asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти


ВИПУСКНА РОБОТА


Мультимедійні технології на уроках фізики
Виконавець: Гнатік Йосип Емеріхович,

слухач курсів підвищення кваліфікації

вчителів фізики та астрономії,

вчитель Яношівського ліцею

Берегівського району

Дата проходження курсів:

07.10.13 -05.11. 13 р.

Керівник:

Гайналій Людмила Іванівна – завідувач

кабінету природничо-математичних дисциплін, основ економічних знань та екології


Ужгород-2013

ЗМІСТ

ВСТУП ..................................................................................................... 3

 1. Поняття мультимедіа…………………………………………………...4
 2. Сучасна мультимедійна техніка та її використання в навчально-виховному процесі……………………………………………………….. 4

 1. Мультимедійні презентації……………………………………………..5
  1. Елементи мультимедійної презентації……………………………5

  2. Інтерактивна мультимедійна презентація……………….............6

  3. Формати мультимедійних презентацій…………………………..6

  4. Показ або подання презентації……………………………………...6

  5. Ефективність мультимедійних презентацій у процесі

навчання……………………………………………………………………7


 1. Використання педагогiчних програмних засобів при вивченнi фізики у середнiйшколі…………………………………………………8
  1. Методика використання педагогiчнихпрограмних засобів при вивченнi фізики у середнiй школі…………………………………...8

  2. Мультимедійний супровід на уроках фізики……………………….9

  3. Деякі проблеми викладання фізики, яких можно вирішити за допомогою ПНЗ……………………………………………………..11

  4. Деякі недоліки застосування ПНЗ………………………………..12

  5. Особливості візуального електронного середовища……………..12

  6. Особливості сприйняття візуальної інформації………………..13

  7. Організація зорового поля слайду………………………………..14

  8. Колір………………………………………………...……………….14

  9. Логічні наголоси…….............................................………………..16

  10. Таблиці……………………………………….………………………17

  11. Схеми…………………………………………………………………18

  12. Ефекти анімації………………………………………………………20
 1. Деякі види навчальних презентацій, яких можна використати в навчально-виховному процесі………………………………………...20
 2. Висновки………………………………………………………………….23


 3. ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………24


Вступ.

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього комп'ютерних технологій , які проникають в усі сфери людської діяльності , забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві , утворюючи глобальний інформаційний простір. Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти . В даний час в Україні йде становлення нової системи освіти , орієнтованого на входження у світовий інформаційно-освітній простір . Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу , пов'язаними з внесенням коректив у змісту технологій навчання , які повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям , і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати не додатковим у навчанні , а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу , що значно підвищує його ефективність.

Реформування шкільної фізичної освіти має здійснюватися з одною метою - зробити її більш якісною. Для цього необхідно забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, яка буде підготовлена до активного, самостійного життя в суспільстві. Щоб вирішити таке завдання потрібно застосувати інноваційних технологій навчання. Одна з них - мультимедійні технології. Вони відкривають нові можливості вдосконалення навчальної діяльності: збагачують процес навчання, дозволяють зробити навчання більш ефективним, залучаючи до процесу сприйняття навчальної інформації більшість чуттєвих компонент кого навчають.

Сьогодні мультимедійні-технології - це один з перспективних напрямків інформатизації навчального процесу. У вдосконаленні програмного і методичного забезпечення, матеріальної бази, а також в обов'язковому підвищенні кваліфікації викладацького складу бачиться перспектива успішного застосування сучасних інформаційних технологій в освіті.

^ 1. Поняття мультимедіа
Поняття мультимедіа, взагалі, і засобів мультимедіа, тісно пов'язана з комп'ютерною обробкою і представленням інформації і. Як і багато інших слова мови, слово "мультимедіа" має відразу кілька різних значень.

Мультимедіа - це:

 • технологія , що описує порядок розробки , функціонування та застосування засобів обробки інформації різних типів;

 • інформаційний ресурс, створений на основі технологій обробки і представлення інформації різних типів;

 • комп'ютерне програмне забезпечення , функціонування якого пов'язано з обробкою і представленням інформації різних типів;

 • комп'ютерне апаратне забезпечення , за допомогою якого стає можливою робота з інформацією різних типів;

 • особливий узагальнюючий вид інформації , яка об'єднує в собі як традиційну статичну візуальну (текст , графіку ) , так і динамічну інформацію різних типів (мова , музику , відео фрагменти , анімацію тощо).

Таким чином, в широкому сенсі термін "мультимедіа" означає спектр інформаційних технологій, що використовують різні програмні та технічні засоби з метою найбільшефективного впливу на користувача (який став одночасно і читачем, і слухачем, і глядачем).следующая страница >>