asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Варіант 1
1. У фірми “Інсайт” є три варіанти (А,В,С) нарахування відсотків на кошти, розташованих на депозитному рахунку банка. По варіанту А нарахування відсотків здійснюється раз на рік по ставці 30%, по варіанту В – щомісячно по ставці 24% річних; по варіанту С – раз у квартал по ставці 28% річних.

Виявити ефективну річну відсоткову ставку (EAR) по кожному варіанту нарахування відсотків.

2. Комерційна організація отримує кредит на п’ять років в розмірі 587,7 тис.грн. Погашення кредиту здійснюється рівними щомісячними платежами по 16,907 тис.грн. Визначити фактичні фінансові утримання, пов’язанні із залученням кошт інвестування.

3. Вибрати оптимальний варіант на основі співвідношення двох інвестиційних проектів за показниками NPV .

Показники

Проект 1

Проект 2

1. Ціна

1000$

1400$

2. Генерує мий річний дохід

2300$

2400$

3. Строк експлуатації

7років

11років

4. Ліквідаційна вартість

600$

300$

5.Норма прибутку

14%

14%

Варіант 2

1. Для розширення складських поміщень комерційна організація планує через два роки придбати споруду. Експерти оцінюють майбутню нерухомість у розмірі 1 млн.грн. По банківським депозитним рахункам встановлені ставки у розмірі 32% зі щорічним нарахуванням відсотків і 28% зі щоквартальним нарахуванням відсотків.

Розрахувати, яку суму коштів необхідно розташувати на банківський депозитний рахунок, щоб через два роки отримати достатню суму коштів для купівлі нерухомості.

2. Банк видав кредит 8 млн.грн. на рік. Необхідна реальна дохідність операції дорівнює 5% річних. Очикуємий рівень інфляції-70% .

Визначити:

а) ставку відсотків по кредиту з обліком інфляції.

б) погашаєму суму.

в) суму нарахованих відсотків.

3. Інвестиційний проект потребує інвестицій в розмірі 100 тис.грн. Даний проект передбачає отримання щорічного доходу в розмірі 70 тис.грн.. на протязі 11 років.К=14 відсотків. Визначити доцільність інвестицій за показниками: NPV і PI. Зробити висновки.








Варіант 3



1. Комерційна організація прийняла рішення інвестувати на п’ятирічний строк вільні грошові кошти у розмірі 30 тис. грн. Є три альтернативних варіантів вкладення. По першому варіанту кошти вносяться на депозитний рахунок банку зі щорічним начисленням складних відсотків по ставці 20%.

По другому варіанту кошти передаються юридичному обсягу у якості суду, при цьому на отриману суму щорічно нараховуються 25%. По третьому варіанту кошти розташовуються на депозитний рахунок зі щомісячним нарахуванням складних відсотків по ставці 16% річних. Визначити не враховуючи рівень ризику і варіант вкладення грошових коштів.

2. Рестораном “Ман” на депозит покладено 100 тис.грн. за простою ставкою 30% річних на 4 місяці. Знайти суму, яку отримає вкладник по закінченню вказаного періоду.

3. Акціонерне товариство уклало тримісячний форвардний контракт на купівлю 20 т $ за курсом 5,3 за 1$. Через 3 місяці в день виконання контракту курс може складати 5,4 за 1$, або 5,2 за 1$. Розрахувати потенційний прибуток або втрачену користь від даного контракту.



следующая страница >>