asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Волейбол

Завдання уроку:

1) удосконалювати прийом м'яча обо­ма руками зверху та знизу;

2) удосконалювати нападальний удар;

3) удосконалювати верхню та нижню подачу м'яча.

Інвентар: волейбольні м'ячі; скакалки; довга скакалка.

Тип уроку: урок – змагання
п/п

Зміст уроку

Дозування

Організаційно – методичні вказівки

Підготовча частина уроку( 14-15 хв.)

1.

1. Шикування в одну шеренгу, привітання

30 с

За зростом біля лінії

2.

Повідомлення завдань уроку.

30с

фронтальний метод

3.

Вимірювання частоти серцевих скоро­чень (ЧСС) за 6 с

30с

Кількість ударів помножити на 10. У нормі величина коливається від 80 до 100 уд/хв

4.

Стройові вправи на місці та в русі

30с


Стежити за чітким виконанням команд

5.

Спортивна ходьба з переходом на біг

30с


Фронтальний метод. У колону по одному, дистанція — 2 кроки. 3 метою економії часу нагадати правила техніки безпеки під час фізкультурних занять. Утримувати правильну поставу, дихати вільно

6.

Різновиди бігу (звичайний; приставни­ми кроками; з імітацією нападального удару)

2 хв.


Фронтальний метод. Повідомити завдання уроку під час бігу.

Руки на рівні плечей із наступною імітацією нападального удару

7.

Спортивна ходьба з переходом на зви­чайну, вправи на відновлення дихання

2 хв.

Утримувати правильну поставу. Темп помір­ний

8.

7. Загальнорозвивальні вправи у русі:

а) розминка кистей у положенні «замок»;

б) пересування у положенні упору позаду лежачи праворуч і ліворуч;

в) вихідне положення (В. П.) — упор сто­ячи в нахилі. Переставляючи по черзі руки, набути положення упору лежачи, зігнути руки, розігнути та, переставля­ючи їх по черзі, повернутися у В. П.;

г) В. П.— широка стійка ноги нарізно, тулуб нахилити вперед. Вправа «Млин»;
д) ходьба у присіді;
є) стрибки у присіді з пересуванням упе­ред і обертовими рухами руками перед грудьми;

5 хв.
20 с.
20 с.

6 раз

8 раз


20 с
30 сФронтальний метод організації діяльності учнів.

Максимально енергійно та з великою амплі­тудою.

Темп помірний. Тулуб тримати прямо.
Після виконання упору лежачи тулубом під­логи не торкатися.
Стежити за рівномірним диханням. Ноги та руки тримати прямими. Оберти виконувати з великою амплітудою.

У юнаків руки на колінах, у дівчат — на поясі.

Стежити за правильною поставою.

9.

Біг із додатковим завданням:

а) через кожні 5-6 кроків — стрибок угору з ривком руками перед грудьми;

б) те саме, під час стрибку 3—4 «боксер­ські» удари;

в) те саме, під час стрибку оплески над головою

1 хв.

20 с.

20 с.
20 с.

У колону по одному. Темп бігу повільний. До­тримуватися дистанції у два кроки.
Рухи рук швидкі.
Розминати кисті.

10.

Ходьба з вправами на відновлення дихання

20 с.

У зручному темпі.

11.

Пересування у колоні в упорі позаду сидячи

2-3х10-15 м

Тулубом не торкатися підлоги

12.

Стрибки зі скакалкою

2 хв.

У найшвидшому темпі. Учні підраховують кількість стрибків. Гарний показник в юнаків — 120 стрибків/хв, у дівчат — 130 стрибків/хв

13.

Вправи на відновлення дихання на місці

20 с.

Утримувати правильну поставу

14.

Шикування в одну шеренгу на швид­кість

30 с.

Учитель виставляє оцінки за виконання стрибків зі скакалкою

15.

Ходьба з перешикування у колону по двоє. Виконуються силові вправи у парах.

3 хв.

Дистанція між колонами — 2-3 кроки

16.

Силові вправи у парах:

а) стоячи обличчям одне до одного, за командою вчителя учні намагаються перетягнути одне одного за умовну лінію

б) те саме, але намагатися виштовхнути за умовну лінію;

в) в упорі позаду сидячи одне навпроти одного, ноги зчеплені під коліньми; згинання та розгинання тулуба

2 хв.

45 с.


45 с.
45 с.

Руки партнерів зчеплені у кистях на рівні по­яса.


Руки партнерів зчеплені перед грудьми.

Руки за головою, лікті розведені. Темп швид­кий

^ Основна частина уроку (25-27 хв.)

1.

Прийом м'яча обома руками зверху у парах на швидкість виконання 15 прийомів без втрати м'яча

2 хв

Стоячи у парах одне навпроти одного на від­стані 3—4 м. Прийом м'яча здійснювати над головою на зігнуті в ліктях руки подушечками пальців.

Якщо учневі бракує пари, формується трійка і виконується прийом м'яча зверху з перебіж­ками

2.

Прийом м'яча обома руками знизу у парах на швидкість виконання 15 прийомів без втрати м'яча

2 хв.

Руки тримати прямими, ноги напівзігнуті. Учень перебуває у постійному русі

3.

Прийом м'яча у будь-який спосіб у парах на швидкість виконання 20 прийомів без втрати м'яча

2 хв.

Перша пара, яка виконала завдання, піднімає

руки

4.

Верхні та нижні прямі подачі

5 хв

Одна половина учнів розташовується за лінією подач на одному боці майданчика, друга —на протилежному. Учні, які виконали 10 точних подач першими, піднімають руки

5.

Шикування в. одну шеренгу на швидкість

20 с.

Відмітити найшвидших учнів

6.

Ходьба в колоні по одному з вправами на відновлення дихання

30 с.

Стежити за правильною поставою

7.

Перешикування у колони по чотири

20 с.

Утворення 4 команд

8.

Вправи на «станціях»:

Кожна команда біжить до своєї «станції», шикується в одну шеренгу обличчям до вчителя та отримує завдання. На кожній «станції» виконується певне завдання, команди по черзі проходять усі «станції», вправи виконують по черзі всі гравці команди. Результати вико­нання вправ для кожної команди фіксуються у картці (див. Додаток А). Після проходження всіх «станцій» учитель збирає картки та під­раховує бали команд. Результати кожної з ко­манд фіксуються у картці зведеної відомості (див. Додаток Б). Учні, які звільнені від уроків фізичної культури, допомагають учителеві під­раховувати кількість набраних очок кожною командою.
^ 1-а «станція» — стрибки через довгу скакалку (двоє учнів крутять скакалку, учень устрибує у скакалку, що обертається, кілька разів стрибає через неї та вистрибує.

Спроба вважається вдалою, якщо скакалка не зачеплена. За кожний правильний вхід

і вихід нараховується 4 бали);

4 хв.

Розвиток координації рухів і почуття ритму.

^ 2-а «станція» — гра «Десятки-дев'ятки» біля стінки (необхідно виконати 10 прийомів м'яча зверху від стінки, потім — 9 прийомів м'яча знизу від стінки і 8 прийомів знизу та зверху. За кожне безпомилково

виконане завдання нараховується 4 бали);

4 хв.

Не переривати ритм (не ловити м'яч обома руками).

^ 3-я «станція» — стрибки зі скакалкою (якщо учень виконав більше ніж 40 стрибків за 20 с, йому нараховується 4 бали);

4 хв.

У найшвидшому темпі. У кожного учня дві спроби, зараховується найкращий результат.

4-а «станція» — нападальні удари у стінку

(підраховується кількість безпомилкових виконань. Якщо учень виконує 30 безпомилкових ударів, то йому нараховується 4 бали)

4 хв.

Відстань від стінки 2—4 м

^ Заключна частина уроку(3-5 хв.)

1.

Шикування в одну шеренгу

20 с.

Біля лінії за зростом, інтервал — один крок

2.

Стройові вправи на місці. Вправи на відновлення дихання

2 хв.

Фронтально одночасно. Темп повільний

3.

Вимірювання ЧСС за 6 с

30 с

Учитель звертає увагу на учнів, чия ЧСС перевищує 120 уд/хв

4.

Підбиття підсумків уроку

2 хв.

Визначити команду-переможницю. Оцінити діяльність учнів на уроці.

5.

Домашнє завдання

30 с.

Удосконалювати техніку прийому м’яча обома руками зверху, знизу та нападального удару; скласти естафету з елементами народних ігор, що сприяють вдосконалення техніки гри у волейбол

6.

Організований вихід із залу

30с

в колону по одному


Додаток А

Картка команди №____


з/п

Вид завдання

Кількість виконань без помилок

Кількість балів

1.

Стрибки через довгу скакалку2.

Гра «Десятки-девятки» біля стінки3.

Стрибки зі скакалкою4.

Нападальні удари об стінку


Сума балів


Підпис судді (учня, якого звільнено від уроків фізкультури)

Додаток Б


Команди

К-ть балів на

1-й станції

К-ть балів на

2-й станції

К-ть балів на

3-й станції

К-ть балів на

4-й станції

1-а команда

2-а команда

3-а команда

4-а команда

Підпис головного судді