asyan.org
добавить свой файл
1

Варіант 4

Частина друга

Розв'яжіть завдання 2.1 - 2.8.

2.1 Спростіть вираз

2.2 Знайдіть значення виразу 16-0,75·84

2.3 Розв'яжіть рівняння:

2.4. Знайдіть область визначення функції f(х) =

2.5 Обчисліть значення похідної функції f(х) = х2 + в точці х0 = -2 .

2.6 Катер мав подолати відстань між двома портами, що дорівнює 80 км, за певний час. Проте оскільки він рухався зі швидкістю на 10 км/год меншою, ніж передбачалось, то запізнився на 24 хв. З якою швидкістю мав рухатись катер?

2.7 З точки D, що лежить поза прямою п, проведено до цієї прямої похилі DК і DB, які утворюють із нею кути 45° і 60° відповідно. Знайдіть довжину проекції похилої DК на пряму п, якщо DB = 10 см.

2.8 Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює а, а її діагональний переріз - рівносторонній трикутник. Знайдіть об'єм піраміди.

Частина третя

Розв’язання задач 3.1 - 3.3 повинно мати обгрунтування. У ньому потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв'язання схемами, графіками, таблицями.

3.1 Розв’яжіть рівняння: log6(x-2)+log6(x-1)=1

3.2 Побудуйте графік функції f(х) = tgx

3.3 Діагоналі трапеції взаємно перпендикулярні, одна з них дорівнює 48 см, а середня лінія трапеції — 25 см. Знайдіть висоту трапеції.