кандидата наук

Відділ кадрів
управлінню статистики

Не пізніше

5 жовтня щороку

61

Звіт про чисельність (відомча)

Відділ економікираз на квартал із звітом

62

Форма 3 ПВ звіт про зайнятість

Відділ кадрів
Районному центру захисту населення

28 числа щомісяця

63

Форма № 6 військовозобов’язані

Відділ кадрівДо

1 лютого щороку

64

Форма 8 ДР

Голова профкому
ДПІ
65

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті

Голова профкому
Пенсійному фонду

Один раз на рік до

5 січня

66

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків

Голова профкому
Фонду соціального страхування

Щоквартально до 20 числаГоловний бухгалтер