asyan.org
добавить свой файл
1
ВАРІАНТ 1

 1. Охарактеризувати теорію грошей і її сутність.

 2. Розкрити суть і основні цілі грошово-кредитної політики.

 3. Визначити М0, якщо відомо М2=40000 грн., вклади – 15000 грн., засоби на поточних рахунках 12000 грн.


ВАРІАНТ 2

 1. Обґрунтувати історичний розвиток теорії грошових відносин.

 2. Охарактеризувати міжнародний кредит, його форми та види.

 3. Визначити грошові агрегати М1, М2, М3 грошову базу та її долю в загальному об’ємі грошової маси.

Готівка в обігу та в касах банку 27000 грн.; обов’язкові резерви комерційних банків у центральному банку – 12000 грн.; засоби комерційних банків на кореспондентських рахунках в НБУ – 10000 грн. Термінові вклади в банках 7000 грн., засоби на поточних та інших рахунках та у вкладах до витребування 37000 грн., депозитні сертифікати та державні займи – 4000 грн.

ВАРІАНТ 3

 1. Розкрити сутність грошей.

 2. Охарактеризувати кредитні гроші.

 3. Банк надав ссуду в розмірі 13000 грн. на 50 місяців під 12 відсотків річних при умовах щоквартального нарахування відсотків. Розрахувати повернену суму при нарахуванні

а) складних відсотків.

б) змішаних відсотків.
ВАРІАНТ 4

 1. Охарактеризувати становлення і еволюцію грошей.

 2. Розкрити механізм грошово-кредитної політики.

 3. Фірма отримала кредит банка у сумі 10 млн.грн. строком 8 років. Кредитна процентна ставка у розмірі 8,6 відсотків для І року. Для ІІ року передбачена надбавка до відсоткової ставки у розмірі 0,3відсотка. Для ІІІ та наступних років у розмірі 0,2 відсотка у порівнянні з ІІ роком. Визначити суму боргу, що треба виплатити у кінці сроку займу, прості відсотки.ВАРІАНТ 5

 1. Розкрити функції грошей.

 2. Охарактеризувати грошово-кредитну-політику України.

 3. Визначити нарощену суму з вихідною сумою у 4 млн. грн.. при розміщенні її у банку на умовах нарахувань складних відсотків. Річна ставка 10 відсотків. Періоди нарахування 40 днів; 120 днів; 1 рік.

ВАРІАНТ 6

 1. Охарактеризувати функціональні форми грошей.

 1. Обґрунтувати визначення валютного курсу.

 1. З’явилась можливість отримати позику на 5 тис.грн., або на умовах 12 відсотків річних з квартальними нарахуваннями складних відсотків, або на умовах 12,4 річних з простим нарахуванням відсотків. Обрати оптимальний варіант для банку та для позичальника.


ВАРІАНТ 7

 1. Визначити грошовий агрегат М1, М2, М3.

 2. Охарактеризувати валюту і її компоненти.

 3. Тратта видана у сумі 40 тис.грн. з уплатою 17.10.2005. Володар документу урахував його у банку 23.07.2005 за обліковою ставкою 7 відсотків. Визначити початкову суму.


ВАРІАНТ 8

 1. Охарактеризувати попит на гроші.

 2. Розкрити еволюцію системи валютних відносин.

 3. Банк надав ссуду в розмірі 20000 грн. на 50 місяців під 12 відсотків річних при умовах піврічного нарахування відсотків. Розрахуйте суму при нарахуванні

а) складних відсотків;

б) змішаних відсотків.
ВАРІАНТ 9

 1. Розкрити чинники, що визначають параметри попиту на гроші.

 2. Охарактеризувати валютні системи.

 3. Що більш вигідно, отримати 5 тис.грн. сьогодні чи 10 тис.грн. через 10 років. Якщо дисконтна ставка 12 відсотків і нарахування здійснюється:

а) прості відсотки;

б) складні відсотки.

ВАРІАНТ 10

 1. Визначити пропозицію грошей.

 2. Охарактеризувати валютні операції.

 3. Фірмі треба накопичити 2 млн.грн., щоб через 8 років придбати будову під офіс. Більш безпечним засобом накоплення є придбання цінних паперів, що дають річний прибуток за ставкою 8 відсотків річних за піврічним нарахуванням складних відсотків. Визначити суму, що вклали в цінні папери.


ВАРІАНТ 11

1. Охарактеризувати грошові реформи.

 1. Розкрити сутність і здійснення емісійних процесів.

 2. Тратта видана у сумі 40 тис. грн. з уплатою 18.12.2005. Володар документу урахував його у банку 24.08.2005. за обліковою ставкою 9 відсотків. Визначити початкову суму.


ВАРІАНТ 12

 1. Визначити систему безготівкових розрахунків.

 2. Обґрунтувати оптимальність режиму валютного курсу.

 3. Розрахувати суму нарахувань боргу, якщо кредит взято на 9000 грн. під 12 відсотків річних. Нарахування здійснюється за складними відсотками на 4 роки:

а) раз на рік;

б) кожні півроку;

в) щоквартально.

ВАРІАНТ 13

 1. Охарактеризувати способи безготівкових розрахунків.

 2. Розкрити структуру валютного ринку та механізм дії.

 3. В переводному векселі на суму 2000000 грн. термін платежу за якими наступає 25 листопада, зумовлено нарахуванням у розмірі 24 відсотків річних. Розрахувати розмір суми, яку будуть сплачувати особі, що пред’явила вексель, якщо датою складання векселя є 18 квітня.


ВАРІАНТ 14

 1. Розкрити принципи організації готівкового обігу.

 2. Охарактеризувати валютний ринок і методи валютного страхування.

 3. Фірма отримала кредит у банку на суму 6000000 грн. , терміном на 6 років. Відсоткова ставка за кредитом визначена в розмірі 8,8 відсотків для І року. Для ІІ року передбачена надбавка до відсоткової ставки у розмірі 0,6 відсотка. Для ІІІ року і наступних років у розмірі 0,2 відсотка у порівнянні з ІІ роком.

Визначити суму боргу, яка підлягає погашенню наприкінці терміна позики, методом простих відсотків.
ВАРІАНТ 15

 1. Охарактеризувати норми регулювання обігу готівки.

 2. Визначити валютний курс та його функції.

 3. З’явилася можливість отримати кредит на суму 2000 грн., або при умовах 12 відсотків річних з квартальними нарахуваннями складних відсотків , або при умовах 13 відсотків річних з річним нарахуванням відсотків . Обрати оптимальний варіант для банку та для боржника.


ВАРІАНТ 16

 1. Охарактеризувати грошовий ринок та його структуру.

 2. Визначити економічних суб’єктів валютного ринку.

 3. Розрахувати суму нарахувань боргу, якщо кредит взято на 5000 грн. під 10 відсотків річних. Нарахування іде за складними відсотками на 4 роки:

а) раз на рік;

б) кожні півроку;

в) щоквартально.
ВАРІАНТ 17

 1. Обґрунтувати механізм саморегулювання грошового ринку.

 2. Охарактеризувати МВФ у системі валютного регулювання.

 3. Банк надав ссуду в розмірі 15000 грн. на 30 місяців під 16 відсотків річних при умовах щоквартального нарахування відсотків. Розрахувати повернену суму при нарахуванні

а) складних відсотків;

б) змішаних відсотків.

ВАРІАНТ 18

 1. Охарактеризувати обіг грошей та його швидкість.

 2. Дати поняття Світового банку, та розкрити його функції .

 3. Визначити грошові агрегати М1, М2, М3, М4 при наступних даних:

 • Металеві монети - 64000 грн.

 • Кошти на поточних рахунках банків – 26000 грн.

 • Банкомати – 16000 грн.

 • Цінні папери (векселя) – 7000 грн.

 • Казначейські білети – 6500 грн.

 • Термінові депозити – 9000 грн.

 • Заощаджені депозити – 18000 грн.

 • Різні форми депозитів у кредитних закладах – 10000 грн.

 • Короткострокові державні цінні папери – 13000 грн.


ВАРІАНТ 19

 1. Дати поняття грошової системи та її видів.

 2. Охарактеризувати валютне регулювання: зміст, суб’єкти, способи.

 3. Фірма для здійснення угоди бажає продати 24 тис.$ за фунти з поставкою через 4 місяці. Спот курс = 1$=0,58 фунта стерлінгів.

 • відсоткові ставки по доларовому кредиту складає – 3,6 відсотків.

 • відсоткові ставки по кредиту фунта стерлінгів складає – 6 відсотків

 • Розрахувати форвардний курс через 4 місяці і вартість продажу.

ВАРІАНТ 20

 1. Розкрити елементи грошової системи.

 2. Обґрунтувати конвертованість валют.

 3. Ссуда у розмірі 120 тис.грн. видана 26.08. до 21.04. включно, і=7 відсотків. Знайти розмір позитивного платежу трьома способами.


ВАРІАНТ 21

 1. Розкрити суть і форми інфляції.

 2. Охарактеризувати банківську систему, основні завдання і функції.

 3. Зобов’язання виплатити через 160 днів 50 тис.грн.. було відмічено в банку за 95 днів до виплати. Облікова ставка – 7,5 відсотка.ВАРІАНТ 22

 1. Обґрунтувати поняття інфляції і перерозподілу доходів.

 2. Визначити банківські операції.

 3. Депозитний сертифікат номіналом 30 тис.грн.. випущений на один рік з нарахуванням простих відсотків, був куплений за 9 місяців до його погашення і проданий через 4 місяці. Ставка простих відсотків в момент купівлі і продажу складають 20 відсотків і 30 відсотків річних відповідно. Визначити дохід і дохідність від операції купівлі-продажу.ВАРІАНТ 23

 1. Обґрунтувати поняття інфляції і безробіття.

 2. Охарактеризувати Центральні банки, їх функції.

 3. Фірма отримала кредит у банку на суму 7 млн. грн.. строком на 7 років. Процентна ставка по кредиту визначена у розмірі 8,2 відсотка для І року. Для ІІ року передбачена надбавка до процентної ставки у розмірі 0,7 відсотка. Для ІІІ і наступних років у розмірі 0,4 відсотка у порівнянні з ІІ роком. Визначити суму боргу, яка підлягає погашенню у кінці строку боргу, прості відсотки.ВАРІАНТ 24

 1. Обґрунтувати вплив інфляції на обсяг виробництва ВНП.

 2. Визначити кредитно-грошову політику Центральних банків.

 3. Ссуда у розмірі 200000 грн. видана 26.11. до 24.05. включно, і = 8 відсотків. Знайти розмір позитивного платежу трьома способами.

ВАРІАНТ 25

 1. Розкрити особливості інфляційних процесів в Україні.

 2. Охарактеризувати комерційні банки, їх функції.

 3. Акціонерне товариство уклало тримісячний форвардний контракт на купівлю 20 т $ за курсом 5,3 за 1$. Через 3 місяці в день виконання контракту курс може складати 5,4 за 1$, або 5,2 за 1$. Розрахувати потенційний прибуток або втрачену користь від даного контракту.ВАРІАНТ 26

 1. Розкрити суть і основні форми грошового капіталу.

 2. Охарактеризувати організацію банківського кредиту.

 3. Банк надав ссуду в розмірі 20000 грн. на 20 місяців під 15 відсотків річних при умовах щоквартального нарахування відсотків. Розрахувати повернену суму при нарахуванні змішаних відсотків.ВАРІАНТ 27

 1. Розкрити суть та значення кредитної системи.

 2. Охарактеризувати інвестиційні та іпотечні банки.

 3. Визначити грошові агрегати М1, М2, М3 грошову базу і її частку в загальному об’ємі грошової маси. Готівка в обігу та в касах банку 29000 грн.; обов’язкові резерви комерційних банків у центральному банку – 14000 грн.; кошти комерційних банків на кореспондентських рахунках в НБУ – 12000 грн. Термінові вклади в банках 9000 грн., кошти на поточних та інших рахунках та у вкладах до витребування 39000 грн., депозитні сертифікати та державні займи – 6000 грн.ВАРІАНТ 28

 1. Охарактеризувати структуру сучасної кредитної системи.

 2. Розкрити значення антиінфляційної політики.

 3. Депозитний сертифікат номіналом 30 тис.грн.. випущений на один рік з нарахуванням простих відсотків, був куплений за 8 місяців до його погашення і проданий через 3 місяці. Ставка простих відсотків в момент купівлі і продажу складають 10 відсотків і 20 відсоткв річних відповідно. Визначити дохід і дохідність від операції купівлі-продажу.


ВАРІАНТ 29

 1. Розкрити сутність, форми та види кредиту.

 2. Охарактеризувати принципи проведення грошових реформ.

 3. Банк надав ссуду в розмірі 15000 грн. на 30 місяців під 16 відсотків річних при умовах щоквартального нарахування відсотків. Розрахувати повернену суму при нарахуванні

а) змішаних відсотків;

б) складних відсотків.
ВАРІАНТ 30

 1. Визначити систему кредитних відносин.

 2. Розкрити сутність електронних грошей.

 3. Визначити М0,якщо відомо М2=35000 грн., вклади –10000 грн., кошти на поточних рахунках 7000 грн.ВАРІАНТ 31

 1. Розкрити перерозподільну функцію кредиту.

 2. Визначити суб’єктів та об’єктів кредиту.

 3. Акціонерне товариство уклало тримісячний форвардний контракт на купівлю 30 т $ за курсом 5,3 за 1$. Через 3 місяці в день виконання контракту курс може складати 5,2 за 1$, або 5,5 за 1$. Розрахувати потенційний прибуток або втрачену користь від даного контракту.ВАРІАНТ 32

 1. Визначити закон грошового обігу.

 2. Охарактеризувати економічну сутність НБУ.

 3. Банк надав ссуду в розмірі 20000 грн. на 20 місяців під 15 відсотків річних при умовах щоквартального нарахування відсотків. Розрахувати повернену суму при нарахуванні змішаних відсотків.


ВАРІАНТ 33

 1. Обґрунтувати функцію заміщення готівкових грошей кредитними операціями.

 2. Розкрити роль банківських пластикових карток у грошовому обігу.

 3. Депозитний сертифікат дисконтного виду номіналом 20 т $. Ціна сертифікату визначається з використанням облікової ставки, був куплений за 7 місяців до його погашення і проданий через 3 місяці. Ринкові облікові складають 20 відсотків і 10 відсотків відповідно. Визначити дохід від операції купівлі- продажу за простими і складними відсотками.


РЕЦЕНЗІЯ

на завдання комплексної контрольної роботи

з дисципліни
^

«Гроші та кредит»спеціальність 5.050107 “Економіка підприємства”
ККР підготовлена з метою контролю знань студентів, виявлення рівня засвоєння навчального матеріалу, формування навичок практичного використання теоретичних знань. Завдання підготовлені відповідно до програми навчального курсу з предмету та охоплюють навчальний матеріал за всіма темами курсу. Робота включає два теоретичних завдання і одне практичне завдання, які передбачають визначення базових категорій курсу, розкриття теоретичних питань, рішення задач. Завдання ККР вимагають від студентів вмінь та навичок інтегрованого використання знань з урахуванням особливостей грошово-кредитної політики України на сучасному етапі. Завдання спрямовані на формування теоретичної бази та вміння використовувати їх в майбутній професійній діяльності.

Варіанти роботи рівнозначні за складністю. Оцінювання роботи проводиться викладачем за розробленими критеріями оцінки. Критерії оцінок обґрунтовані і дозволяють вірно оцінювати рівень підготовки молодших спеціалістів з предмету “Гроші та кредит”.

ККР рекомендована для використання при проведенні самоаналізу технікуму та акредитаційної роботи.
^Рецензент викладач

Краматорського технологічного технікумуМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАМАТОРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДОНЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ім. М. І. Туган - Барановського

ЗАТВЕРДЖУЮ

^

Директор технікуму


____________Є.Є.Шишкін

ПАКЕТ

матеріалів для проведення

комплексної контрольної роботи

з дисципліни

«Гроші та кредит»


спеціальність 5.050107 “Економіка підприємства”
Голова циклової комісії

обліково-економічних дисциплін _______________ Кателла О.В.

(підпис)

______________ (дата)

м. Краматорськ, 2005
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАМАТОРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДОНЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ім. М. І. Туган - Барановського

^

ЗАВДАННЯ


для проведення комплексної контрольної роботи

з дисципліни

«Гроші та кредит»


спеціальність 5.050107 “Економіка підприємства”


^

Розглянуто та схвалено


на засіданні циклової комісії

обліково-економічних дисциплін

Протокол № від Розробив викладач

голова циклової комісії ____________ Лєвічев В.О.

Кателла О.В. (підпис)

(підпис) ____________

__________________ _

(дата) _____________ (дата)

2005

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

комплексної контрольної роботи

з дисципліни
^

«Гроші та кредит»


спеціальність 5.050107 “Економіка підприємства”

Оцінка "2" (бали) виставляється тоді, коли студент відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального матеріалу та неусвідомлено виконує окремі частини завдань ККР. Під час виконання завдань ККР допускає суттєві помилки.

Оцінка "З" (бали) виставляється тоді, коли студент без достатнього розуміння відтворює навчальний матеріал та виконує завдання ККР в неповному обсязі. Недостатньо обґрунтовано аналізує і порівнює інформацію. Неусвідомлено користується теоретичними основами та нормативними документами . Під час виконання завдань ККР допускає помилки, які самостійно виправити не може.

Оцінка "4" (бали) виставляється тоді, коли студент самостійно, з розумінням відтворює основний навчальний матеріал та застосовує його під час виконання завдань ККР, аналізує, порівнює інформацію і робить висновки. Відповідь студента в цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Виконує завдання ККР за типовим алгоритмом (послідовність дій). Достатньо усвідомлено користується довідковою інформацією. Під час виконання завдань ККР допускає несуттєві помилки, які може виправити.

Оцінка "5" (бали) виставляється тоді, коли студент володіє глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі та здатний їх ефективно використовувати для виконання завдань ККР. Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Студент вміє самостійно знаходити джерела інформації і користуватися ними, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міждисциплінарні зв'язки, робить аргументовані висновки. Студент правильно і усвідомлено застосовує всі види законодавчої та нормативної документації. Самостійно, правильно, в повному обсязі виконує завдання ККР. При виконанні завдань ККР допускає неточності, які самостійно виявляє та виправляє.

Таблиця 1


Оцінка “3” – 50% - 65% балів

Оцінка “4” – 66% - 89% балів

Оцінка “5” – 90% - 100% балів

Номер завдання

Кількість балів

1
2
...

...

Разом:

АНОТАЦІЯ

на комплексну контрольну роботу

з дисципліни
^

«Гроші та кредит»


спеціальність 5.050107 “Економіка підприємства”

Контрольна робота призначена для визначення рівня залишкових знань студентів з дисципліни «Гроші та кредит». Вона містить 33 варіанта.


Згідно навчального плану для спеціальності “Економіка підприємства” на вивчення дисципліни “Гроші та кредит” заплановано 54 година. З них: 36 годин - аудиторних занять, 18 години - на самостійне вивчення предмета.

Для виконання контрольної роботи відводиться 80 хвилин.
Викладач КТ ДонДУЕТ Лєвічев В.О.

^ ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВОЇ

ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність”// Діло.- -1994. - №84.

 2. Закон України “Про господарські товариства”// Діло. – 1994. - №26.

 3. Закон України “Про інвестиційну діяльність” // Голосу країни. – 1991. №225

 4. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу”// Голос України. – 1991. №133.

 5. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші.Фінанси.Кредит. К.: ЦУЛ, 2002.

 6. Белоусов Л.Ю. Деньги и кредит. К.: “Основы», 1998.

 7. Гальчинський А.С. Теорія грошей. – К.: “Основи”, 1998.

 8. Іванов В.М. Гроші та кредит: Курс лекцій. – К.:МАУП, 2001.

 9. Мороз А.И. Основы банковского дела. К.: «Ківга”, 1994.

 10. Василишен З.Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. -М.:
  Финстатинформ, 1995. - І44 с.

 11. Вступ до банківської.справи. Учбовий посібн. /Кол-авторів під керівн.
  Савлука М.І. - К.: Лібра, 1998. - 344 с.

 12. Гальчинський А.С. Теорія грошей: Навч. посібник. - К.: Основи, 2002.-
  413с.

13.Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. - К.: Основи, 1997.-180с.

 1. Гроші та кредит: Підручник /М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна
  та ін.; За заг ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

 2. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник/ За
  ред. Б.Л. Луціва - 2-ге видання. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000. - 225 с.

 3. Гроші та кредит: Підручник /За ред. проф. Б.С. Івасіва. - К.: КНЕ.У,
  1999.-404с.

17.Долан З.Д. й др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная поли-тика. /Долай З.Д., Кзмпбелл К.Д., Кшпбелл Р.Д. - Л.: Автокомп, 1991.-448с.

Зміст навчальної програми

нормативної дисципліни

Тема 1. Сутність і функції грошей

Необхідність та сутність грошей. Історія розвитку грошового обігу. Історія виникнення грошей.

Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Економічна сутність грошей.

Види грошей та особливості їх обігу.

Функції грошей та їх взаємозв'язок. Гроші, які міра вартості, сфера використання. Масштаб цін. Ціна як грошовий вираз вартості товарів.

Гроші як засіб обігу, платежу, нагромадження.

Світові гроші. Еволюція золота як світових грошей. Передумови використання національних та колективних валют.

Роль грошей в ринковій економіці Якісний і кількісний аспекти впливу грошей на економічні і соціальні процеси. Гроші як інструмент регулювання економіки.
Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса

Поняття грошового обороту як процесу руху грошей. Основні суб'єкти грошового обороту. Основні ринки, що взаємозв'язуються грошовим оборотом.

Національний доход і національний продукт як визначальні параметри грошового обороту. Економічна основа та загальна схема грошового обороту.

Характеристика основних видів грошових потоків. Взаємозв’язок між окремими видами грошових потоків.

Структура грошового обороту. Готівковий та безготівковий сектори грошового обороту.

Грошові агрегати. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають.


Тема 3. Грошовий ринок

Поняття грошового ринку. Гроші як об'єкт купівлі-продажу.

Інституціональна модель грошового ринку. Суб'єкти грошового ринку.

Структура грошового ринку. Ринок грошей, ринок капіталів, ринок цінних паперів та валютний ринок як складові грошового ринку.

Попит на гроші. Суть та форми вияву попиту на гроші. Фактори, що впливають на попит на гроші.

Пропозиція грошей. Суть та механізм формування пропонування грошей.

Рівновага на грошовому ринку та процент.
Тема 4. Грошові системи

Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі.
Основні типи грошових систем, їх еволюція. Система металевого кредитною
обігу. •

Необхідність створення грошової системи України. Особливості процесу запровадження національної валюти в Україні.

Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи. Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери.

Методи регулювання: методи прямого впливу і методи опосередкованого впливу. Грошово-кредитна політика центрального банку - суть, типи, стратегічні цілі, проміжні цілі та тактичні завдання.

Інструменти грошово-кредитного регулювання.
Тема 5. Інфляція та грошові реформи.

Інфляція: суть, форми вияву, причини, наслідки. Економічні та соціальні наслідки інфляції. Вплив інфляції на виробництво, зайнятість та життєвий рівень.

Інфляція у системі державного регулювання грошової сфери. Особливості інфляційного процесу в Україні.

Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових реформ. Особливості проведення грошових реформ в Україні.
Тема 6. Кредит у ринковій економіці

Необхідність та сутність кредиту. Історія розвитку кредитних відносин. Функції кредиту: акумулятивна, контрольна, перерозподільна. Методи акумуляції грошових коштів.

Загальні передумови формування кредитних відносин. Економічні чинники розвитку кредиту та особливості вияву їх у різних галузях народного господарства.

Кредит як форма руху вартості на поворотній основі. Позичковий капітал та кредит. Взаємозв'язок кредиту з іншими економічними категоріями.

Стадії та закономірності руху кредиту. Об'єкти та суб'єкти кредитних
відносин. •

Економічні межі кредиту. Поняття меж кредиту, причини й наслідки і\ порушення. Кредитні відносини та інфляція.

Форми та види кредиту Критерії класифікації кредиту. Товарний, грошовий; міжнародний, внутрішній Методи формування кредитного фонду

Основані види кредиту. Державний, банківський, комерційний, споживчий, лізинговий, іпотечний кредити. Суб'єкти та об'єкти кредитних відносин.

Економічна сутність відсотку за кредит. Фактори, які визначають розмір відсотку за кредит. Процентна ставка. Облікова ставка. Банківська маржа.

Тема 7. Центральні банки

Функції і завдання центрального банку. Незалежність. Зарубіжний досвід діяльності ЦБ. Національний банк України, його» склад. Організація та система управління НБУ. Мета, функції та задачі НБУ. Сталість національної грошової одиниці.

Операції НБУ. Контроль за затримуванням правил виконання готівково-грошових операцій. Ліміт касового обігу. Емісія грошової готівки. Правила регламентації касових операцій. Організація міжбанківських розрахунків.

Касове виконання бюджету. Кредитні операції та політика рефінансування. Формування мінімальних резервів.
Тема 8. Комерційні банки

Комерційні банки: поняття, призначення і класифікація. Порядок створення комерційних банків.

Характеристика основних банківських операцій. Доходи, витрати і прибуток комерційних банків.

Формування власного, залученого та запозиченого капіталу комерційних банків, управління ресурсами комерційних банків.
Тема 9. Валютний ринок і валютні системи

Сутність валюти та валютних відносин. Призначення та сфера використання валюти.

Конвертованість валюти. Суть, основи формування валютного курсу. Валютний ринок: суть га основи функціонування. Об'єкти та суб’єкти валютного ринку. Основні види валютних операцій. Фактори, що впливають на кон'юнктуру валютного ринку

Валютне регулювання. Платіжний баланс в системі валютного регулювання. Валютні системи: поняття, структура, призначення.