asyan.org
добавить свой файл
1
Відкритий урок у 5 - Б класі

ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ (НЕЙТРАЛЬНІ) І СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА

підготувала

Мельник Л. М. (вчитель української мови і літератури)

2013 р.

Тема: ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ (НЕЙТРАЛЬНІ) І СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА

Мета: ознайомити учнів із лексикою за сферою вживання: із загальновживаними і стилістично забарвленими словами; формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати лексику за сферою її вживання; удосконалити вміння і навички визначити роль стилістично забарвлених слів у тексті; доречно використовувати в монологічному та діалогічному мовлені; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу спонукати учнів до вивчення рідної мови.

^ ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань.

1. Питання: що таке лексика, лексикологія,лексичне і граматичне значення, як користуватися тлумачним словником?

^ III. Оголошення теми, мети, завдань уроку. Оголошення епіграфа уроку

Прислухайтесь, як океан співає -

Народ говорить.

І любов, і гнів

У тому гомоні морськім.

М.Рильський.

^ IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок п'ятикласників

Робота на спостереження

► Прочитати уривки з творів усної народної творчості. З'ясувати, чим вони відрізняються.

Ой на Івана, та й на Купала Там дівчинонька квітоньки збирала. Квітоньки збирала, в пучечки клала, До річечки несла, у водички пускала.

Ой на Івана, та й на Купала Там дівчина квіти збирала. Квіти збирала, в пучки клала, До річки несла, у воду пускала.

^ V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Відомо, що не кожне слово збуджує почуття, настрій чи уяву читача або слухача. Існує багато слів, з якими всі звиклися і які сприймаються без будь-яких емоцій. Але глибокий вплив на читача неможливий без певних слів, які мають емоційне забарвлення.

У літературній мові і народній творчості емоційно забарвлена лексика становить окрему групу.

^ Емоційно забарвлені слова - це слова, які виражають різні почуття, а також емоційні відтінки в оцінці явищ дійсності, осіб, подій.

Які стилі мовлення ви знаєте?

Далі читаємо правило в підручнику с. 211-212, обговорюємо.

Фізхвилинка!

Пошукова робота

► Прочитати тексти. Вивчити, до якого стилю мовлення належить кожен із них. Свою думку обґрунтувати. Знайти загальновживану й емоційно забарвлену лексику.

Текст 1. Культура мовлення - це одна з ознак загальної культури людини. Кожному носієві тієї чи іншої мови треба любити рідну мову, формувати мовно-національну самосвідомість, учитися слухати й сприймати слово. (З підручника).

Текст 2. ДОРУЧЕННЯ

Я, Приходько Ілля Олександрович, доручаю Сірому Станіславу Миколайовичу одержати у касира управління належну мені зарплату за травень 2005р.

Доручення дійсне до 10 червня 2005 року.

І.О. Приходько

Підпис інженера В.В.Хвилі засвідчую

Начальник управління БМУ (підпис) О.О.Горобець

► Дати відповіді на питання:

1. Чи може вживатись емоційне забарвлена лексика в науковому стилі?

2. Чи може вживатись емоційно забарвлена лексика у діловому мовленні (заяви, доручення, автобіографії)?

3. У яких стилях найбільш вживана емоційно забарвлена лексика? Чому?

Лексико-стилістична робота

► Прочитати синонімічні ряди. Визначити стилістичну різницю слів, які входять до синонімічних рядів. Увести виділені слова у прості речення, ускладнені однорідними підметами, додатками, вставними словами.

1) Писанина - писання - мазанина.

2) Примовляти - приказувати - наказувати - приговорювати - приповідати - причитати.

3) Сумний - смутний - невеселий - безрадісний - меланхолічний - сумливий - тоскний - траурний - мінорний (розм.).

4) Щастити - таланити - везти - вдаватися - фортунити - вестися - щаститися - добритися (діал.).

Вибіркова робота

► Прочитати подані слова. Знайти серед них загальновживані, виписати їх. З'ясувати значення виділених слів.

Вправа 455 ст.212

Мобілка, тачка, зелені, прикид, пелька, парубіка, плай(діал.), пектин ( хімічна речовина), планета, комп'ютер, інтернет, хліб, чай, річечка, бабуня.

► Пригадати, які просторічні слова і жаргонізми використовують у своєму мовленні ваші однолітки, дорослі. Записати їх. Чи мають вони емоційне забарвлення? В якому стилі використовуються?

Вправа 456 (письмово), вправа 457 (усно).

VI. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Як слова називаються загальновживаними?

2. Як слова називаються стилістично забарвленими?

3. В яких стилях найчастіше використовуються загальновживані і стилістично забарвлені слова?

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання §31, вправа 459 (письмово)