asyan.org
добавить свой файл
1


вивчення предмету Методика навчання математики

сп. 5.010102 „Початкове навчання”


Структура навчального предмету

Семестр

Кількість

навчальних тижнів

Кількість годин на тиждень

Всього

годин/кредитів

Кількість годин

Види контролю

Аудиторних

Сам. р.

Лекцій

Пр.занять

Семінарів

Пр.робіт

Лаб.робіт

К/залік
4 семестр

21

2

42

19

16

2

2

3

-

16
Модуль № 1

420

10

6

2

-

-

-

10
ЗМ № 1

„Методика початкового курсу математики як педагогічна наука”


16

8

4

2
2Поточний контроль.

Лабораторна робота

ЗМ № 2

„Зміст і побудова початкового курсу математики”


4

2

2
Поточний контроль.

Модульний контроль.

Модуль №2

422

9

10

-

2

1

-

6
ЗМ № 3

„Дочисловий період та методика його вивчення”


2

1

1
Поточний контроль.

Модульний контроль.

ЗМ №4

«Методика вивчення нумерації чисел першого десятку»


4

2

1
1


Поточний контроль.

.

ЗМ №5

«Методика вивчення нумерації чисел в межах 100»


4

2

2
Поточний контроль.

Структура навчального предмету

Семестр

Кількість

навчальних тижнів

Кількість годин на тиждень

Всього

годин/кредитів

Кількість годин

Види контролю

Аудиторних

Сам. р.

Лекцій

Пр.занять

Семінарів

Пр.робіт

Лаб.робіт

К/залік

ЗМ №6

«Методика вивчення нумерації чисел

в межах 1000»


4

2

2
Поточний контроль.


ЗМ №7

«Методика вивчення нумерації багатоцифрових чисел»


8

3

4
Поточний контроль.

Лабораторна робота

Диференційований залік

Модульний контроль
5 семестр

16

2

32

8

10

4

5

5

-

16
Модуль № 3

514

6

6

2

-

-

-

6
ЗМ № 8

«Ознайомлення з арифметичними діями та їх властивостями»


6

2

2

2

Поточний контроль.


ЗМ №9

«Методика вивчення табличних випадків арифметичних дій»


4

2
2

Поточний контроль.


ЗМ №10

«Методика вивчення усних арифметичних дій»


4

2

2
Поточний контроль.

Модульний контроль

Модуль № 4

518

2

4

2

5

5

-

10
ЗМ 11

«Методика вивчення письмових арифметичних дій»


14

2

2
5

5
-

Поточний контроль.

Лабораторна робота.


ЗМ №12

«Формування в учнів початкових уявлень про дроби»


22

Поточний контроль.

Структура навчального предмету

Семестр

Кількість

навчальних тижнів

Кількість годин на тиждень

Всього

годин/кредитів

Кількість годин

Види контролю

Аудиторних

Сам. р.

Лекцій

Пр.занять

Семінарів

Пр.робіт

Лаб.робіт

К/залік

ЗМ №13

«Загальні питання методики розв’язування текстових задач»


4
2
Поточний контроль.

Диференційований залік

Модульний контроль
6 семестр

17

2

34

12

12

3

2

4

1

17
Модуль № 5

622

7

7

2

2

4

1

12
ЗМ №14

«Методика розв’язування простих текстовых задач»


12

5

5

2


-

Поточний контроль

ЗМ №15

«Методика розв’язування складених задач»


10

2

2
2

4Поточний контроль.

Лабораторна робота.

Модульний контроль


Модуль № 6

612

5

5

1

-

-

1

5
ЗМ №16

«Методика вивчення довжини. Формування навичок вимірювання довжини»


4

2

2
Поточний контроль.


ЗМ №17

«Методика формування знань про масу тіла і місткість»


3

2

1
Поточний контроль.


ЗМ №18

«Методика формування знань про час, швидкість і відстань»5

1

2

11
Письмова контрольна робота. Диференційований залік

Модульний контроль.
Структура навчального предмету

Семестр

Кількість

навчальних тижнів

Кількість годин на тиждень

Всього

годин/кредитів

Кількість годин

Види контролю

Аудиторних

Сам. р.

Лекцій

Пр.занять

Семінарів

Пр.робіт

Лаб.робіт

К/залік
7 семестр

15

2

30

9

15

4

-

1

1

15
Модуль № 7

714

5

7

2

-

-

-

7
ЗМ №19

«Методика вивчення площі геометричних фігур»


4

2

2
Поточний контроль

ЗМ №20

«Методика формування поняття про ціну, кількість та вартість»


4

1

1

2

Поточний контроль

ЗМ№ 21

«Методика формування поняття про математичний вираз, рівності і нерівності»


6

2

4
Поточний контроль

Модульний контроль

Модуль № 8

716

4

8

2

-

1

1

8
ЗМ №22

«Методика формування поняття рівняння»


4

2

2
Поточний контроль

ЗМ №23

«Розвиток просторових уявлень»


2
2
Поточний контроль

ЗМ №24

«Ознайомлення з найпростішими геометричними фігурами та їх побудовою»


10

2

61

1
Лабораторна робота.

Письмова контрольна робота. Диференційований залік

Модульний контроль

Загалом

4, 5, 6, 7138

48

53

13

9

13

2

64