asyan.org
добавить свой файл
1
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження, її тези – грамотно написані і акуратно оформлені.

Обсяг тез – до 3-ох сторінок формату А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова.

Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль Normal, абзацний відступ – 10 мм.

Окремим абзацом просимо подати теоретико-методичні та практичні рекомендації за темою тез.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Гайдукова Г.М., студентка 4 курсу,

Бердянський університет менеджменту і бізнесу,

м. Бердянськ
^ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Доходи будь-якої організації в першу чергу залежать від того, наскільки професійно в ній працюють фахівці. Результати діяльності багатьох підприємств і накопичений досвід їх роботи з кадрами показує, що формування виробничих колективів, забезпечення високої якості кадрового потенціалу є вирішальними чинниками ефективності виробництва і конкурентоспроможності продукції.
^ Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!
Заявка

на участь у Всеукраїнській

науково-практичній конференції студентів та молодих учених

^ Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство”
Прізвище ______________________________

Ім’я ___________________________________

По батькові _____________________________

Місце роботи (навчання)_____________________

Науковий ступінь_________________________

Вчене звання____________________________

Посада_________________________________

Адреса ________________________________

Телефон_______________________________

Е-mail_________________________________

Планую (потрібне підкреслити):

 • виступити з доповіддю

 • взяти участь як слухач

 • заочна участь

Тема доповіді або повідомлення______________

Обраний напрям_________________________

Потреба в житлі (так, ні)

Потреба в технічних засобах (яких)___________

Дата: заїзду__________від’їзду______________
Чекаємо на Вас і Ваші роботи!

З повагою, oргкомітет конференції.
За додатковою інформацією просимо звертатися

за контактними телефонами:

+38(066) 243-90-93 - Трикоз Ірина Володимирівна

+38(066) 2326749 - Орлова Ганна Олександрівна

^ Бердянський університет

менеджменту і бізнесуДо 20-річчя БУМІБ
ЗАПРОШЕННЯ
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених
Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство”

1-2 березня 2012 року
м. Бердянськ

^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Оргкомітет Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених „Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство”, яка відбудеться у рамках ювілейних заходів до 20-річчя Бердянського університету менеджменту і бізнесу 1-2 березня 2012 року запрошує Вас до обговорення питань, пов’язаних з розробкою нових напрямів формування та використання економічного потенціалу на різних рівнях управління.
^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Антошкіна Лідія Іванівна – ректор БУМІБ, зав. кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, д.е.н., проф.

^ Заступники голови оргкомітету:

Бажан Ірина Іванівна – доцент кафедри економіки підприємства, к.е.н., доц.;

Міхов Л.І. – проректор з навчальної роботи, к.е.н., проф.;

Ушенко Наталя Валентинівна – зав. кафедри менеджменту організацій, д.е.н., проф.
^ Члени оргкомітету:

Баланда Анатолій Людвігович - д.е.н., проф.;

Беседін Василь Федорович - д.е.н., проф.;

Бондар Інтерна Кас’янівна - д.е.н., проф.;

Вісящев Володимир Андрійович - д.е.н., проф.;

Гаряча Оксана Любомирівна – к.е.н.;

Горпинич Оксана Володимирівна – к.е.н.;

Пелішенко Валентин Павлович - д.е.н., проф.;

Стеченко Дмитро Миколайович - д.е.н., проф.;

Фролова Галина Іванівна – к.е.н., доц.
Відповідальний секретар:

Трикоз Ірина Володимирівна – ст. викладач

напрями роботи конференції

 • Економічний потенціал держави: сучасний стан та перспективи розвитку.

 • Управління економічним потенціалом регіону.

 • Використання економічного потенціалу підприємства.

 • Економічний потенціал: міжнародний аспект.^ ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ

До участі в конференції запрошуються керівники, науковці, викладачі, аспіранти, студенти та молоді учені. Для цього необхідно
до 10 січня 2012 року
надіслати в електронному вигляді:

 •  тези доповіді (назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора та обраному номеру напряму через дефіс);

 •  заявку на участь та відскановану квитанцію про сплату оргвнеску;

 •  відскановану рецензію наукового керівника чи іншої особи, яка має науковий ступінь чи/та вчене звання

на E-mail: bumibcafmen@rambler.ru
Бажаючі мають можливість подати наукову статтю до публікації у науковому економічному журналі «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу» (Постановою Президіуму ВАК України № 1-05/4 від 14 жовтня 2009 р. журнал внесено до переліку фахових видань з економіки). Вимоги до розміщення статті в журналі:

http://bumib.edu.ua/nd/perіodichnі-vidannya

Фінансові умови
1. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням учасників на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.
2. Організаційний внесок з учасника конференції складає 100 грн. та використовується на часткове покриття витрат, пов’язаних із опублікуванням збірника тез доповідей учасників конференції та програми конференції.

У разі заочної участі для пересилки збірника тез додатково перерахувати 15 грн. на поштові витрати.
3. Організаційний внесок учасника конференції сплачується поштовим переказом за реквізитами:

Одержувач: Орлова Ганна Олександрівна

Адреса: м. Бердянськ, Запорізька обл., 71100

Главпочтамп До запитання.

Призначення платежу: за участь у конференції “Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство”.

^ Обов'язково вказати прізвище автора тез.
4. Програму конференції та збірник тез доповідей учасників конференції планується видати учасникам конференції під час реєстрації.
Організація роботи конференції


 1. Пленарне засідання конференції відбудеться в 307 ауд. навчального корпусу №3 Бердянського університету менеджменту і бізнесу (2 поверх),

м. Бердянськ, вул. Свободи, 101.

 1. Реєстрація учасників конференції – 1 березня 2012 р. у фойє корпусу №3 БУМІБ, (м. Бердянськ, вул. Свободи, 101) з 8.30 до 9.50.

Початок роботи конференції – о 10.00